top of page
Logo Ingenium

Jak powinny być zaprojektowane bity inteligencji?


Tylko obiekty wyjęte z tła nadają się do szybkiej prezentacji techniką bitów inteligencji
Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji małych dzieci, zaprojektowane w specjalny sposób, który ma rozwijać naukowe myślenie. Te wyjątkowe pomoce stworzone przez Glenna Domana umożliwiają nie tylko obserwację i przyspieszoną naukę ale także manipulacje kolekcją, aranżowanie galerii, analizę, porównywanie, sortowanie, organizowanie i klasyfikowanie obiektów od nowa.
Dzieci są częścią natury - kochają przyrodę, która jest dla nich domem. Właśnie dlatego świat roślin i zwierząt jest dla najmłodszych znakomitym punktem wyjścia do rozwijania naukowego myślenia. Zabawy bitami inteligencji ze świata przyrody rozwijają u maluchów podejście naukowe od najmłodszych lat. Luźne karty encyklopedii opartej na bitach inteligencji mogą być przez dzieci dopasowywane, grupowane i porządkowane na wiele różnych sposobów. Pomogą maluchom zrozumieć, że organizmy i obiekty mogą należeć do więcej niż jednej grupy na podstawie różnych rozpoznawalnych cech. Pokazują, że wiedzę można generalizować dzięki bacznej obserwacji podobieństw i różnic. Uczą, że na podstawie spójnych wniosków można przewidzieć cechy i zachowania przedstawicieli tej samej kategorii. Bity inteligencji przekazują także interdyscyplinarną wiedzę z wielu innych dziedzin i w ten sposób rozwijają kreatywne myślenie i umiejętność innowacyjnego rozwiązywania problemów. ​Analiza, operowanie i manipulowanie wiedzą oraz tworzenie nowych systemów, to obecnie najbardziej cenione umiejętności w naukach ścisłych.
Jak powinny być zaprojektowane karty - bity inteligencji zgodnie z Metodą Domana?
Każda karta z bitem inteligencji powinna reprezentować jedną cząstkę informacji i zawierać dokładny rysunek lub wysokiej jakości zdjęcie, które jest duże i wyraźne oraz, co najważniejsze wyizolowane z tła.
Izolacja gatunku lub obiektu z tła umożliwia dzieciom szybszą i skuteczniejszą percepcję sylwetek i kształtów. W świecie realnym sylwetki poruszają się, co ułatwia wyjęcie wzrokiem danego obiektu z tła. W przypadku sprawnej, odpowiednio szybkiej szybkiej prezentacji kart typu flashcards Metodą Domana, wyjęcie wzrokiem sylwetki z tła utrzymanego w podobnej tonacji kolorystycznej, dla niemowlęcia lub małego szkraba jest praktycznie niemożliwe. Dlatego podstawową cechą prezentacji bitów inteligencji Metodą Domana dla roślin, zwierząt, obiektów i przedmiotów o tak różnych kształtach, jest wyizolowanie zdjęcia z tła.

Dlaczego bity inteligencji powinny być wyjęte z tła?

Wyjęcie gatunków i obiektów z tła przede wszystkim ułatwia sprawne namierzanie obiektu podczas szybkiej prezentacji techniką bitów inteligencji. Niemowlę oraz mały szkrab nie musi marnować czasu na lokalizację i obieganie wzrokiem centralnej sylwetki, która w wersji wyizolowanej jest bardzo szybko kodowana, co pozwala dziecku poświęcić uwagę innym szczegółom. Ponadto obiekt prezentowany w ten sposób jest jednoznaczny - niemowlę nie pomyli go z innym obiektem z tła.

Obiekty wyjęte z kontrastowego tła tworzą sylwetki, które przygotowują wzrok małego dziecka do czytania, ponieważ litery to także kształty wyizolowane z tła.

Wyizolowany obiekt ułatwia wyszukiwanie podobieństw i różnic oraz organizowanie wiedzy na podstawie wyraźnych, łatwych do wyodrębnienia cech. Zwróćmy uwagę, że sylwetka i kształt jest pierwszą, ogólną cechą, która odróżnia obiekty i gatunki. W świecie realnym większość zwierząt porusza się, co umożliwia rozpoznanie sylwetki m.in. na podstawie sposobu poruszania się. Zwierzęta o barwach maskujących na tle otoczenia, do którego przystosowały swoje umaszczenie, są bardzo trudne do zauważenia podczas prezentacji kart metodą fotograficzną (z predkością błysku typu flash). Podobnie sylwetki roślin, kształty liści na tle zielonej trawy, są dobrze zauważalne dopiero przy nieco dłuższej obserwacji.

Można zatem powiedzieć, że bity inteligencji z mocnym tłem nie nadają się do szybkiej prezentacji techniką bitów inteligencji, w szczególności w przypadku kart typu flashcards z gatunkami i innymi centralnymi obiektami (wyjątkiem są globalne obrazy dzieł sztuki, które same w sobie stanowią obiekt zainteresowania). Obrazy z tłem to dobre ilustracje do książek zaprojektowanych zgodnie z metodą Domana oraz jako globalne obiekty do dłuższej obserwacji.

Czy karty powinny być dzielone na kategorie? Dlaczego sortujemy bity inteligencji?

Bity inteligencji powinny być także podzielone na kategorie, które pozwalają dziecku uogólnienie wiedzy oraz powiązanie jednej kategorii z drugą. Na podstawie podobieństw pomiędzy przedstawicielami danej kategorii, dzieci mogą wyciągać wnioski i przewidywać cechy oraz zachowania innych nieznanych sobie przedstawicieli tej samej kategorii. Klasyfikacja umożliwia tworzenie ogromnej ilości wniosków oraz formułowanie prawideł, które tworzą nowe połączenia neuronowe, co bezpośrednio przekłada się na postęp organizacji neurologicznej i tym samym fizyczny rozwój struktury mózgu.
Karty z bitami inteligencji powinny umożliwiać rodzicom szybkie i łatwe przekazywanie wiedzy najmłodszym dzieciom. Na odwrocie każdej karty zawsze znajduje się 10-12 powiązanych faktów, które będą potem kilkakrotnie czytane dzieciom. Dla przykładu - w serii ,,Narządy wewnętrzne człowieka" odpowiednie punkty zawsze opisują:
1. funkcję i położenie danego narządu,
2. rozmiar narządu,
3. budowa,
4. opis pracy narządu, itd.
Powiązanie faktów to zabieg, który rozwija logiczne myślenie - nie tylko porządkuje wiedzę i ułatwia zapamiętywanie elementów, ale również rozwija zdolności poznawcze oparte na asocjacjach.
Technikę nauczania bitami inteligencji opisano w poradniku metodycznym na stronie https://www.metodadomana.org/. Jednak nie muszą Państwo sztywno trzymać się zaleceń Glenna Domana. Pomocy naukowych można używać również zgodnie z własnymi pomysłami oraz wg harmonogramu dostosowanego do tempa w jakim uczy się Wasze dziecko. Bity inteligencji są znakomitą pomocą do zabawy z dzieckiem w domu, żłobku i przedszkolu.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page