top of page
Logo Ingenium

fundacja ingenium
             KRS 0000450226

Wierzymy, że w każdym dziecku drzemie...

Ciało mistrza olimpijskiego,

Mózg wielkiego naukowca,

Umysł poety,

Ręce artysty,

Ucho kompozytora,

Serce świętego...

Nigdy nie tracimy wiary w nieograniczony potencjał dziecka!

  • Facebook - Black Circle

Dziękujemy! Wiadomość wysłana.

Fundacja Ingenium została powołana w celu:

 

1). prowadzenia działalności ukierunkowanej na potrzeby dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnych oraz tworzeniu im równych szans na drodze ich rozwoju, w tym pomocy we wczesnym dostępie do edukacji, rehabilitacji i wspomagania rozwoju.

2). prowadzenia działalności ukierunkowanej na potrzeby osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych oraz tworzenia im równych szans na drodze do ich rozwoju, w tym pomocy w zatrudnieniu i rehabilitacji społeczno- zawodowej, szkoleniach i poradach.

3). prowadzenia działalności na rzecz dzieci poprzez upowszechnianie wczesnej edukacji, w tym prowadzenie i wspieranie działalności edukacyjnej i naukowej oraz pomocy w szkoleniach rodziców w zakresie wczesnego rozwoju dziecka.

4). wspierania i prowadzenia działalności na rzecz podnoszenia zdolności intelektualnych, fizycznych oraz społecznych dzieci i młodzieży.

5). organizacji, promocji i wspierania rozwoju talentów dzieci i młodzieży.

6). działalność na rzecz  nauki, edukacji, oświaty i wychowania w szczególności w zakresie obejmującym działania artystyczne i sportowe.

7).wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, oświatowej, naukowej, wychowawczej i kulturalnej.

8).upowszechnianie wiedzy, nauki i kultury.

9).promocja młodego pokolenia i przygotowanie go do pracy.

10). wspieranie działań na rzecz ochrony zdrowia, zapobiegania chorobom i problemom rozwojowym oraz promowania zdrowego stylu życia.

11). upowszechnianie kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku.

12). wspieranie przedsiębiorczości.

13). wspieranie działalności na rzecz integracji europejskiej.

14). promocji i organizacji wolontariatu.

15). działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje pozarządowe oraz inne podmioty działające w sferze pożytku publicznego.

Twoja darowizna pomoże realizować cele statutowe Fundacji

Twoja regularna pomoc jest bardzo ważna dla naszej działalności. Otrzymując stałe wsparcie finansowe, możemy zaplanować nasze działania i realizować nowe projekty. Sam zdecyduj jaką kwotę możesz przeznaczyć na pomoc Fundacji Ingenium. Regularna darowizna nie musi być wysoka. Jesteśmy wdzięczni za każde otrzymane wsparcie. 

Jak to zrobić? Ustaw stałe zlecenie w swoim banku. 

Dzięki stałemu zleceniu co miesiąc bank będzie w Twoim imieniu wykonywał przelew na wybraną przez Ciebie kwotę.

Zaloguj się na swoim koncie bankowym i ustaw zlecenie stałe dla wpłat złotówkowych na poniższe dane:

 

BNP Paribas Bank Polska S.A  83175000120000000038700348

(darowizna na cele statutowe)
Fundacja Ingenium
ul. Gałczyńskiego 6/2
75-429 Koszalin

Diana Piekarska

Fundatorka Fundacji Ingenium

Diana Piekarska

 

     Jestem osobą z ponad 20-letnim doświadczeniem w nauczaniu dzieci w wieku przedszkolnym, szkolnym, młodzieży licealnej i dorosłych.  Ukończyłam studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie (obecnie Uniwersytet im. Jana Długosza)  oraz Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

      

      Swoją przygodę z wczesną nauką rozpoczęłam  

w wieku lat 5-ciu, grą na fortepianie - dzięki mamie, która była artystą muzykiem.  Od dzieciństwa fascynuję się  nauką i nauczaniem, za sprawą taty - historyka

i jego pasji do języków obcych. Pierwsze lekcje

z dziećmi od lat 3-ch, prowadziłam już jako nastolatka -w ramach praktyk zawodowych i zajęć dyplomowych w klasie rytmiki Państwowego Liceum Muzycznego w Częstochowie. Przez 20 lat pracowałam jako nauczyciel, a od  roku  2000 prowadzę własne niezależne badania nad Metodą Domana, wczesnym nauczaniem i wspomaganiem rozwoju. W roku 2012 ufundowałam Fundację Ingenium.           

    Prywatnie mam męża oraz dwoje dzieci - córkę i syna. Urodziłam się w Koszalinie i tu najchętniej spędzam większość swojego życia. Cały swój wolny czas poświęcam działaniom związanym z prowadzeniem Fundacji i pracy charytatywnej na rzecz promocji młodego pokolenia.

bottom of page