top of page
Logo Ingenium
Metoda Domana Wczesna edukacja Transport Zestaw profilaktyczny kart do nauki czytania i pisania metodą fonetyczną Terapia dysleksji i dysgrafii
Zestaw kart do nauki czytania i pisania Transport

Transport  - Zestaw kart do nauki czytania i pisania metodą fonetyczną pdf

80,00 PLN

Etap przejściowy do czytania analitycznego  - wczesna edukacja, profilaktyka dysleksji, dysortografii i dysgrafii   na  wczesnorozwojowych kartach pracy do nauki czytania i pisania  metodą fonemową. Zestaw  zapozna dziecko z wszystkimi kombinacjami liter polskich w zapisie i ich brzmieniem w języku mówionym. Sprawna i efektywna technika wędrującego fonemu to notatnik, który pozwala rozpracować reguły zapisu polskich wyrazów w krótkim okresie czasu. Bity inteligencji - polskie fonemy pomogą dzieciom usłyszeć tekst pisany  - podobnie jak muzyk czyta nuty. Zestaw traktuje na równi proste fonemy typu ,,mó", ,,dę", ,,tą" ze skomplikowanymi zlepkami typu ,,dzię", ,,chii" lub,,dżu". Z punktu widzenia metody fonetycznej te kombinacje liter różnią się tylko brzmieniem i zapisem. To podejście bardzo ułatwia rozczytywanie nowych wyrazów. Podobnie traktujemy spiętrzenia oderwanych dźwięków (zwłaszcza dwuznaków), które odpowiednio znaczone (zakodowane) nie sprawiają trudności w zrozumieniu na piśmie. Technika wędrującego fonemu bardzo pomaga rodzicom, nauczycielom i terapeutom  szybko i łatwo zaprezentować pełną gamę dźwięków języka polskiego oraz pokazać ich odpowiednią notację. Technika rozwija słuch fonemowy i analizator wzrokowy zgodny z prozodią języka polskiego. Proste i przejrzyste kodowanie kolorami oraz znaki artykulacyjne ułatwiają analizę fonemową zapisu i śledzenie chronologii odczytu wzrokiem. Dzięki nauce pisania globalnego najmłodsze dzieci poznają język drogą sensomotoryczną. Nauka pisania pełni nieocenioną rolę w analizie wzrokowej wyrazów, nauce pamięciowej zapisu i zrozumieniu  języka pisanego i mówionego. 

W skład zestawu wchodzą:

 Karty pdf  (350 stron ) obrazkowe, dydaktyczne z bitami inteligencji-polskimi fonemami, plansze do czytania globalnego i metodą fonetyczną pdf - ( w tym czcionką drukowaną i szkolną), karty pracy do nauki pisania globalnego i pisania po śladzie zestaw do druku w formacie pdf w sprzedaży już od 26 października. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie szczegółowy opis i harmonogram metody, zabawy, technika wędrującego fonemu, harmonogram prezentacji wszystkich polskich kombinacji liter-fonemów niezbędnych do dekodowania polskiego zapisu i harmonogram - tabela do personalizacji. 

Spis treści zestawu pt. Transport:

1. Karty do dekodowania tekstu - napisy czerwono-czarne - str. 3-56

a) napisy - karty nieparzyste - awers:

3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55

3;5;7;9;11;13;15;17;19;21;23;25;27;29;31;33;35;37;39;41;43;45;47;49;51;53;55 

(do kopiowania z PDF wg preferencji drukarki i wklejania do zakresu stron, orientacja papieru - pozioma)

b) obrazki - karty parzyste - rewers:

4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56

4;6;8;10;12;14;16;18;20;22;24;26;28;30;32;34;36;38;40;42;4446;48;50;52;54;56 

2. Karty do czytania globalnego - napisy czarne - str. 57-110

a) napisy - karty nieparzyste - awers: 57,59,61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109

57;59;61;63;65;67;69;71;73;75;77;79;81;83;85;87;89;91;93;95;97;99;101;103;105;107;109 

b) obrazki z dobrze widocznym podpisem- karty parzyste - rewers:

58,60,62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110 

58;60;62;64;66;68;70;72;74;76;78;80;82;84;86;88;90;92;94;96;98;100;102;104;106;108;110 

Można wymiennie drukować awersy i rewersy (pkt 1 i 2), np. na awersy 1a, można nadrukować rewersy 2b (lub  z punktu 10, 11 jeśli dziecko dobrze zna wyrazy globalne czcionką drukarską) i na odwrót. 

3. Fonemy złożone i fonemy proste wg chronologii występowania w wyrazach

    - czerwony kolor czcionki - str. 111-118 

4. Fonemy złożone i fonemy proste wg chronologii występowania w wyrazach.

    - czarny kolor czcionki - str. 119-126 – cięcie wg czarnej krawędzi

Druk na formacie A 4. W celu uzyskania większych kart drukujemy w formacie A3.

5. Spis treści w formacie PDF zamieszczono na str. 127/144/155/183/211/239/267/297/325 dla zachowania rozkładu stron parzystych i nieparzystych.

6. Bity inteligencji - wszystkie fonemy proste używane w języku polskim str.133-137

7. a) Wędrujące fonemy - spółgłoski - czarne napisy – str. 139-140

    b) Wędrujące fonemy- samogłoski- czarne napisy – str.141-143

8. Dodatkowe popularne fonemy do układania nowych wyrazów

    - czarny kolor czcionki – str. 145–149

    - czerwony kolor czcionki – str. 150–154

9. Blankiet ramki do kart z fonemami – str.138

10. Karty do nauki czytania tekstu pisanego czcionką szkolną- czarna czcionka szkolna- str. 156-182

11. Karty do odczytywania tekstu pisanego czcionką szkolną czerwono-czarna czcionka szkolna - str. 184-210

12. Karty do nauki pisania globalnego po śladzie– szablony do malowania pędzlem - str. 212-238, 268-296

      -szablony do pisania globalnego -rysowania, malowania, wyklejania – popielata czcionka - str. 240-266

      -szablony małą czcionką: do kolorowania - str. 268-296; do pisania pośladzie str. 298-324

13. Opis metody fonetycznej, zabawy, opis techniki wędrującego fonemu – harmonogram szczegółowy  - str. 325-345

14. Harmonogram - tabela wprowadzania fonemów do personalizacji - str. 346-350

DODATEK Wczesnorozwojowe karty do nauki pisania liter po śladzie pdf - 155 stron  (wysokość czcionki 3,5 cm)

Spis treści:

Karty pracy do nauki pisania po śladzie- popielata czcionka - karty 2-78
Karty pracy do nauki pisania po śladzie -bardzo subtelna czcionka – karty 79-155
Karty są przeznaczone do wydruku A4. Aby uzyskać mniejszą czcionkę należy wybrać format wydruku A5 (dwie strony na jednej kartce). Największą czcionkę (wysokości 7 cm) pozwala uzyskać format A3.

PROMOCJA

W chwili obecnej osoby zamawiające zestaw ,,Transport" otrzymają gratis zestaw pdf jako DODATEK:

 

BITY INTELIGENCJI - POLSKIE FONEMY PDF w formacie A4 do prezentacji w grupie. Umożliwia sprawne i łatwe zapoznanie z pełną gamą  dźwięków języka polskiego i przypisanych im kombinacji liter, zgodnie z prozodią języka polskiego. Jest środkiem dydaktycznym używanym w technice wędrującego fonemu. Prezentuje i pozwala zapamiętać pełen notatnik niezbędny do zrozumienia reguł odczytu polskiego zapisu. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci już od 6 miesiąca życia.

1. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czerwona czcionka drukarska - małe litery str. 2-41 , duże litery str. 42 - 81
2. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czerwona czcionka szkolna - małe litery str. 124-163 , duże litery str. 164-203
3. Wędrujące fonemy- czerwona czcionka drukarska – str. 82-123
4. Wędrujące fonemy- czerwona czcionka szkolna – str.204-246
4. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czarna czcionka drukarska - małe litery str. 247-286 , duże litery str. 287 – 326
5. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czarna czcionka szkolna - małe litery str. 369-408 , duże litery str. 409-448
6. Wędrujące fonemy- czarna czcionka drukarska – str. 327-368
7. Wędrujące fonemy – czarna czcionka szkolna – str. 449-491
8. Opis metody fonetycznej, technika prezentacji wędrującego fonemu, zabawy  i poglądowy harmonogram – str.492-512

DOSTAWA TEGO SAMEGO DNIA

BEZ KOSZTÓW 

DLA CHĘTNYCH DODAJEMY SPERSONALIZOWANE KARTY PRACY DO TRENINGU PODPISU DZIECKA

(9 kart pracy i blankiet)

Zamawiających prosimy o podanie dokładnej treści podpisu wg wzorów  - zdjęcia kart 1-9 wg kolejności spisu treści.

Spersonalizowane karty wchodzą w skład zestawu pt. ,, Transport"
Karty wchodzą w skład zestawu pt. ,, Transport"
Następny produkt

Rodzina - wczesnorozwojowe karty pracy do nauki pisania po śladzie (od 3 roku życia) pdf

8,00 PLN

Polecamy 3 prezentacje youtube  z tym samym zestawem słów;  do czytania globalnego, z analizatorem fonemowym. i sylabowym do nauki czytania i pisania czcionką szkolną - metodą globalną i fonetyczną .

Zabawy:

1.Pisanie po śladzie:

       a) palcem po śladzie

       b) ciekawymi artykułami piśmienniczymi (mazaki, pióro, 

            kredki, kolorowe długopisy, długopisy z brokatem).

2. Przepisywanie z prezentacji youtube.

3. Kolorowanie, rysowanie i malowanie.

4. Kolorowanie liter, fonemów lub sylab.

5. Kolorowanie  i samodzielne kodowanie wg analizatora fonemowego lub sylabowego.

6. Samodzielna analiza wyrazów - kreskowanie i kropkowanie znakami artykulacyjnymi.

6. Nauka chwytu trzypunktowego opuszkami  

     palców; kciuka, wskazującego i środkowego. Dziecko

     samo wybiera dominującą  rękę.

BITY INTELIGENCJI - POLSKIE FONEMY PDF - WĘDRUJĄCE FONEMY A4

20,00 PLN

BITY INTELIGENCJI - POLSKIE FONEMY PDF w formacie A4 do prezentacji w grupie. Umożliwia sprawne i łatwe zapoznanie z pełną gamą  dźwięków języka polskiego i przypisanych im kombinacji liter, zgodnie z prozodią języka polskiego. Jest środkiem dydaktycznym używanym w technice wędrującego fonemu. Prezentuje i pozwala zapamiętać pełen notatnik niezbędny do zrozumienia reguł odczytu polskiego zapisu. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci już od 6 miesiąca życia.

Technikę wędrującego fonemu opisaliśmy tu

1. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czerwona czcionka drukarska - małe litery str. 2-41 , duże litery str. 42 - 81
2. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czerwona czcionka szkolna - małe litery str. 124-163 , duże litery str. 164-203
3. Wędrujące fonemy- czerwona czcionka drukarska – str. 82-123
4. Wędrujące fonemy- czerwona czcionka szkolna – str.204-246
4. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czarna czcionka drukarska - małe litery str. 247-286 , duże litery str. 287 – 326
5. Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czarna czcionka szkolna - małe litery str. 369-408 , duże litery str. 409-448
6. Wędrujące fonemy- czarna czcionka drukarska – str. 327-368
7. Wędrujące fonemy – czarna czcionka szkolna – str. 449-491
8. Opis metody fonetycznej, technika prezentacji wędrującego fonemu, zabawy  i poglądowy harmonogram – str.492-512

Uwaga! Powyższe karty wchodzą w skład zestawu pt. ,, Transport"

Metoda Domana Bity inteligencji Polskie
Metoda_Domana_bity_inteligencji_Polskie_

DOSTAWA TEGO SAMEGO DNIA

BEZ KOSZTÓW 

.

Metoda Domana Bity inteligencji - polski

DOSTAWA TEGO SAMEGO DNIA

BEZ KOSZTÓW 

.

SPERSONALIZOWANE KARTY PRACY DO TRENINGU PODPISU DZIECKA PDF A4

 

20,00 PLN

9 kart pracy i blankiet. Zamawiających prosimy o podanie dokładnej treści podpisu wg wzorów  - zdjęcia kart 1-9 wg kolejności spisu treści.

Uwaga! Te karty wchodzą w skład zestawu pt,, Transport"

Fundacja Ingenium Karty pracy do nauki p
Metoda Domana Karty pracy do nauki pisan
Metoda Domana Karty pracy do nauki pisan

Wczesnorozwojowe karty do nauki pisania liter po śladzie pdf - 155 stron  (wysokość czcionki 3,5 cm)

30,00 PLN

Spis treści:

Karty pracy do nauki pisania po śladzie- popielata czcionka - karty 2-78
Karty pracy do nauki pisania po śladzie -bardzo subtelna czcionka – karty 79-155
Karty są przeznaczone do wydruku A4. Aby uzyskać mniejszą czcionkę należy wybrać format wydruku A5 (dwie strony na jednej kartce). Największą czcionkę przeznaczoną do malowania pędzelkiem (wysokość 7 cm) pozwala uzyskać format A3.

PDF zawiera wszystkie polskie znaki i stanowi nieocenioną pomoc w nauce fonemów, które inaczej się pisze, a inaczej czyta, np. ch, dz, rz, ó dź, itd.

Uwaga! Powyższe karty wchodzą w skład zestawu pt. ,, Transport"

DOSTAWA TEGO SAMEGO DNIA

BEZ KOSZTÓW 

.

Metoda Domana Bity inteligencji Polskie
Metoda Domana Bity inteligencji Polskie
Metoda Domana Bity inteligencji Polskie

BITY INTELIGENCJI - POLSKIE FONEMY PDF - WĘDRUJĄCE FONEMY - Karty dydaktyczne

20,00 PLN

BITY INTELIGENCJI - POLSKIE FONEMY PDF w formacie małych kart dydaktycznej do indywidualnej prezentacji czcionki szkolnej. Umożliwiają sprawne i łatwe zapoznanie z pełną gamą  dźwięków języka polskiego i przypisanych im kombinacji liter, zgodnie z prozodią języka polskiego. Są środkiem dydaktycznym używanym w technice wędrującego fonemu. Prezentuje i pozwala zapamiętać pełen notatnik niezbędny do zrozumienia reguł odczytu polskiego zapisu. Zestaw przeznaczony jest dla dzieci już od 3 roku życia. Technikę wędrującego fonemu opisaliśmy tu

Spis treści:

 

1.Wszystkie fonemy proste używane w języku polskim (litery) - czarna czcionka szkolna - str. 3-7.

2.Blankiet – str. 8

3.Wędrujące fonemy - czarna czcionka szkolna – samogłoski – str. 9-10

4.Wędrujące fonemy - czarna czcionka szkolna - spółgłoski – str. 11-13

5.Opis metody fonetycznej i poglądowy harmonogram – str. 14 – 33

6.Harmonogram do personalizacji – Tabela – str. 34 -38

DOSTAWA TEGO SAMEGO DNIA

BEZ KOSZTÓW 

.

                                      Nowe bity inteligencji do czytania globalnego 
Koronowani_Królowie_Polski_Bity_intelige
Bity inteligencji - flashcards karty do pomnażania inteligencji i stymulowania rozwoju neurologicznego u najmłodszych dzieci Metodą Domana flashcards angielski metodą Domana
  • Facebook