Logo Ingenium
Bity inteligencji - karty do pomnażania inteligencji
i stymulowania rozwoju neurologicznego
                    
Każda karta z bitem inteligencji reprezentuje jedną cząstkę informacji. Zawiera  dokładny rysunek lub wysokiej jakości zdjęcie, które jest duże i wyraźne. Bity inteligencji są podzielone na kategorie, które umożliwiają dziecku uogólnienie wiedzy oraz  powiązanie jednej kategorii z drugą. Karty z bitami inteligencji umożliwiają rodzicom szybkie i łatwe przekazywanie wiedzy najmłodszym dzieciom. Na odwrocie każdej karty znajduje się 10-12 powiązanych faktów. Technikę nauczania bitami inteligencji opisano w Poradniku Metodycznym tu.  Jednak nie muszą Państwo sztywno trzymać się zaleceń Glenna Domana. Poniższych pomocy naukowych można używać zgodnie z własnymi pomysłami oraz wg harmonogramu dostosowanego do tempa w jakim uczy się Wasze dziecko.
Bity inteligencji występujące w danej serii, nie powtarzają się w innych seriach. Plansze w  formacie kwadratu o wymiarach 21 cm/21 cm, są poręczne i wygodne w prezentacji. Serie ze sztuką zawierają obrazy, które zajmują całą planszę formatu A4 z zachowaniem oryginalnych proporcji (obrazy nie są kadrowane). Zdjęcia oddają stan konserwatorski dzieła z uwzględnieniem faktury powierzchni, starzenia się obrazów czyli ciemnienia farb ( Mona Lisa, Słoneczniki). Ekran komputera podświetla obrazy, dlatego kolory grafik na kartach mogą się wydawać nieco bardziej matowe. Kolory na większej powierzchni kart w wyniku złudzenia optycznego mogą wydawać się nieco ciemniejsze niż na miniaturkach widocznych na stronie. Powierzchnia kart 
z ilustracjami i obrazami jest matowa, co zapobiega odbijaniu się źródeł światła od śliskiej powierzchni plansz podczas prezentacji. Karty są ponumerowane, posortowane i przechowywane w trwałej, plastikowej kopercie zapinanej na  zatrzask, którą można podwiesić do segregatora. Bity inteligencji wizualne to jednoznaczne, wyizolowane i intensywne pod względem prezentacji szczegółów  fotografie. Każda karta zaopatrzona jest w opisy zawierające rozszerzenia informacji (powiązane logicznie fakty) wg programu inteligencji opracowanego na podstawie metody Glenna Domana.
Wszystkie środki ze sprzedaży bitów inteligencji są przeznaczone na cele statutowe,
w szczególności prowadzenie działalności ukierunkowanej na potrzeby dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi 
i niepełnosprawnych oraz tworzenie im równych szans na drodze ich rozwoju, w tym pomocy we wczesnym dostępie do edukacji, rehabilitacji i wspomagania rozwoju.
Nowy zaktualizowany
poradnik pdf
                                                                     Nasza oferta:
Karty Bity inteligencji Ptaki domowe

Ptaki domowe

25,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Ptaki domowe" to 30 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny Biologii. W serii znajduje się 10 plansz, które na rewersie zawierają 100 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  10 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 10 kart w języku polskim (razem 30 kart). 

Spis treści:

1. Bażant zwyczajny

2. Gęś domowa

3. Gołąb domowy

4. Indyk domowy

5. Kaczka domowa

6. Kanarek

7. Kura domowa

8. Papużka falista

9. Paw indyjski

10. Perlica zwyczajna

Bity inteligencji to karty do przekazywania wiedzy encyklopedycznej i pomnażania inteligencji u małych dzieci. Zestaw zawiera 10-ciu przedstawicieli serii, którym odpowiada 100 faktów czyli rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat danej kategorii. 

                W tej serii Twoje dziecko pozna ptasie rekordy, niezwykłe zdolności, cechy charakteru, zachowanie, symbolikę ptaków, odniesienia językowe i kulturowe oraz dowie się m.in. jakie ptaki domowe potrafią latać na tej samej wysokości co samoloty pasażerskie, które z nich ratowały życie ludziom, które nadal pomagają człowiekowi i czym jest ptasie mleczko. Punkty 1-9 zawierają interesujące fakty i ciekawostki na temat każdego zwierzęcia. Pod punktem 10-m każdego opisu, znajduje się 6-stopniowa polsko-łacińska klasyfikacja gatunku. Prezentację serii uzupełniamy słuchaniem utworu pt. ,, Kura" Jeana Philipa Rameau ( w zakładce Muzyczne Bity inteligencji - prezentacja instrumentu - klawesyn), czytaniem wiersza ,,Kaczka dziwaczka" Jana Brzechwy i oglądaniem obrazów: ,,,,Immaculata i Bóg Ojciec” (przypisywanym Luce Mombello), ,,Portret córki Beaty z kanarkiem" Jana Matejki, ,,Gołąb z zielonym groszkiem" Pablo Picasso lub ,,Papież św. Grzegorz z symboliczną gołębicą Matthiasa Stomera.

Please reload

Karty Bity inteligencj Ptaki Polski  flashcards angielski metodą Domana

Ptaki Polski I

25,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Ptaki Polski I" to 30 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny Biologii. W serii znajduje się 10 plansz obrazkowych z rewersem, który zawiera 100 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  10 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 10 kart w języku polskim (razem 30 kart). 

Spis treści:

1. Gawron

2. Gil zwyczajny

3. Kawka zwyczajna

4. Kos zwyczajny

5. Sierpówka

6. Sikora bogatka

7. Sójka zwyczajna

8. Sroka pospolita

9. Szpak zwyczajny

10. Wróbel domowy

Bity inteligencji to karty do przekazywania wiedzy encyklopedycznej i pomnażania inteligencji u małych dzieci. Zestaw zawiera 10-iu przedstawicieli serii, którym odpowiada ponad 100 faktów czyli rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat danej kategorii.

              W tej serii Twoje dziecko pozna najinteligentniejsze ptaki i ich niezwykłe umiejętności, cechy charakteru, zwyczaje oraz dowie się m.in. czym dokarmiać poszczególne gatunki, jakie otoczenie preferują ptaki i które z nich chętnie zamieszkają w pobliżu.. Punkty 1-9 zawierają interesujące fakty i ciekawostki na temat każdego zwierzęcia. Niektóre punkty zawierają dodatkowe informacje do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku. Pod punktem 10-m każdego opisu, znajduje się 6-stopniowa polsko-łacińska klasyfikacja gatunku.

Please reload

Bity Inteligencji Ptaki Polski II karty typu flashcards angielski metodą Domana

Ptaki Polski II

30,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Ptaki Polski II" to 36 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny Biologii. W serii znajduje się 12 plansz, które zawierają 120 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  12 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 12 kart w języku polskim (razem 36 kart). 

Spis treści:

1. Bocian biały

2. Dzięcioł duży

3. Jaskóła dymówka

4. Kruk zwyczajny

5. Kaczka krzyżówka

6. Kukułka pospolita

7. Łabędź niemy

8. Mazurek

9. Mewa srebrzysta

10. Wrona siwa

11. Szczygieł 

12. Zięba pospolita

Bity inteligencji to karty do przekazywania wiedzy encyklopedycznej i pomnażania inteligencji u małych dzieci. Zestaw zawiera 12-u przedstawicieli serii, którym odpowiada ponad 120 faktów, czyli rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat danej kategorii, znajdujących się na odwrocie każdej karty. 

             W tej serii Twoje dziecko pozna absolutną czołówkę ptasich inteligentów i śpiewaków, sposoby lokomocji, elementy ptasiej awiacji,  a także niezwykłe umiejętności, cechy charakteru, zachowania i zwyczaje. Maluch także dowie się m.in. czym żywią się poszczególne gatunki, jakie otoczenie preferują  i które z nich chętnie zamieszkają w pobliżu, jeżeli zapewni się im odpowiednie warunki. Punkty 1-9 zawierają interesujące fakty i ciekawostki na temat każdego zwierzęcia. Niektóre punkty zawierają dodatkowe informacje do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku. Pod punktem 10-m każdego opisu, znajduje się 6-stopniowa polsko-łacińska klasyfikacja gatunku.

Please reload

Bity inteligencji do pobrania Seria Ptaki drapieżne Polski karty typu flashcards Angielski metodą Domana

Ptaki drapieżne Polski

30,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Ptaki drapieżne Polski" to 36 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny Biologii. W serii znajduje się 12 plansz z rewersem, który zawiera ponad 120 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  12 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 12 kart w języku polskim (razem 36 kart). .

Spis treści:

1. Bielik zwyczajny

2. Jastrząb gołębiarz

3. Kania ruda

4. Krogulec zwyczajny

5. Myszołów

6. Orzeł przedni

7. Płomykówka zwyczajna

8. Pójdźka zwyczajna

9. Puchacz zwyczajny

10. Pustułka

11. Rybołów 

12. Sokół

Spis nazw angielskich:

white-tailed eagle - bielik

hawk - jastrząb

kite - kania

kestrel - krogulec

buzzard - myszołów

eagle - orzeł

barn-owl - płomykówka

little owl - pójdźka

eagle-owl - puchacz

sparrow hawk - pustułka

osprey - rybołów

falcon - sokół

Bity inteligencji to karty do przekazywania wiedzy encyklopedycznej i pomnażania inteligencji u małych dzieci. Zestaw zawiera 12-u przedstawicieli serii, którym odpowiada ponad 120 faktów czyli rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat danej kategorii.

       W tej serii Twoje dziecko pozna najszybszych ptasich lotników oraz najbardziej fascynujących myśliwych w świecie zwierząt; ich niezwykłe cechy anatomiczne, umiejętności, zachowania, zwyczaje i strategie łowieckie. Maluch także dowie się m.in. jak widziałby człowiek, gdyby miał wzrok ptaków drapieżnych, jaki styl życia prowadzą poszczególne gatunki, jakie otoczenie preferują, które z nich są mogą być niebezpieczne, a które są bardzo pożyteczne i chętnie zamieszkają w pobliżu, jeżeli zapewni się im odpowiednie warunki lęgowe. Punkty 1-9 zawierają interesujące fakty i ciekawostki na temat każdego zwierzęcia. Większość punktów zawiera alternatywne fakty do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku i dodatkowe wzbogacenie jego wiedzy. Pod punktem 10-m każdego opisu, znajduje się 6-stopniowa polsko-łacińska klasyfikacja Lineusza. Ptak z okładki. który nie znajduje się w kartach, to młody przedstawiciel jednego z gatunków w szacie juwenalnej (fakt ten odnotowano w opisach).

Please reload

Karty Bity inteligencji do pobrania Seria Koty rasowe karty typu flashcards angielski metodą Domana

Bity inteligencji - Koty rasowe

25,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Koty rasowe" to 30 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z kategorii ras kota domowego. W serii znajduje się 10 plansz obrazkowych z rewersem, który zawiera ponad 120 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  10 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 10 kart w języku polskim (razem 30 kart). Niektóre nazwy ras funkcjonujące w języku polskim, to zapożyczenia właściwe, stąd w nazwie polskiej zachowano oryginalną (angielską) pisownię i składnię.

Spis treści:

1. amerykański bobtail

2. kot brytyjski krótkowłosy

3. kot norweski leśny

4. kot perski

5. kot syjamski

6. Maine Coon

7. Munchkin

8. Sfinks

9. Silkirk Rex

10. turecki Van

Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju u małych dzieci Metodą Domana. Zestaw zawiera m.in. 10 bitów inteligencji, którym odpowiada ponad 120 faktów (12 punktów) - rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat  ras kota domowego.

       W tej serii Twoje dziecko pozna 10-ciu fascynujących przedstawicieli gatunku kota domowego, a wśród nich najbardziej popularne rasy  w Polsce, koty, które zadziwiają inteligencją, umiejętnościami i psim charakterem, jednocześnie odpowiednie do domu, w którym są dzieci, m.in. amatora kąpieli i spacerów na smyczy, ulubieńca projektantów mody, łowcę, kanapowca, pływaka, płetwonurka, erudytę i terapeutę.  Punkty 1-9 zawierają interesujące fakty i ciekawostki na temat danej rasy;  pochodzenie, cechy budowy i charakteru, niezwykłe umiejętności i zalety. Punkty 10-12 to ciekawostki na temat anatomii i fizjologii kota domowego. Wiele punktów podaje alternatywne fakty do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku oraz dodatkowe wzbogacenie jego wiedzy.

Please reload

Karty Bity inteligencji do pobrania Rasy psów flashcards angielski metodą Domana

Rasy psów cz. I - Psy towarzyszące

30,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Rasy psów cz. I - Psy towarzyszące" to 36 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z kategorii ras psa domowego. W serii znajduje się 12 plansz obrazkowych z rewersami, które zawierają ponad 144 fakty. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  12 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 12 kart w języku polskim (razem 36 kart).  Niektóre nazwy ras funkcjonujące w języku polskim, to zapożyczenia właściwe, stąd nazwa polska zachowała oryginalną (angielską) pisownię i składnię.

Spis treści:

1. bokser

2. Border Collie

3. buldog angielski

4. buldożek francuski

5. Labrador Retriever

6. nowofundland

7. owczarek szkocki

8. rycerski spaniel Króla Karola

9. sznaucer miniaturowy

10. Welsh Corgi Pembroke

11.  West Highland White Terrier

12. Yorkshire Terrier

Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju u małych dzieci Metodą Domana. Zestaw zawiera 12-u przedstawicieli i ponad 144 fakty (12 punktów) - rozszerzenia informacji tworzące strukturę wiedzy na temat  ras psa domowego, znajdujące się na odwrocie każdej karty. 

       W tej serii Twoje dziecko pozna 12-tu najmilszych przedstawicieli gatunku psa domowego, a wśród nich najbardziej popularne w Polsce psy towarzyszące , które są odpowiednie do domu, w którym są dzieci. Punkty 1-9 zawierają interesujące fakty i ciekawostki na temat danej rasy;  pochodzenie, cechy budowy i charakteru, inteligencję, umiejętności i zalety. Punkty 10-12 to ciekawostki na temat psychiki, anatomii i fizjologii psa domowego. Wiele punktów podaje alternatywne fakty do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku i wzbogacenie jego wiedzy.

Please reload

Bity inteligencji flashcards Instrumenty cz. I karty do pobrania

Instrumenty cz. I z prezentacją brzmienia

25,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Instrumenty cz. I -  to 30 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z kategorii instrumentów klasycznych. W serii znajduje się 10 plansz obrazkowych z rewersami (opisami), które zawierają ponad 100 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  10 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 10 kart w języku polskim (razem 30 kart). 

 

Prezentacja brzmienia solowego instrumentów z tej serii  - w utworach muzyki klasycznej - znajduje się w zakładce Muzyczne bity inteligencji tu

 

Spis treści:

1. akordeon

2. flet

3. organy

4. skrzypce

5. trąbka

6. kotły

7. kontrabas

8. obój

9. harfa

10. saksofon

Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju u małych dzieci Metodą Domana. Zestaw zawiera 10 obiektów i ponad 100 faktów - rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat  instrumentów, znajdujących się na odwrocie każdej karty. 

       W tej serii Twoje dziecko pozna najpopularniejsze instrumenty solowe i orkiestrowe: ich pochodzenie, budowę,  sposób gry, włoskie nazwy oraz dowie się m.in. w jakim wieku można rozpocząć naukę gry. Wiele punktów podaje alternatywne fakty do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku oraz dodatkowe wzbogacenie jego wiedzy. Każdy instrument można usłyszeć w prezentacji w zakładce Muzyczne bity inteligencji tu. Brzmienia można prezentować krótkimi fragmentami lub odsłuchiwać w całości utwory instrumentalne solo wykonywane na powyższych instrumentach. 

Please reload

Bity inteligencji flashcards Zestaw Instrumenty cz. II karty f;ashcards do pobrania -angielski Metodą Domana

Instrumenty cz. II z prezentacją brzmienia

30,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Instrumenty cz. II -  to 36 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z kategorii instrumentów klasycznych. W serii znajduje się 12 plansz obrazkowych z opisami, które zawierają ponad 120 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  12 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 12 kart w języku polskim (razem 36 kart). 

 

Prezentacja brzmienia solowego instrumentów z tej serii  - w utworach muzyki klasycznej - znajduje się w zakładce Muzyczne bity inteligencji tu

Spis treści:

1. klawesyn

2. fagot

3. altówka

4. puzon

5. fortepian

6. klarnet

7. wiolonczela

8. ksylofon

9. gitara

10. waltornia

11. werbel

12. tuba

Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju u małych dzieci Metodą Domana. Zestaw zawiera 12 obiektów i ponad 120 faktów - rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat  instrumentów, znajdujących się na odwrocie każdej karty. 

       W tej serii Twoje dziecko pozna najpopularniejsze instrumenty solowe i orkiestrowe: ich pochodzenie, budowę,  sposób gry, włoskie nazwy oraz dowie się m.in. w jakim wieku można rozpocząć naukę gry. Wiele punktów podaje alternatywne fakty do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku oraz dodatkowe wzbogacenie jego wiedzy. Każdy instrument można usłyszeć w prezentacji w zakładce Muzyczne bity inteligencji tu. Brzmienia można prezentować krótkimi fragmentami lub odsłuchiwać w całości utwory instrumentalne solo wykonane na powyższych instrumentach. 

Please reload

Bity inteligencji flashcards Arcydzieła Leonarda da Vinci karty do pobrania

Leonardo da Vinci

35,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Leonardo da Vinci -  to 11 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny Sztuki, które zawierają  132 fakty (12 punktów). Seria zawiera ogółem  12 plansz obrazkowych z opisami na rewersach  - 11 kart obrazkowych z opisami na rewersie i dodatkowo 1 kopia obrazu ,,Mona Lisa", która w zestawieniu z oryginałem ilustruje starzenie się oryginału. 

Spis treści:

1. Dama z gronostajem

2. Madonna z goździkiem

3. Portret Ginevry de Benci

4. Autoportret

5. Portret muzyka

6. Człowiek witruwiański

7. Leda z łabędziem

8. La Bella Ferroniere

9. Madonna Litta

10. Mona Lisa Gioconda - oryginał

10a. Kopia Mony Lisy z Prado

11. Ostatnia wieczerza

11a . Ostatnia wieczerza kopia

       Bity inteligencji to ilustrowana encyklopedia dla dzieci w formie kart do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju Metodą Domana. Zestaw zawiera 11 bitów inteligencji, którym odpowiadają 132 fakty - rozszerzenia informacji tworzące strukturę wiedzy na temat arcydzieł Leonarda da Vinci.

       W tej serii Twoje dziecko pozna najpopularniejsze obrazy i rysunki geniusza renesansu, osoby, które do nich pozowały, historię powstania, okoliczności i technikę wykonania prac, najważniejsze cechy sztuki renesansowej oraz szczegóły biograficzne twórcy. Punkty 1-9 opisu zawierają ciekawostki na temat poszczególnych arcydzieł, natomiast punkty 10-12 dotyczą nietuzinkowej sylwetki najbardziej utalentowanego człowieka w historii ludzkości. Wersja obrazu na okładce, która nie występuje w kartach, ma pokazać oryginalne tło Leonarda da Vinci. Poprawki jakim poddano obraz na przestrzeni wieków, odnotowano w opisach.  Zestaw zawiera dodatkowo kopię z Prado, której zadaniem jest pokazanie wiernego falsyfikatu ,,Mony Lisy" wykonanego pod okiem da Vinci. Dzięki udoskonalonej recepturze farb, daje on ogląd ,,Mony Lisy" w czasach jej świetności.

        Karty w formacie A4 są poręczne i wygodne w prezentacji oraz przechowywaniu. Plansze są ponumerowane, posortowane i przechowywane w trwałej kopercie zapinanej na zatrzask, podpinanej do segregatora. Fakty wizualne to jednoznaczne i intensywne pod względem wielkości i prezentacji szczegółów obrazy, które zajmują całą stronę A4, z zachowaniem oryginalnych proporcji (obrazy nie są kadrowane). Zdjęcia oddają stan konserwatorski dzieła z uwzględnieniem faktury powierzchni, starzenia się obrazów lub ciemnienia farb ( Mona Lisa, Portret muzyka). Powierzchnia kart z ilustracjami i obrazami jest matowa, co zapobiega odbijaniu się źródeł światła od śliskiej powierzchni plansz podczas prezentacji.

Please reload

Bity inteligencji flashcards Seria Van Gogh karty do pobrania

Bity inteligencji -Vincent van Gogh

33,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Vincent van Gogh" -  to 11 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny Sztuki. W serii znajduje się 11 plansz obrazkowych z opisami na rewersach, które zawierają  132 fakty (12 punktów). Opisy zawierają wymowę nazw francuskich.

Spis treści:

1. Żółty dom

2. Pokój artysty w Arles

3. Słoneczniki

4. Autoportret

5.Taras kawiarni w nocy

6. Most Longlois

7. Pierwsze kroki

8. Czerwona winnica

9. Portret doktora Gacheta

10. Kościół w Auvers

11. Gwieździsta noc

 W tej serii Twoje dziecko pozna najpopularniejsze i jednocześnie najbardziej osobiste obrazy mistrza postimpresjonizmu, historię i okoliczności powstania, technikę wykonania prac, najważniejsze cechy sztuki postimpresjonistycznej oraz szczegóły biograficzne artysty. Seria zawiera m.in. jedyne płótno, jakie udało się sprzedać malarzowi za życia, najdroższy obraz świata, martwą naturę namalowaną z myślą o przyjacielu oraz widoki Prowansji. Punkty 1-9 opisu zawierają ciekawostki na temat poszczególnych arcydzieł, natomiast punkty 10-12 dotyczą niezwykłej sylwetki twórcy - najbardziej wpływowego artysty wszechczasów i mistrza ekspresji. Prezentację serii można połączyć z odsłuchiwaniem arcydzieł impresjonizmu w muzyce, takich jak: ,, Światło księżyca" i ,,Arabeska" Klaudiusza Debussego lub ,,Pavana" Gabriela Faurego (skomponowana rok przed powstaniem,,Słoneczników") - w zakładce Muzyczne bity inteligencji tu

        Karty w formacie A4 są poręczne i wygodne w prezentacji oraz przechowywaniu. Plansze są ponumerowane, posortowane i przechowywane w trwałej kopercie zapinanej na zatrzask, podpinanej do segregatora. Fakty wizualne to jednoznaczne i intensywne pod względem wielkości i prezentacji szczegółów obrazy, które zajmują całą stronę A4, z zachowaniem oryginalnych proporcji (obrazy nie są kadrowane). Zdjęcia oddają stan konserwatorski dzieła z uwzględnieniem faktury powierzchni, starzenia się obrazów czyli ciemnienia farb ( Słoneczniki). Powierzchnia kart z ilustracjami i obrazami jest matowa, co zapobiega odbijaniu się źródeł światła od śliskiej powierzchni plansz podczas prezentacji.

Please reload

Karty Bity inteligencji flashcards Układ Słoneczny

Układ Słoneczny

30,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Układ Słoneczny -  to 36 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny astronomii w kategorii ,,Ciała niebieskie Układu Słonecznego". W serii znajduje się 12 plansz obrazkowych z opisami na rewersach, które zawierają 144 fakty. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  12 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 12 kart w języku polskim (razem 36 kart). 

 

Spis treści: 

Obiekty zostały powiązane wg kategorii jako ciała niebieskie Układu Słonecznego, dlatego możemy wprowadzić prezentację obrazów wg kategorii: ,,To ciało niebieskie to..." , ,,Ten obiekt to..." lub wg definicji:

,,Teraz obejrzymy ciała niebieskie Układu Słonecznego", ,,Ta gwiazda to Słońce."  , ,,Ta planeta to Ziemia", ,,Ten satelita to Księżyc." , ,,Ta planeta karłowata to Pluton", ,,To Układ Słoneczny".

1. Słońce

2. Merkury

3. Wenus

4. Ziemia

5. Księżyc

6. Mars

7. Jowisz

8. Saturn

9. Uran

10. Neptun

11.  Pluton*

12. Układ Słoneczny

Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju u małych dzieci Metodą Domana. Zestaw zawiera 12 obiektów , którym odpowiadają 144 fakty  (rozszerzenia informacji tworzące strukturę wiedzy na temat elementów Układu Słonecznego), znajdujące się na odwrocie każdej karty.        

 

W tej serii Twoje dziecko pozna gwiazdę, księżyc, 8 planet, jedną planetę karłowatą oraz układ jaki tworzą wokół Słońca i ich miejsce na niebie. Z opisów można dowiedzieć się m.in.  z jaką prędkością mieszkańcy Ziemi podróżują wokół Słońca, jak szybko poruszamy się razem z Układem Słonecznym wokół centrum galaktycznego, ile ton trotylu na sekundę trzeba zdetonować, aby dorównać energią Słońcu, czym jest orbita, a czym ekliptyka oraz jak obliczyć, ile planet o objętości Ziemi zmieści się w objętości Słońca. Karta Pluton to opis planety karłowatej (plutoidu) zaliczanej obecnie do pasu Kuipera, który bezsprzecznie jest częścią Układu Słonecznego. (Krawędź Układu Słonecznego znajduje się 1000 razy dalej od Słońca niż Pas Kuipera zawierający Plutona.)  Fakty opisują historię odkrycia tego obiektu oraz odebrania mu statusu planety. Niemniej jednak Pluton to satelita, który zmuszony jest siłą grawitacji i ogromną masą Słońca, do poruszania się wokół naszej gwiazdy, stąd jego niekwestionowane miejsce w Układzie Słonecznym oraz naszej serii. Również nazwa Pluton zawiera ważne odniesienie do mitologii rzymskiej oraz językowe w amerykańskim znaczeniu ,,zdegradowany". Opisy zawierają obowiązujące obecnie naukowe stanowisko, że Układ Słoneczny ma 8 planet, 5 planet karłowatych, 173 znane księżyce i miliardy małych ciał Układu Słonecznego.

Fakty przedstawiają ciekawostki astronomiczne na temat konkretnych ciał niebieskich, m.in. ich miejsce w Układzie Słonecznym i na niebie, najciekawsze, znane dane techniczne, geologiczne, hydrologiczne, metereologiczne, chemiczne, geograficzne, satelity, warunki do życia, niezwykłe bogactwa naturalne, odniesienia kulturowe w mitologii, astrologii, muzyce oraz ciekawostki i odkrycia astronomiczne - m.in. Mikołaja Kopernika i Galileusza. Opisy są dokładne, zawierają najnowsze odkrycia, jednakże nie wykluczają możliwości pojawienia się nowych danych. Używając względnych określeń np. ,,znany", ,,co najmniej" ,,naukowcy przypuszczają",  staramy się pokazać dzieciom nieograniczone możliwości poszerzania wiedzy oraz istnienia wielu odpowiedzi na niektóre pytania. W przypadku zaokrąglonych danych, podano także w nawiasach dokładne wartości. Opisy zawierają transkrypcję fonetyczną nazw angielskich. Prezentację serii możemy połączyć ze słuchaniem kultowej suity angielskiego kompozytora Gustava Holsta pt. ,,Planety".

Please reload

Bity inteligencji flashcards Organy wewnętrzne człowieka

Organy wewnętrzne człowieka

35,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Organy wewnętrzne człowieka"-  to 42 karty do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z kategorii Anatomii. W serii znajduje się 14 plansz obrazkowych z opisami na rewersach, które zawierają ponad 140 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  14 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 14 kart w języku polskim. 

 

Spis treści:

1. mózg

2. serce

3. płuca

4. żołądek

5. wątroba

6. pęcherzyk żółciowy

7. trzustka

8. śledziona

9. tarczyca

10. jelita

11. nerki

12. pęcherz moczowy

13. macica

14. jądro

Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju u małych dzieci Metodą Domana. Zestaw zawiera 14 obiektów, którym odpowiada ponad 140 faktów - rozszerzeń informacji tworzących strukturę wiedzy na temat  narządów wewnętrznych, znajdujących się na odwrocie każdej karty. 

       W tej serii Twoje dziecko pozna najważniejsze narządy poszczególnych układów organizmy człowieka, ich funkcje, położenie, wielkość,  budowę oraz ciekawostki temat funkcjonowania organizmu człowieka. Seria składa się z 14 obiektów, dlatego możemy podzielić prezentację na części po 7 kart.

Please reload

Bity inteligencji Jan Matejko

Jan Matejko

35,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Jan Matejko" -  to 11 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z dziedziny Sztuki, które zawierają  132 fakty (12 punktów). 

Spis treści:

1. Bitwa pod Grunwaldem

2. Hołd Pruski

3. Astronom Kopernik czyli rozmowa z Bogiem

4. Przyjęcie Żydów

5. Stańczyk na dworze królowej Bony po utracie Smoleńska

6. Zawieszenie dzwonu Zygmunta

7. Unia Lubelska

8. Kazanie Piotra Skargi

9. Batory pod Pskowem

10. Sobieski pod Wiedniem

11. Rejtan - Upadek Polski

12. Konstytucja 3 maja

       Bity inteligencji to ilustrowana encyklopedia dla dzieci w formie kart do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju Metodą Domana. Zestaw zawiera 11 bitów inteligencji, którym odpowiadają 132 fakty - rozszerzenia informacji tworzące strukturę wiedzy na temat dzieł Jana Matejki.

       W tej serii Twoje dziecko pozna najpopularniejsze obrazy malarza,  historię powstania, okoliczności i technikę wykonania prac, ciekawe fakty i niektóre postacie z historii Polski oraz szczegóły biograficzne twórcy. Punkty 1-9 opisu zawierają ciekawostki na temat poszczególnych obrazów, natomiast punkty 10-12 dotyczą sylwetki Jana Matejki. 

        Karty w formacie A4 są poręczne i wygodne w prezentacji oraz przechowywaniu. Plansze są ponumerowane, posortowane i przechowywane w trwałej kopercie zapinanej na zatrzask, podpinanej do segregatora. Fakty wizualne to jednoznaczne i intensywne pod względem wielkości i prezentacji szczegółów obrazy,

Zdjęcia oddają stan konserwatorski dzieła z uwzględnieniem faktury powierzchni, zniszczeń wojennych oraz starzenia się obrazów (ciemnienia farb).  Brunatna kolorystyka niektórych dzieł jest ich cechą szczególną w odróżnieniu od obrazów polifonicznych pod względem doboru barw. Powierzchnia kart z ilustracjami i obrazami jest matowa, co zapobiega odbijaniu się źródeł światła od śliskiej powierzchni plansz podczas prezentacji.

Please reload

Bity inteligencji flashcards Seria Kwiaty I

Kwiaty polskie I

30,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Kwiaty polskie" to 36 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z kategorii roślin okrytonasiennych. W serii znajduje się 12 plansz obrazkowych, które w opisach zawierają ponad 120 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  12 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 12 kart w języku polskim (razem w zestawie 36 kart). 

Spis treści:

1. śnieżyczka przebiśnieg

2.pierwiosnek bezłodygowy

3. stokrotka pospolita

4. fiołek wonny

5. mak polny

6. chaber bławatek

7. konwalia majowa

8. niezapominajka leśna

9. łubin ogrodowy

10. słonecznik zwyczajny

11. nagietek lekarski

12. grzybienie białe

W tej serii Twoje dziecko pozna 12 gatunków roślin, a wśród nich pięknie kwitnące  i popularne polskie kwiaty leśne, łąkowe, polne i ogrodowe. Opisy zawierają ciekawostki na temat poszczególnych kwiatów,  historię oraz legendy, symbolikę i tradycje, nazwy ludowe i regionalne, zastosowanie kulinarne i lecznicze, właściwości zdrowotne lub toksyczne, budowę kwiatu, sposoby zimowania i rozmnażania , pory kwitnienia oraz ciekawe zachowania niektórych roślin.

Punkty 1-9 to informacje na temat poszczególnych gatunków, natomiast punkt 10 to łacińska klasyfikacja roślin. Wiele punktów podaje alternatywne fakty do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku oraz dodatkowe wzbogacenie jego wiedzy.

Please reload

Bity inteligencji flashcards Seria Kwiaty II

Kwiaty polskie II

30,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Kwiaty polskie II" to 36 kart; w tym 12 plansz obrazkowych, które w opisach zawierają ponad 120 faktów. Zestaw jest zaopatrzony w dodatkowe karty do nauki czytania Metodą Domana, w wersji polskiej i angielskiej;  12 kart z czerwonymi napisami w języku angielskim + 12 kart w języku polskim (razem w zestawie 36 kart). 

Spis treści:

1.krokus

2.tulipan

3.hiacynt

4.narcyz żonkil

5.bratek

6.lilak

7.kosaciec

8.hortensja

9.piwonia

10.róża

11.goździk

12.lila

W tej serii Twoje dziecko pozna 12 rodzajów roślin, a wśród nich pięknie kwitnące  i popularne polskie kwiaty ogrodowe i cięte. Opisy zawierają ciekawostki na temat poszczególnych kwiatów,  historię oraz legendy, symbolikę i tradycje, zastosowanie kulinarne i lecznicze, właściwości zdrowotne lub toksyczne, sposoby zimowania i rozmnażania , pory kwitnienia oraz ciekawe zachowania niektórych roślin.

Punkty 1-9 to informacje na temat poszczególnych gatunków, natomiast punkt 10 to łacińska klasyfikacja roślin. Wiele punktów podaje alternatywne fakty do wyboru, których zadaniem jest sprawienie niespodzianki dziecku oraz dodatkowe wzbogacenie jego wiedzy.

Please reload

Koronowani_Królowie_Polski_Bity_intelige

Koronowani królowie Polski I

35,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Koronowani królowie Polski I" to 14 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z historii W serii znajduje się 14 plansz, które na rewersie zawierają ogółem 112 faktów. 

W tej serii Twoje dziecko pozna 14 władców, ich podstawowe dane dynastyczne i biograficzne, osiągnięcia, i zasługi dla Polski na tle najważniejszych wydarzeń historycznych z danego okresu panowania. Rewersy kart zostały zaprojektowane do nauki czytania.

Please reload

Koronowani_Królowie_Polski_II_II_Bity_in

Koronowani królowie Polski II

35,00 PLN

Bity inteligencji -  Seria: ,,Koronowani królowie Polski II" to 14 kart do przekazywania małym dzieciom wiedzy encyklopedycznej z historii W serii znajduje się 14 plansz, które na rewersie zawierają ogółem 112 faktów. 

W tej serii Twoje dziecko pozna 14 władców, ich podstawowe dane dynastyczne i biograficzne, osiągnięcia, i zasługi dla Polski na tle najważniejszych wydarzeń historycznych z danego okresu panowania. Rewersy kart zostały zaprojektowane do nauki czytania.

Please reload

Bity inteligencji - flashcards karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju neurologicznego u najmłodszych dzieci Metodą Domana flashcards angielski metodą Domana
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • YouTube
  • Pinterest
  • Instagram