top of page
Logo Ingenium

Jak działa Metoda Domana?

Ja działa Metoda Domana? Efekty Metody Domana.

?

Spis treści 1.  W jaki sposób bity inteligencji wspierają rozwój mózgu dziecka?

2. Wspomaganie rozwoju wzroku noworodka wcześniej otworzy dziecku nowe możliwości poznawcze

3. Wczesne nauczanie muzyki metodą Domana

4. Jak działa wczesna nauka czytania metodą Domana?

5. Wczesna nauka matematyki metodą Domana. Jak to działa?

6. Jak Metoda Domana rozwija inteligencję ruchową?

7. Co to jest brachiacja?

8. Neuroreedukacja czyli wspomaganie rozwoju neurologicznego Metodą Domana-Delecato

9. Patterning

10. Stymulacja poznawcza

11. Bilingwializm - wczesne nauczanie drugiego języka 

1. W jaki sposób bity inteligencji wspierają rozwój mózgu dziecka?

      Bity Inteligencji to karty do pomnażania inteligencji u najmłodszych dzieci. Wg Glenna Domana inteligencja opiera się na informacji, a ta może być uzyskana tylko poprzez fakty. Zdolność przyswajania suchych faktów jest odwrotnie proporcjonalna do wieku. Dzięki bitom inteligencji zaprojektowanym przez Glenna Domana, fakty prezentowane małym dzieciom w uporządkowany sposób, stają się cząstkami inteligencji (bitami).

Funkcja określa strukturę - nowe informacje tworzą nowe połączenia neuronowe.

 

 

Właśnie dlatego bity inteligencji w sposób zrównoważony, fizycznie rozwijają nowe połączenia neuronowe w mózgu małego dziecka, a uzyskane za ich pomocą informacje stają się podstawą przyszłej wiedzy.Technika przekazywania wiedzy encyklopedycznej bitami inteligencji, której autorem jest Glenn Doman, wspomaga zatem rozwój neurologiczny i przyspiesza fizyczny wzrost mózgu. Rozwinięty wzrok, słuch, kompetencje językowe oraz zadziwiająca pamięć fotograficzna są jedynie produktami ubocznymi uczenia się techniką. 

Jak działa technika bitów inteligencji?
 

        W bitach inteligencji każda nowa informacja  jest przedstawiona w sposób precyzyjny, oddzielony i jednoznaczny, aby ułatwić rozbudowę inteligencji młodego człowieka. Aby struktura inteligencji została powiązana w całość, niezbędna jest również klasyfikacja. Ten zabieg organizacyjny jest decydujący dla powstawania nowych powiązań neuronowych u dziecka. Jeżeli przedstawimy dziecku 10 oderwanych logicznie faktów, otrzyma ono 10 informacji,  które zapamięta do końca życia. Jeżeli przedstawimy dziecku 10 uporządkowanych i powiązanych ze sobą faktów, dostarczymy dziecku więcej niż 3.600.000 powiązań między faktami, czyli tyle samo informacji-wniosków, które dziecko będzie pamiętać przez życie.

Bity inteligencji są posortowane na kategorie.

 

Dobrze zaprojektowane bity inteligencji są podzielone na kategorie, które pozwalają dziecku uogólnienie wiedzy oraz  powiązanie jednej kategorii z drugą. Na podstawie podobieństw pomiędzy przedstawicielami danej kategorii, dzieci mogą wyciągać wnioski i przewidywać cechy oraz zachowania innych nieznanych sobie przedstawicieli tej samej kategorii. Klasyfikacja umożliwia tworzenie ogromnej ilości wniosków oraz formułowanie prawideł, które tworzą nowe połączenia neuronowe, co bezpośrednio przekłada się na postęp organizacji neurologicznej i tym samym fizyczny rozwój struktury mózgu.

     Programy inteligencji i struktura wiedzy, zaprojektowane przez Glenna Domana,  opierają się na pojedynczych faktach i odpowiadającym im bitom Inteligencji. Każdy nowy fakt rozbudowuje program inteligencji, ponieważ zawiera rozszerzone znaczenie informacji. Ponadto program inteligencji jest  podawany w kolejności według stopnia trudności, oraz wg znaczenia od faktów najważniejszych i najprostszych do najbardziej złożonych i skomplikowanych. 10 programów inteligencji dla każdego bitu inteligencji tworzy rozszerzone znaczenie informacji czyli strukturę wiedzy.  

Bity inteligencji są wyjęte z tła - jednoznaczne i wyizolowane.

 

 

Wyjęcie gatunków i obiektów z tła przede wszystkim ułatwia sprawne namierzanie obiektu podczas szybkiej prezentacji techniką bitów inteligencji. Niemowlę oraz mały szkrab nie musi marnować czasu na lokalizację i obieganie wzrokiem centralnej sylwetki, która w wersji wyizolowanej jest bardzo szybko kodowana, co pozwala dziecku poświęcić uwagę innym szczegółom. Ponadto obiekt prezentowany w ten sposób jest jednoznaczny - niemowlę nie pomyli go z innym obiektem z tła.

 

Obiekty wyjęte z kontrastowego tła tworzą sylwetki, które przygotowują wzrok małego dziecka do czytania, ponieważ litery to także kształty wyizolowane z tła. 

Bity inteligencji rozbudzają ciekawość świata.

    Różnorodność Intelektualna jest kluczowa dla rozwoju mózgu małego dziecka. Dzięki bitom inteligencji dieta edukacyjna dziecka jest bogata w jak największą ilość kategorii, aby spojrzenie młodego człowieka na świat było szerokie. Zawarta w nich wiedza encyklopedyczna oferuje dziecku model świata w wielu dziedzinach, a wybór kierunku rozwoju pozostawia się dzieciom. Dzięki metodzie Domana decyzja dziecka o wyborze zainteresowań podjęta jest z pozycji szerokiej wiedzy, a nie z powodu ignorancji. Dzięki bitom inteligencji z wielu dziedzin nauki, dziecko może wybrać ze swojej kompetencji kilka kierunków, zamiast eliminować rozległe obszary niewiedzy. Nauka techniką bitów inteligencji rozbudza ciekawość świata u dzieci i zaostrza intelektualny apetyt na zdobywanie wiedzy.

2. Wspomaganie rozwoju wzroku noworodka wcześniej otworzy dziecku nowe możliwości poznawcze

Zalety kart z kontrastowymi kształtami i efekty stymulacji wzroku noworodka Metodą Domana.

Karty stymulujące wzrok noworodków  w wieku od urodzenia do 3 miesięcy, znane są również  kontrastowe czarno-białe bity inteligencji. Celem tych kart jest m.in. trening mięśni oczu dziecka. Badanie naukowe oraz relacje rodziców potwierdzają także inne korzyści wynikające z prezentowania noworodkom czarno-białych kształtów, sylwetek i i wzorów.

Jakich efektów można spodziewać się stymulując wzrok noworodka?

1. Większe skupienie,  koncentracja i rozpiętość uwagi u  dziecka. Po pewnym czasie zabaw z kartami wielu rodziców informuje, że ich dziecko zwiększyło rozpiętość uwagi od 10 sekund do ponad 60 sekund. U najmłodszych niemowląt to bardzo duże osiągnięcie. Zjawisko to znane jest jako fiksacja – zdolność,  która pomaga niemowlętom w procesie uczenia się. Jeśli malutkie dziecko skupia się na jednym obiekcie, informacje na jego temat przenikają do kory mózgowej – tkanki nerwowej odpowiedzialnej za zaawansowane procesy poznawcze związane z przetwarzaniem informacji. To oznacza, że tworzy się  ścieżka, która stymuluje powstawanie nowych połączeń neuronowych.

2.  Dziecko uczy się odróżniać obiekt od tła. Ten rodzaj obserwacji nazywa się „śledzeniem”. Aby rozwijać umiejętność wyjmowania sylwetek z tła, do ćwiczeń wybierane są kształty o wysokim kontraście i kontrastowe kolory, takie jak czarny, biały i czerwony.

3. Dziecko uczy się odróżnić jeden obiekt od drugiego. Kiedy przedstawimy dziecku wiele różnych kontrastowych kart flash (przez co najmniej 30 sekund na każdą kartę), noworodki będą szukać różnic pomiędzy jednym obiektem a drugim. Tę umiejętność nazywamy „skanowaniem”.

Źródło  dr Ludington-Hoe. S .. „Jak wychować mądrzejsze niemowlę?”.

4. Dziecko uczy się rozróżniać sylwetki i kształty, co pomaga w nauce czytania i przeciwdziała dysleksji. Obiekty prezentowane na kontrastowym tle tworzą sylwetki, które przygotowują wzrok małego dziecka do percepcji liter,  które są niczym innym jak kształtami wyizolowanymi z kontrastowego tła.

Jak przebiega rozwój wzroku noworodka? Jakie korzyści wynikają ze wspomaganie tego procesu?

1. Po urodzeniu noworodek wykrywa wzrokiem światło i  ruch, a także wychwytuje ludzkie twarze i duże sylwetki.

2. Do końca pierwszego miesiąca dziecko potrafi nawiązać kontakt wzrokowy i skupić się na obiektach oddalonych o ok. 30 cm  lub odległości do twarzy rodzica.

3. W wieku 3 do 4 miesięcy niemowlę rozróżnia kolory i potrafi lepiej skupić się na obiektach. Potrafi także podążać wzrokiem za ruchomymi przedmiotami i sięgać po rzeczy. Widzi na odległość do 3 metrów zarówno z bliska, jak i z daleka.

4.  5 mies. - Percepcja głębi, czyli zdolność do oceny, które obiekty są bliżej lub dalej, rozwija się od chwili narodzin. Dopiero około piątego miesiąca oczy są w stanie na tyle dobrze współpracować , że tworzą trójwymiarowy obraz świata oraz wrażenie głębi i przestrzeni. Chociaż percepcja kolorów u niemowlęcia nie jest tak wrażliwa jak u osoby dorosłej, powszechnie uważa się, że dzieci dobrze widzą kolory dopiero w wieku pięciu miesięcy.

Według psychologa, dr Amandy Gummer dzięki stymulacji wzroku opartej na kolorach, kształtach i wzorach, noworodki szybciej rozwijają się pod względem wizualnym i intelektualnym. W ramach doskonalenia rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego rozwoju dziecka, zaleca się obecnie  wczesne wspomaganie noworodków m.in. poprzez użycie czarnych, białych i czerwonych kart graficznych pobudzających zdolności wzrokowe. Stymulacja wzroku Metodą Domana wcześniej otworzy przed dzieckiem nowe możliwości poznawcze  i zwiększy (a także wydłuży) dostęp do ciekawych informacji, które maluch otrzyma z zewnątrz, zwłaszcza w pierwszym roku rozwoju fizycznego i poznawczego.

3. Wczesne nauczanie muzyki metodą Domana

      Wg Platona muzyka to najpotężniejsze narzędzie po jakie może sięgnąć edukacja. Dzięki metodzie Domana pierwszym nauczycielem muzyki Twojego dziecka może być Jan Sebastian Bach lub Wolfgang Amadeusz Mozart. Zdaniem Glenna Domana wczesne słuchanie i wykonywanie muzyki klasycznej największych kompozytorów rozwija i usprawnia mózg.  Z badań znanego otolaryngologa Alfreda Tomatisa z kolei wynika, że ucho jest organem, który oprócz słyszenia pełni ważną rolę stymulującą rozwój i pracę kory mózgowej człowieka. Odbiór bodźców dźwiękowych przez korę mózgową usprawnia procesy zapamiętywania, ułatwia naukę czytania i pisania, harmonizuje napięcia mięśniowe i poprawia koordynację ruchową. Bodźce dźwiękowe  sprzyjają kreatywności, poprawiają koncentrację uwagi,  podwyższają motywację i opóźniają objawy zmęczenia.

        Dzieci powinny słuchać muzyki klasycznej od urodzenia. Zdaniem neurologów muzyka klasyczna stymuluje pracę mózgu i oddziałuje min. na układ brzeżny odpowiedzialny za narządy wewnętrzne, twór siatkowaty kierujący pracą mięśni i podwzgórze. Badania naukowe potwierdzają, że słuchanie muzyki klasycznej we wczesnych latach życia pomaga budować w mózgu ścieżki sensoryczne, które prowadzą do rozwoju języka, pamięci i poczucia przestrzeni. Osoby obdarzone zdolnościami muzycznymi a w szczególności słuchem absolutnym wykazują wzmożoną aktywność lewej półkuli mózgu, która odpowiedzialna jest za zdolności językowe. Osoby słuchające muzyki klasycznej od urodzenia szybciej uczą się języków obcych.

       Zdaniem Shinichi Suzuki dziecko powinno słuchać muzyki klasycznej od narodzin tak jak słucha swojego języka ojczystego. Wczesne słuchanie muzyki klasycznej rozwija u dziecka procesy myślenia i koordynację mięśniową. Rodzaj muzyki słuchany we wczesnym dzieciństwie ma wpływ na odbieranie bodźców dźwiękowych przez całe życie.

     Mózg człowieka woli muzykę klasyczną. Wg Alfreda Tomatisa muzyka klasyczna charakteryzuje się wysokimi częstotliwościami dźwięku sprzyjającymi pracy mózgu i rytmem  zharmonizowanym z pracą serca i oddechem. Rytm muzyki klasycznej w przeciwieństwie do muzyki rockowej nie zakłóca pracy fal mózgowych i dlatego nie opóźnia procesów myślenia lecz je usprawnia. 

      Wg Glenna Domana małe dzieci powinny grać na instrumentach muzycznych. Gra na instrumencie usprawnia procesy pamięciowe, uczy wytrwałości, pracowitości, odpowiedzialności, dążenia do celu oraz daje poczucie dumy z osiągnięć. Ponadto gra na instrumencie świetnie poprawia koordynację ruchową, rozwija słuch, zdolności matematyczne, kreatywność artystyczną, poprawia kompetencję czytania ze zrozumieniem, uczy wyrażania siebie oraz umożliwia  dziecku kontakt  z kulturą, sztuką oraz historią. Nauki gra na fortepianie, która rozwija myślenie przestrzenne, zapobiega dyslekcji. 

       Wczesne nauczanie gry na instrumencie powinno odbywać się wg poniższych zasad:

- wczesny start ( nauka wykonawstwa najlepiej już od wieku 3-4 lat)

- kluczowa rola słuchania muzyki klasycznej od urodzenia

- nauka gry na instrumencie przed nauką czytania zapisu nutowego

- zaangażowanie rodzica w ćwiczenie z dzieckiem

- wspierające i pozytywne środowisko edukacyjne

- wysoka jakość procesu nauczania realizowanego przez

  wykwalifikowanych nauczycieli

- duże znaczenie wydobycia pięknego dźwięku w harmonijny i

   naturalny sposób

- specjalnie dobrany repertuar

- w trakcie nauki utworu osłuchanie repertuaru w wybitnym

   wykonaniu

- w trakcie nauki gry interakcja społeczna z innymi dziećmi ;   

   aby najmłodsi muzycy mogli komunikować się

   poprzez język muzyki

-wczesny trening słuchu absolutnego za pomocą metody Domana

4. Jak działa wczesna nauka czytania metodą Domana?

        Rola czytania w metodzie Domana jest nieoceniona, ponieważ czytanie ze zrozumieniem to nie tylko kompetencja intelektualna, lecz jedna z podstawowych czynności ludzkiego mózgu Zdaniem Glenna Domana czytanie pisma to naturalna funkcja ludzkiego mózgu podobna do rozumienia mowy. Z badań naukowca wynika, że dzieci, które uczono czytać w bardzo młodym wieku funkcjonują na znacznie wyższym poziomie neurologicznym, niż rówieśnicy pozbawieni takich warunków. Małe dzieci powinny czytać. Nauka czytania w młodym wieku jest doskonałym sposobem dostarczania głodnemu wiedzy dziecku ogromnych ilości informacji, które w rezultacie  uspokajają i wyciszają malucha. Małe dziecko jest posiadaczem niepowtarzalnej szansy łatwego przyswajania informacji, która w późniejszym wieku już się nigdy nie powtórzy. Nauka czytania w młodym wieku jest nieporównywalnie łatwiejsza niż kiedykolwiek później. Dzieci, które uczą się czytania w młodym wieku lepiej rozumieją tekst oraz szybciej czytają. Język jest jednym z najważniejszych narzędzi człowieka. Wg Domana tekst pisany jest najważniejszym narzędziem jakiego używa obecnie człowiek zwłaszcza we współczesnym świecie mediów. Brak materiałów do czytania oraz brak umiejętności czytania skutkuje brakiem wykształcenia i niską inteligencją. Małe dzieci umiejące czytać poprzez książki mają nieograniczony kontakt z dorosłymi, którzy opowiadają im o świecie. Małe dzieci uwielbiają naukę czytania i jest to najlepszy z powodów aby uczyć je czytać.

Wczesny dostęp dziecka do czytania nie tylko otwiera przed dzieckiem nowe możliwości rozwoju intelektualnego, ale również wydłuża proces poznawczy. 

Jak czytanie wpływa na mózg i ciało?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1. Pobudza ścieżki neuronowe do większej aktywności.
2. Głośne czytanie dziecku poezji ma doskonały wpływ na rozwój aktywności umysłowej.
3. Rozwija logiczne myślenie. Wczesne czytanie pomaga zapamiętywać wiele nowych rzeczy, takich jak splot opowieści czy charaktery postaci.
4. W mózgu tworzy nową pamięć. Oznacza to nowe połączenia między komórkami nerwowymi i wzmacnianie pamięci krótkotrwałej, szczególnie podręcznej pamięci słuchowej niezbędnej do dalszej nauki.
5. Wystarczy tylko 6 minut czytania, aby poziom stresu spadł 68 % ( dla porównania: słuchanie muzyki -61 %, spacer 41%). Małe dzieci również doświadczają stresu i różnego rodzaju lęków.
6. Czytanie papierowych książek przed snem dodatkowo wycisza i pomaga zasnąć. (Czytanie książek z ekranów urządzeń mobilnych działa pobudzająco.)
10. Czytanie inspiruje do działania, zarówno działań odtwórczych, jak i twórczych.

Dlaczego Metoda Domana zaleca naukę czytania u bardzo małych dzieci?

5. Wczesna nauka matematyki metodą Domana. Jak to działa?

       Wg Glenna Domana inteligencja jest wynikiem myślenia, a Homo Sapiens po prostu myśli językiem matematyki Niezwykle ważne a jednocześnie całkiem naturalne funkcje myślenia człowieka są oparte na działaniach matematycznych. Matematyka jest również z neurologicznego punktu widzenia ważnym sposobem dostarczania do mózgu wielkich zasobów informacji. Matematyka to funkcja mózgu a zdolności matematyczne są wrodzoną jego cechą.

        Przyswajanie faktów matematycznych jest znacznie łatwiejsze od nauki języka pod warunkiem, że wrodzona inteligencja matematyczna człowieka zostanie aktywowana w młodym wieku. Zdaniem Glenna Domana łatwiej nauczyć matematyki dziecko roczne niż siedmioletnie na na tym samym poziomie. Dzieci z łatwością pojmują proste fakty. Tym bardziej maluchy pojmują je z prędkością światła o ile są one przedstawione w sposób dokładny, wyraźny i jednoznaczny. Ta prawda dotyczy w szczególności tak prostego  i rzeczywistego języka jakim jest matematyka. Nauka algebry nie sprawi dziecku żadnej trudności jeżeli rozpoczniemy ją w wieku 1-2 lat. Powyżej tej granicy nauka będzie się stawała z roku na rok coraz trudniejsza. Najlepszym momentem do rozpoczęcia przygody z matematyką jest wiek około 18 miesięcy. Bardzo ważnymi elementami nauki malucha są postawa rodziców i jakość materiałów.

        Dzieci same potrafią odkryć reguły jakimi rządzi się świat liczb jeżeli znają fakty.Doman twierdzi, że ,,Jeśli nauczysz malutkie dziecko faktów matematycznych odkryje ono reguły" Szkraby mają niezwykłe zdolności odkrywania praw matematycznych pod warunkiem, że dostarczymy im odpowiednich informacji. Nie jest możliwe odkrycie faktów matematycznych jakimi są liczby , jedynie na podstawie reguł np. dodawania lub mnożenia. Nauka liczb (nie tylko cyfr) umożliwi dziecku w naturalny i łatwy sposób odkrycie reguł jakimi rządzi się algebra. Przez słowo liczby należy rozumieć rzeczywiste wartości czyli ilości obiektów a nie jedynie symbole jakimi są cyfry. Percepcja i rozumienie większej niż 12 ilości obiektów nie nastręcza szkrabom większej trudności i to powoduje, że dzieci mają nad dorosłymi ogromną przewagę. Z punktu widzenia metody Domana opartej na fizjologii mózgu najmłodszych dzieci,  maluchy są najlepszymi matematykami.

6. Jak Metoda Domana rozwija inteligencję ruchową?

       Rozwój ruchowy ma kluczowe znaczenie na wczesnym etapie rozwoju inteligencji.  

Wyłącznie ludzkie typy inteligencji a zarazem funkcje ludzkiego mózgu nie są dziedziczone lecz nabyte. Są one produktem tego co się dzieje  z dzieckiem w wieku niemowlęcym, a właściwie wynikiem wysokiej dozy aktywności ruchowej  dostępnej dziecku w wieku niemowlęcym. Z sześciu wyłącznie ludzkich typów inteligencji, najbardziej podstawową jest inteligencja ruchowa. Wg Domana ludzka inteligencja jest nierozerwalnie związana z  ludzkim ruchem i inteligencją manualną. Zdaniem naukowca inteligencja ruchowa jest pierwszym  ze wszystkich typów ludzkiej inteligencji.  Związek inteligencji ludzkiej z ruchem jest  bardzo silny. ale w żadnym przypadku nie jest tak kluczowy i ważny jak w przypadku noworodków, niemowląt  oraz małych dzieci.

     Brak ruchu z kolei jest bardzo nienaturalnym i niekorzystnym stanem dla zdrowego ciała każdego człowieka. Zdaniem neurologów bezruch zabija. Po 72 godzinach przymusowego braku ruchu, niezliczone układy organizmu ulegają niekorzystnym przemianom. Następują tu niekorzystne zmiany hormonalne i odwodnienie, serce oraz naczynia krwionośne tracą  napięcie i siłę, a wapń wypłukuje się z kości. Ochotnicy biorący udział w badaniach nad bezruchem skarżyli się na bóle głowy, niestrawność, zaparcia, nudę, senność a nawet  dezorientację.

     W przypadku rozwoju dzieci ruch ma znaczenie jeszcze większe.  Małe dziecko potrzebuje tak dużo aktywności fizycznej, że żaden dorosły nie podołałby dziennej dawce jaką zażywać chce i bez trudu oddaje się małe dziecko. Ruch stymuluje fizyczny wzrost i rozwój mózgu małego dziecka, a w rezultacie powoduje przyspieszenie postępu organizacji neurologicznej. W postępie logarytmicznym powyższe procesy usprawniają zarówno intelektualne jak i społeczne funkcjonowanie dziecka, oraz jego sprawność fizyczną. Z neurologicznego punktu widzenia podnosząc sprawność ruchową dziecka, usprawniamy pozostałe jego funkcje wzrokowe, słuchowe manualne, dotykowe i językowe.

Zdjęcie: drabinka do brachiacji firmy Mobithem certyfikowana przez Instytuty Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii.

7. Co to jest brachiacja?

Kto nie pamięta niezliczonych godzin spędzonych na drabinkach lub trzepaku? Starsze pokolenia nie pamiętają jednego dnia bez wisielca na małpiej drabince na podwórku. Okazuje się, że zwisanie spod drabinki jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju neurologicznego dziecka.

 

Brachiacja to umiejętność pokonywania długości drabiny przy pomocy rąk. Czynność tę ułatwia wahadłowe kołysanie ciałem. Technika ta usprawnia oddychanie, widzenie i funkcje manualne, a ruch naprzemienny rąk koordynuje współpracę obu półkul mózgowych i zapobiega dysleksji. Podczas przechodzenia rękami pod drabinką obydwie półkule mózgu synchronizują się w idealnym naprzemiennym rytmie, który jest bardzo ważną umiejętnością neurologiczną, kluczową dla rozwoju dziecka.

           Ćwiczenia brachiacji są bardzo łatwe dla małego dziecka ale niezwykle trudne dla dorosłego. To bardzo wartościowy, zdrowy trening, który pomaga dziecku rozwinąć większą i pojemniejszą klatkę piersiową a w rezultacie dojrzalsze, pełniejsze i głębsze oddychanie. Współpraca dolnych i górnych partii ciała polegająca na synchronizacji huśtania z naprzemienną pracą rąk, dodatkowo koreluje współpracę górnych i dolnych oraz bocznych partii mózgu. To dlatego brachacja jest tak potężnym narzędziem w profilaktyce dysleksji.

       Idealnym miejscem do montażu małpiej drabinki w domu jest przestrzeń nad łóżkiem zapewniająca miękkie lądowanie. Regulowana wysokość drabinki dostosowana powinna być do chwytu dziecka stojącego na paluszkach. w przypadku montażu drabinki na wyższej wysokości do ćwiczeń wymagana jest asekuracja rodzica. Jak nauczyć małe dziecko brachiacji opisano w książce ,,Jak nauczyć małe dziecko wspaniałej sprawności fizycznej Glenna Domana. Ćwiczenia przygotowujące do brachiacji wykonywane od urodzenia opisano na podstronie Poradnika Metodycznego Rozwój ruchowy

8. Neuroreedukacja czyli wspomaganie rozwoju neurologicznego Metodą Domana-Delecato

       Mózg posiada zadziwiającą zdolność przystosowania. Praca rehabilitacyjna  jaką prowadzili pracownicy Instytutów Glenna Domana z dziećmi z hemisferoktomią udowodniła, że dziecko z uszkodzeniem mózgu, mające miliardy martwych komórek mózgowych, może funkcjonować tak jak przeciętny jego rówieśnik, lub nawet lepiej.

 

Czy uszkodzony mózg można odbudować?

 

Rehabilitacja  dzieci z uszkodzeniami mózgu wykazała, że zwalczanie objawów uszkodzenia mózgu jest całkowicie bezużyteczne o ile nie leczy się samego uszkodzonego organu. Masowanie sparaliżowanych nóżek nie przynosi rozwoju, jeżeli przyczyną paraliżu jest uszkodzony mózg. Podobnie rzecz się ma z szukaniem  przyczyny braku widzenia lub słyszenia w chorobie narządów zmysłu u dziecka z uszkodzonym mózgiem. Naukowcy z Instytutów Glenna Domana udowodnili, że nowe skuteczne metody leczenia dolegliwości związanych z uszkodzeniem mózgu polegają na leczeniu i rehabilitacji samego mózgu.

Czy funkcje mózgu są ze sobą sprzężone?

Zdaniem Glenna Domana tak. ,,Jeśli polepszysz jedną funkcję mózgu polepszysz też w pewnym stopniu pozostałe.” (Doman, 1990) ,,Tak ściśle są powiązane są ze sobą funkcje ludzkiego mózgu, że gdyby wyobrazić je sobie jako powiązane kule okazałoby się, że niemożliwe jest uniesienie jednej bez równoczesnego uniesienia innych. I odwrotnie – nie jest możliwe hamowanie jednej funkcji, bez opóźnienia innych.” "

Zdjęcie: podłoga pochyła firmy Mobithem ułatwiająca pełzanie i raczkowanie certyfikowana przez Instytuty Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii.

UWAGA! Powyższe informacje nie są poradami lekarskimi. Informacje przedstawione przez stronę metody Domana mają znaczenie informacyjne i nie mogą zastępować porady lekarskiej i leczenia jakichkolwiek schorzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia i leczenia dzieci należy zasięgnąć opinii lekarza.

9. Patterning

,,Kim są ci ludzie, którzy dokonują tych cudów? Rodzice - ludzie zazwyczaj ignorowani, często lekceważeni i traktowani z góry, którym prawie nigdy się nie wierzy - przeprowadzają w domu wszystkie zabiegi, które zmieniają rozpacz w nadzieję, paraliż w chodzenie, ślepotę w czytanie, iloraz inteligencji 70 w iloraz inteligencji 140, niemotę w mówienie. Rodzice."   Glenn Doman

 

Czy ruch rozwija mózg ?

 

Wyłącznie ludzkie typy inteligencji a zarazem funkcje ludzkiego mózgu nie są dziedziczone lecz nabyte. Są one produktem tego co się dzieje  z niemowlęciem a właściwie produktem wysokiej dozy aktywności ruchowej  dostępnej dziecku w wieku niemowlęcym. Z sześciu wyłącznie ludzkich typów inteligencji najbardziej kluczowe znaczenie dla rozwoju ma inteligencja ruchowa. Inteligencja jest pochodną ruchu Każdy z typów inteligencji człowieka jest produktem danej fazy rozwoju kompetencji ruchowej począwszy od niezbornych ruchów noworodka w pozycji leżącej do posługiwania się wolnymi rękami podczas ruchu w pozycji wyprostowanej. Typowo ludzkie funkcje są od siebie zależne gdyż każda faza rozwoju zależy od sprawności innych nabytych funkcji.

 

Czy ruch programuje mózg?

 

Cztery podstawowe etapy programowania mózgu to: 1. poruszanie rękami, nogami i tułowiem bez przemieszczania 2. pełzanie 3. raczkowanie 4. chodzenie Uszkodzenie mózgu powstrzymuje rozwój Zdaniem Glenna Domana dzieci, które nie przeszły w prawidłowej kolejności przez powyższe cztery etapy to dzieci z problemami neurologicznymi lub niekedy z uszkodzeniem mózgu. Rozmiary uszkodzenia mózgu mierzy się na podstawie tego czego dziecko zrobić nie potrafi . Jeżeli dziecko zatrzymuje się, na którymś z trzech pierwszych etapów rozwoju ruchowego i pomimo wcześniejszych postępów nie rozwija się dalej przyczyną jest niewątpliwie poważna przeszkoda jaką jest uszkodzenie mózgu.

 

Czy ruch leczy uszkodzony mózg?

 

 Zdaniem Glenna Domana najprostszą metodą na stworzenie dzieciom z uszkodzeniem mózgu szansy na normalność to położenie dziecka na podłodze - kontakt z podłogą z twarzą do dołu w pozycji ułatwiającej pełzanie to okazja do powrotu do normalności. Z obserwacji Glenna Domana jako neurofizjoterapeuty wynika, że to co zabija dorosłych ludzi z uszkodzeniem mózgu po udarze to bezruch, aktywność fizyczna natomiast powoduje, że stają się coraz zdrowsi. Ruch poprawia oddychanie i zwiększa podaż krwi do mózgu. Podłoga to podstawowy przyrząd rehabilitacyjny Glenn Doman wraz z zespołem Instytutów w Filadelfii zaobserwował, że dzieci z uszkodzeniem mózgu, którym pozwalano przebywać na podłodze, odtwarzały etapy rozwoju ruchowego obserwowane u zdrowych dzieci. ,, Nie potrafiące chodzić dziecko z uszkodzeniem mózgu powinno spędzać cały dzień na podłodze z twarzą skierowaną ku dołowi. Jedynymi dozwolonymi przerwami były momenty, kiedy to zabierano je z podłogi, by je karmić, leczyć i kochać," Glenn Doman

 

Jak ustalić przerwę w obwodzie?

 

Każda z funkcji mózgu umiejscowiona jest na określonym poziomie strukturalnym mózgu. Zatrzymanie rozwoju na którymś z wczesnych etapów rozwoju ruchowego oznacza uszkodzenie  określonego poziomu mózgu. Właśnie z tego powodu nawet jeśli wyższe poziomy nie są uszkodzone, dalszy rozwój zatrzymuje się na poziomie uszkodzenia i nie postępuje dalej. Leczenie uszkodzenia polega na aktywnym inicjowaniu dalszego rozwoju i ma na celu zamknięcie przerwy w obwodzie czyli odbudowę danego obszaru.

 

Jak rodzice z pomocą Instytutów Osiągania Ludzkich Możliwości mogą zamknąć przerwę w obwodzie?

 

Dziecko z uszkodzeniem mózgu, które zatrzymało się na pewnym etapie poruszania się powinno zostać przeprowadzone przez wszystkie kolejne stadia rozwoju, które występują u zdrowych dzieci. Powinno się mu najpierw fizycznie pomóc  poruszać rękami i nogami, następnie pomóc pełzać, potem raczkować a w końcu chodzić. Dzieciom z uszkodzeniem mózgu należy  uczyć  wykonywania tych wszystkich czynności. Powinno się to odbywać  w uporządkowanej kolejności tak aby dziecko potrafiło w rezultacie przejść przez coraz wyższe etapy o własnych siłach, tak jak uczeń,  przechodzi z klasy do klasy.

 

Jaką rolę pełnią  odruchy rozwojowe?

Odruchy rozwijają i leczą. U zdrowego dziecka aktywną rolę wspomagającą rozwój mózgu pełnią odruchy, których następstwem są ruchy, które dziecko czuje. Mózg uczy się tych ruchów odbierając bodźce czuciowe z odruchów . W konsekwencji odruchy rozwijają zdolności czuciowe mózgu  i dzięki nim dojrzewają w mózgu drogi czuciowe. W miarę dojrzewania czuciowego, mózg zaczyna kojarzyć odbierane bodźce czuciowe z efektem ruchowym i próbuje samodzielnie i świadomie inicjować znane sobie ruchy.

 

Czym jest technika patterningu?

Patterning to technika wzorców rozwojowych. Technika patterningu (odruchów) polega na sztucznym wywoływaniu odruchu u dziecka z uszkodzonym mózgiem, aby nauczyć mózg odczuwania odruchu (wzorca rozwojowego). Technika ma na celu nauczenie mózgu celowych ruchów rękami i nogami charakterystycznych dla danego obszaru mózgu a odruchowo wykonywanych przez  zdrowe dzieci. Technika ma za zadanie odbudowanie uszkodzonego obszaru mózgu i zamknięcie przerwy w obwodzie. Przy pomocy  patterningu można uczyć dziecko z uszkodzonym mostem pełzania czyli wzorca ruchu chomolateralnego (kadłubowego). Podobnie można uczyć raczkowania dzieci z uszkodzonym śródmózgowiem. Raczkowanie odbudowuje także uszkodzony móżdżek. W przypadku problemów z nauką chodzenia należy wydłużyć etap raczkowania! Samodzielne pełzanie dziecka można wspomagać pochyłą podłogą firmy Mobithem lub wykonaną samodzielnie. Pochyły materac wspomoże samodzielne odwracanie się dziecka na bok a pozioma drabina firmy Mobithem w formie pochylonej lub batut pomagają ćwiczyć odruch chwytny.

 

Dlaczego Instytuty w Filadelfii opracowują programy ruchowe?

 

W celu inicjowania lub wspomagania rozwoju neurologicznego metoda fialedelfijska proponuje liczne ćwiczenia. Łączy się je w kompleksowe programy:

- program podłogi

- program motoryczny

- program równowagi

1)    program podłogi

Ma na celu opanowanie funkcji lokomocyjnych. Podczas jego wykonywania dziecko spędza na podłodze niekiedy całą dobę, dlatego podłoga powinna być gładka, twarda, czysta oraz ciepła. Aby zachęcić dziecko do przebywania na podłodze, umieszcza się na niej różnorodne zabawki i przedmioty wzbudzające zainteresowanie. Dla zapewnienia prawidłowej pozycji wyjściowej stosuje się rozmaite przedmioty.    

 

 2 ) program motoryczny

a) program bierny

W nim stosuje się „patteringi” ruchowe. Każdemu z poziomów rozwoju mózgu odpowiada forma lokomocji :

-przetaczanie

-pełzanie homologiczne

-pełzanie homolateralne (kadłubowe)

-pełzanie heterolateralne -raczkowanie

-chodzenie

Według Domana, aby dziecko potrafiło samodzielnie i prawidłowo wykonywać ruchy, najpierw wzorzec należy przetorować w mózgu. Czynność ta wykonywana jest wielokrotnie w ciągu dnia ( 5-20 razy ) po 5-15 minut za każdym powtórzeniem.

b) program aktywny

-pełzanie

-raczkowanie

-brachiacja

-bieganie -

rutyny gimnastyczne

3 ) program równowagi

Celem programu równoważnego jest kształtowanie i doskonalenie reakcji równoważnych. W programie dziecko wykonuje następujące ćwiczenia :

- przewroty w przód i w tył

- skoki

- stanie na głowie

- zsuwanie po pochylni

- wspinanie po drabinkach

Jak rehabilitanci mogą pomóc rodzicom i dzieciom?

Technikę wzorców rozwojowych (odruchów) powinien znać każdy dobry neurolog i  rehabilitant. Metoda filadelfijska zyskuje coraz więcej zwolenników wśród lekarzy i terapeutów. Należy jednak pamiętać, że niektóre elementy metody są niewystarczająco udokumentowane i dlatego niekiedy budzą kontrowersje. Bezwzględnie pomocy należy szukać u świetnie wykwalifikowanych specjalistów o nieposzlakowanej uczciwości i kierujących się etyką zawodową.

 

Czy patterning zawsze pomoże?

Badania przeprowadzone w 1978 roku przez Sparrow i Zigler wykazały, że patterning  nie przynosi rezultatów u dzieci z najcięższymi uszkodzeniami mózgu. Sam Glenn Doman w swojej książce ,,Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu" przyznaje, że u niektórych dzieci technika ta przynosi zadziwiające rezultaty, u innych niewielkie pozytywne zmiany a niektórym nie pomaga wcale. Na rezultaty techniki patterningu sensomotorycznego wpływ ma szereg czynników min. wiek dziecka, rozmiar i miejsce uszkodzenia a także intensywność i czas trwania rehabilitacji. 

Zdjęcie: podłoga pochyła firmy Mobithem certyfikowana przez Instytuty Osiągania Ludzkich Możliwości

 

UWAGA! Powyższe informacje nie są poradami lekarskimi. Informacje przedstawione przez stronę metody Domana mają znaczenie informacyjne i nie mogą zastępować porady lekarskiej i leczenia jakichkolwiek schorzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia i leczenia dzieci należy zasięgnąć opinii lekarza specjalisty.  

1 / 1

Please reload

Kotwica 1
Kotwica 20
Kotwica 2
Kotwica 3
Co to jest brachiacja?
2. Wspomaganie rozwoju wzroku noworodka wcześniej otworzy dziecku nowe możliwości poznawcze

Spis treści:

1.  W jaki sposób bity inteligencji wspierają rozwój mózgu dziecka?

2. Wspomaganie rozwoju wzroku noworodka wcześniej otworzy dziecku nowe możliwości poznawcze

3. Wczesne nauczanie muzyki metodą Domana

4. Jak działa wczesna nauka czytania metodą Domana?

5. Wczesna nauka matematyki metodą Domana. Jak to działa?

6. Jak Metoda Domana rozwija inteligencję ruchową?

7. Co to jest brachiacja?

8. Neuroreedukacja czyli wspomaganie rozwoju neurologicznego Metodą Domana-Delecato

9. Patterning

10. Stymulacja poznawcza

11. Bilingwizm - wczesne nauczanie drugiego języka 

W jaki sposób bity inteligencji wspierają rozwój mózgu dziecka?

1. W jaki sposób bity inteligencji wspierają rozwój mózgu dziecka?

      Bity Inteligencji to karty do pomnażania inteligencji u najmłodszych dzieci. Wg Glenna Domana inteligencja opiera się na informacji, a ta może być uzyskana tylko poprzez fakty. Zdolność przyswajania suchych faktów jest odwrotnie proporcjonalna do wieku. Dzięki bitom inteligencji zaprojektowanym przez Glenna Domana, fakty prezentowane małym dzieciom w uporządkowany sposób, stają się cząstkami inteligencji (bitami).

Funkcja określa strukturę - nowe informacje tworzą nowe połączenia neuronowe.

 

 

Właśnie dlatego bity inteligencji w sposób zrównoważony, fizycznie rozwijają nowe połączenia neuronowe w mózgu małego dziecka, a uzyskane za ich pomocą informacje stają się podstawą przyszłej wiedzy.Technika przekazywania wiedzy encyklopedycznej bitami inteligencji, której autorem jest Glenn Doman, wspomaga zatem rozwój neurologiczny i przyspiesza fizyczny wzrost mózgu. Rozwinięty wzrok, słuch, kompetencje językowe oraz zadziwiająca pamięć fotograficzna są jedynie produktami ubocznymi uczenia się techniką. 

Jak działa technika bitów inteligencji?
 

        W bitach inteligencji każda nowa informacja  jest przedstawiona w sposób precyzyjny, oddzielony i jednoznaczny, aby ułatwić rozbudowę inteligencji młodego człowieka. Aby struktura inteligencji została powiązana w całość, niezbędna jest również klasyfikacja. Ten zabieg organizacyjny jest decydujący dla powstawania nowych powiązań neuronowych u dziecka. Jeżeli przedstawimy dziecku 10 oderwanych logicznie faktów, otrzyma ono 10 informacji,  które zapamięta do końca życia. Jeżeli przedstawimy dziecku 10 uporządkowanych i powiązanych ze sobą faktów, dostarczymy dziecku więcej niż 3.600.000 powiązań między faktami, czyli tyle samo informacji-wniosków, które dziecko będzie pamiętać przez życie.

Bity inteligencji są posortowane na kategorie.

 

Dobrze zaprojektowane bity inteligencji są podzielone na kategorie, które pozwalają dziecku uogólnienie wiedzy oraz  powiązanie jednej kategorii z drugą. Na podstawie podobieństw pomiędzy przedstawicielami danej kategorii, dzieci mogą wyciągać wnioski i przewidywać cechy oraz zachowania innych nieznanych sobie przedstawicieli tej samej kategorii. Klasyfikacja umożliwia tworzenie ogromnej ilości wniosków oraz formułowanie prawideł, które tworzą nowe połączenia neuronowe, co bezpośrednio przekłada się na postęp organizacji neurologicznej i tym samym fizyczny rozwój struktury mózgu.

     Programy inteligencji i struktura wiedzy, zaprojektowane przez Glenna Domana,  opierają się na pojedynczych faktach i odpowiadającym im bitom Inteligencji. Każdy nowy fakt rozbudowuje program inteligencji, ponieważ zawiera rozszerzone znaczenie informacji. Ponadto program inteligencji jest  podawany w kolejności według stopnia trudności, oraz wg znaczenia od faktów najważniejszych i najprostszych do najbardziej złożonych i skomplikowanych. 10 programów inteligencji dla każdego bitu inteligencji tworzy rozszerzone znaczenie informacji czyli strukturę wiedzy.  

Bity inteligencji są wyjęte z tła - jednoznaczne i wyizolowane.

 

 

Wyjęcie gatunków i obiektów z tła przede wszystkim ułatwia sprawne namierzanie obiektu podczas szybkiej prezentacji techniką bitów inteligencji. Niemowlę oraz mały szkrab nie musi marnować czasu na lokalizację i obieganie wzrokiem centralnej sylwetki, która w wersji wyizolowanej jest bardzo szybko kodowana, co pozwala dziecku poświęcić uwagę innym szczegółom. Ponadto obiekt prezentowany w ten sposób jest jednoznaczny - niemowlę nie pomyli go z innym obiektem z tła.

 

Obiekty wyjęte z kontrastowego tła tworzą sylwetki, które przygotowują wzrok małego dziecka do czytania, ponieważ litery i napisy to także kształty wyizolowane z tła. 

Bity inteligencji rozbudzają ciekawość świata.

    Różnorodność Intelektualna jest kluczowa dla rozwoju mózgu małego dziecka. Dzięki bitom inteligencji dieta edukacyjna dziecka jest bogata w jak największą ilość kategorii, aby spojrzenie młodego człowieka na świat było szerokie. Zawarta w nich wiedza encyklopedyczna oferuje dziecku model świata w wielu dziedzinach, a wybór kierunku rozwoju pozostawia się dzieciom. Dzięki metodzie Domana decyzja dziecka o wyborze zainteresowań podjęta jest z pozycji szerokiej wiedzy, a nie z powodu ignorancji. Dzięki bitom inteligencji z wielu dziedzin nauki, dziecko może wybrać ze swojej kompetencji kilka kierunków, zamiast eliminować rozległe obszary niewiedzy. Nauka techniką bitów inteligencji rozbudza ciekawość świata u dzieci i zaostrza intelektualny apetyt na zdobywanie wiedzy.

2. Wspomaganie rozwoju wzroku noworodka wcześniej otworzy dziecku nowe możliwości poznawcze

Zalety kart z kontrastowymi kształtami i efekty stymulacji wzroku noworodka Metodą Domana.

Karty stymulujące wzrok noworodków  w wieku od urodzenia do 3 miesięcy, znane są również  kontrastowe czarno-białe bity inteligencji. Celem tych kart jest m.in. trening mięśni oczu dziecka. Badanie naukowe oraz relacje rodziców potwierdzają także inne korzyści wynikające z prezentowania noworodkom czarno-białych kształtów, sylwetek i i wzorów.

Jakich efektów można spodziewać się stymulując wzrok noworodka?

1. Większe skupienie,  koncentracja i rozpiętość uwagi u  dziecka. Po pewnym czasie zabaw z kartami wielu rodziców informuje, że ich dziecko zwiększyło rozpiętość uwagi od 10 sekund do ponad 60 sekund. U najmłodszych niemowląt to bardzo duże osiągnięcie. Zjawisko to znane jest jako fiksacja – zdolność,  która pomaga niemowlętom w procesie uczenia się. Jeśli malutkie dziecko skupia się na jednym obiekcie, informacje na jego temat przenikają do kory mózgowej – tkanki nerwowej odpowiedzialnej za zaawansowane procesy poznawcze związane z przetwarzaniem informacji. To oznacza, że tworzy się  ścieżka, która stymuluje powstawanie nowych połączeń neuronowych.

2.  Dziecko uczy się odróżniać obiekt od tła. Ten rodzaj obserwacji nazywa się „śledzeniem”. Aby rozwijać umiejętność wyjmowania sylwetek z tła, do ćwiczeń wybierane są kształty o wysokim kontraście i kontrastowe kolory, takie jak czarny, biały i czerwony.

3. Dziecko uczy się odróżnić jeden obiekt od drugiego. Kiedy przedstawimy dziecku wiele różnych kontrastowych kart flash (przez co najmniej 30 sekund na każdą kartę), noworodki będą szukać różnic pomiędzy jednym obiektem a drugim. Tę umiejętność nazywamy „skanowaniem”.

Źródło  dr Ludington-Hoe. S .. „Jak wychować mądrzejsze niemowlę?”.

4. Dziecko uczy się rozróżniać sylwetki i kształty, co pomaga w nauce czytania i przeciwdziała dysleksji. Obiekty prezentowane na kontrastowym tle tworzą sylwetki, które przygotowują wzrok małego dziecka do percepcji liter,  które są niczym innym jak kształtami wyizolowanymi z kontrastowego tła.

Jak przebiega rozwój wzroku noworodka? Jakie korzyści wynikają ze wspomaganie tego procesu?

1. Po urodzeniu noworodek wykrywa wzrokiem światło i  ruch, a także wychwytuje ludzkie twarze i duże sylwetki.

2. Do końca pierwszego miesiąca dziecko potrafi nawiązać kontakt wzrokowy i skupić się na obiektach oddalonych o ok. 30 cm  lub odległości do twarzy rodzica.

3. W wieku 3 do 4 miesięcy niemowlę rozróżnia kolory i potrafi lepiej skupić się na obiektach. Potrafi także podążać wzrokiem za ruchomymi przedmiotami i sięgać po rzeczy. Widzi na odległość do 3 metrów zarówno z bliska, jak i z daleka.

4.  5 mies. - Percepcja głębi, czyli zdolność do oceny, które obiekty są bliżej lub dalej, rozwija się od chwili narodzin. Dopiero około piątego miesiąca oczy są w stanie na tyle dobrze współpracować , że tworzą trójwymiarowy obraz świata oraz wrażenie głębi i przestrzeni. Chociaż percepcja kolorów u niemowlęcia nie jest tak wrażliwa jak u osoby dorosłej, powszechnie uważa się, że dzieci dobrze widzą kolory dopiero w wieku pięciu miesięcy.

Według psychologa, dr Amandy Gummer dzięki stymulacji wzroku opartej na kolorach, kształtach i wzorach, noworodki szybciej rozwijają się pod względem wizualnym i intelektualnym. W ramach doskonalenia rozwoju fizycznego, emocjonalnego i poznawczego rozwoju dziecka, zaleca się obecnie  wczesne wspomaganie noworodków m.in. poprzez użycie czarnych, białych i czerwonych kart graficznych pobudzających zdolności wzrokowe. Stymulacja wzroku Metodą Domana wcześniej otworzy przed dzieckiem nowe możliwości poznawcze  i zwiększy (a także wydłuży) dostęp do ciekawych informacji, które maluch otrzyma z zewnątrz, zwłaszcza w pierwszym roku rozwoju fizycznego i poznawczego.

2. Wspomaganie rozwoju wzroku noworodka wcześniej otworzy dziecku nowe możliwości poznawcze
3. Wczesne nauczanie muzyki metodą Domana

3. Wczesne nauczanie muzyki metodą Domana

      Wg Platona muzyka to najpotężniejsze narzędzie po jakie może sięgnąć edukacja. Dzięki metodzie Domana pierwszym nauczycielem muzyki Twojego dziecka może być Jan Sebastian Bach lub Wolfgang Amadeusz Mozart. Zdaniem Glenna Domana wczesne słuchanie i wykonywanie muzyki klasycznej największych kompozytorów rozwija i usprawnia mózg.  Z badań znanego otolaryngologa Alfreda Tomatisa z kolei wynika, że ucho jest organem, który oprócz słyszenia pełni ważną rolę stymulującą rozwój i pracę kory mózgowej człowieka. Odbiór bodźców dźwiękowych przez korę mózgową usprawnia procesy zapamiętywania, ułatwia naukę czytania i pisania, harmonizuje napięcia mięśniowe i poprawia koordynację ruchową. Bodźce dźwiękowe  sprzyjają kreatywności, poprawiają koncentrację uwagi,  podwyższają motywację i opóźniają objawy zmęczenia.

        Dzieci powinny słuchać muzyki klasycznej od urodzenia. Zdaniem neurologów muzyka klasyczna stymuluje pracę mózgu i oddziałuje min. na układ brzeżny odpowiedzialny za narządy wewnętrzne, twór siatkowaty kierujący pracą mięśni i podwzgórze. Badania naukowe potwierdzają, że słuchanie muzyki klasycznej we wczesnych latach życia pomaga budować w mózgu ścieżki sensoryczne, które prowadzą do rozwoju języka, pamięci i poczucia przestrzeni. Osoby obdarzone zdolnościami muzycznymi a w szczególności słuchem absolutnym wykazują wzmożoną aktywność lewej półkuli mózgu, która odpowiedzialna jest za zdolności językowe. Osoby słuchające muzyki klasycznej od urodzenia szybciej uczą się języków obcych.

       Zdaniem Shinichi Suzuki dziecko powinno słuchać muzyki klasycznej od narodzin tak jak słucha swojego języka ojczystego. Wczesne słuchanie muzyki klasycznej rozwija u dziecka procesy myślenia i koordynację mięśniową. Rodzaj muzyki słuchany we wczesnym dzieciństwie ma wpływ na odbieranie bodźców dźwiękowych przez całe życie.

     Mózg człowieka woli muzykę klasyczną. Wg Alfreda Tomatisa muzyka klasyczna charakteryzuje się wysokimi częstotliwościami dźwięku sprzyjającymi pracy mózgu i rytmem  zharmonizowanym z pracą serca i oddechem. Rytm muzyki klasycznej w przeciwieństwie do muzyki rockowej nie zakłóca pracy fal mózgowych i dlatego nie opóźnia procesów myślenia lecz je usprawnia. 

      Wg Glenna Domana małe dzieci powinny grać na instrumentach muzycznych. Gra na instrumencie usprawnia procesy pamięciowe, uczy wytrwałości, pracowitości, odpowiedzialności, dążenia do celu oraz daje poczucie dumy z osiągnięć. Ponadto gra na instrumencie świetnie poprawia koordynację ruchową, rozwija słuch, zdolności matematyczne, kreatywność artystyczną, poprawia kompetencję czytania ze zrozumieniem, uczy wyrażania siebie oraz umożliwia  dziecku kontakt  z kulturą, sztuką oraz historią. Nauki gra na fortepianie, która rozwija myślenie przestrzenne, zapobiega dysleksji. 

     

 Wczesne nauczanie gry na instrumencie powinno odbywać się wg poniższych zasad:

- wczesny start ( nauka wykonawstwa najlepiej już od wieku 3-4 lat)

- kluczowa rola słuchania muzyki klasycznej od urodzenia

- nauka gry na instrumencie przed nauką czytania zapisu nutowego

- zaangażowanie rodzica w ćwiczenie z dzieckiem

- wspierające i pozytywne środowisko edukacyjne

- wysoka jakość procesu nauczania realizowanego przez

  wykwalifikowanych nauczycieli

- duże znaczenie wydobycia pięknego dźwięku w harmonijny i

   naturalny sposób

- specjalnie dobrany repertuar

- w trakcie nauki utworu osłuchanie repertuaru w wybitnym

   wykonaniu

- w trakcie nauki gry interakcja społeczna z innymi dziećmi ;   

   aby najmłodsi muzycy mogli komunikować się

   poprzez język muzyki

-wczesny trening słuchu absolutnego za pomocą metody Domana

4. Jak działa wczesna nauka czytania metodą Domana?

        Rola czytania w metodzie Domana jest nieoceniona, ponieważ czytanie ze zrozumieniem to nie tylko kompetencja intelektualna, lecz jedna z podstawowych czynności ludzkiego mózgu Zdaniem Glenna Domana czytanie pisma to naturalna funkcja ludzkiego mózgu podobna do rozumienia mowy. Z badań naukowca wynika, że dzieci, które uczono czytać w bardzo młodym wieku funkcjonują na znacznie wyższym poziomie neurologicznym, niż rówieśnicy pozbawieni takich warunków. Małe dzieci powinny czytać. Nauka czytania w młodym wieku jest doskonałym sposobem dostarczania głodnemu wiedzy dziecku ogromnych ilości informacji, które w rezultacie  uspokajają i wyciszają malucha. Małe dziecko jest posiadaczem niepowtarzalnej szansy łatwego przyswajania informacji, która w późniejszym wieku już się nigdy nie powtórzy. Nauka czytania w młodym wieku jest nieporównywalnie łatwiejsza niż kiedykolwiek później. Dzieci, które uczą się czytania w młodym wieku lepiej rozumieją tekst oraz szybciej czytają. Język jest jednym z najważniejszych narzędzi człowieka. Wg Domana tekst pisany jest najważniejszym narzędziem jakiego używa obecnie człowiek zwłaszcza we współczesnym świecie mediów. Brak materiałów do czytania oraz brak umiejętności czytania skutkuje brakiem wykształcenia i niską inteligencją. Małe dzieci umiejące czytać poprzez książki mają nieograniczony kontakt z dorosłymi, którzy opowiadają im o świecie. Małe dzieci uwielbiają naukę czytania i jest to najlepszy z powodów aby uczyć je czytać.

Wczesny dostęp dziecka do czytania nie tylko otwiera przed dzieckiem nowe możliwości rozwoju intelektualnego, ale również wydłuża proces poznawczy. 

Jak czytanie wpływa na mózg i ciało?

1. Pobudza ścieżki neuronowe do większej aktywności.
2. Głośne czytanie dziecku poezji ma doskonały wpływ na rozwój aktywności umysłowej.
3. Rozwija logiczne myślenie. Wczesne czytanie pomaga zapamiętywać wiele nowych rzeczy, takich jak splot opowieści czy charaktery postaci.
4. W mózgu tworzy nową pamięć. Oznacza to nowe połączenia między komórkami nerwowymi i wzmacnianie pamięci krótkotrwałej, szczególnie podręcznej pamięci słuchowej niezbędnej do dalszej nauki.
5. Wystarczy tylko 6 minut czytania, aby poziom stresu spadł 68 % ( dla porównania: słuchanie muzyki -61 %, spacer 41%). Małe dzieci również doświadczają stresu i różnego rodzaju lęków.
6. Czytanie papierowych książek przed snem dodatkowo wycisza i pomaga zasnąć. (Czytanie książek z ekranów urządzeń mobilnych działa pobudzająco.)
10. Czytanie inspiruje do działania, zarówno działań odtwórczych, jak i twórczych.

Dlaczego Metoda Domana zaleca naukę czytania u bardzo małych dzieci?

4. Jak działa wczesna nauka czytania metodą Domana?
5. Wczesna nauka matematyki metodą Domana. Jak to działa?

5. Wczesna nauka matematyki metodą Domana. Jak to działa?

       Wg Glenna Domana inteligencja jest wynikiem myślenia, a Homo Sapiens po prostu myśli językiem matematyki Niezwykle ważne a jednocześnie całkiem naturalne funkcje myślenia człowieka są oparte na działaniach matematycznych. Matematyka jest również z neurologicznego punktu widzenia ważnym sposobem dostarczania do mózgu wielkich zasobów informacji. Matematyka to funkcja mózgu a zdolności matematyczne są wrodzoną jego cechą.

        Przyswajanie faktów matematycznych jest znacznie łatwiejsze od nauki języka pod warunkiem, że wrodzona inteligencja matematyczna człowieka zostanie aktywowana w młodym wieku. Zdaniem Glenna Domana łatwiej nauczyć matematyki dziecko roczne niż siedmioletnie na na tym samym poziomie. Dzieci z łatwością pojmują proste fakty. Tym bardziej maluchy pojmują je z prędkością światła o ile są one przedstawione w sposób dokładny, wyraźny i jednoznaczny. Ta prawda dotyczy w szczególności tak prostego  i rzeczywistego języka jakim jest matematyka. Nauka algebry nie sprawi dziecku żadnej trudności jeżeli rozpoczniemy ją w wieku 1-2 lat. Powyżej tej granicy nauka będzie się stawała z roku na rok coraz trudniejsza. Najlepszym momentem do rozpoczęcia przygody z matematyką jest wiek około 18 miesięcy. Bardzo ważnymi elementami nauki malucha są postawa rodziców i jakość materiałów.

        Dzieci same potrafią odkryć reguły jakimi rządzi się świat liczb jeżeli znają fakty.Doman twierdzi, że ,,Jeśli nauczysz malutkie dziecko faktów matematycznych odkryje ono reguły" Szkraby mają niezwykłe zdolności odkrywania praw matematycznych pod warunkiem, że dostarczymy im odpowiednich informacji. Nie jest możliwe odkrycie faktów matematycznych jakimi są liczby , jedynie na podstawie reguł np. dodawania lub mnożenia. Nauka liczb (nie tylko cyfr) umożliwi dziecku w naturalny i łatwy sposób odkrycie reguł jakimi rządzi się algebra. Przez słowo liczby należy rozumieć rzeczywiste wartości czyli ilości obiektów a nie jedynie symbole jakimi są cyfry. Percepcja i rozumienie większej niż 12 ilości obiektów nie nastręcza szkrabom większej trudności i to powoduje, że dzieci mają nad dorosłymi ogromną przewagę. Z punktu widzenia metody Domana opartej na fizjologii mózgu najmłodszych dzieci,  maluchy są najlepszymi matematykami.

6. Jak Metoda Domana rozwija inteligencję ruchową?

       Rozwój ruchowy ma kluczowe znaczenie na wczesnym etapie rozwoju inteligencji.  

Wyłącznie ludzkie typy inteligencji a zarazem funkcje ludzkiego mózgu nie są dziedziczone lecz nabyte. Są one produktem tego co się dzieje  z dzieckiem w wieku niemowlęcym, a właściwie wynikiem wysokiej dozy aktywności ruchowej  dostępnej dziecku w wieku niemowlęcym. Z sześciu wyłącznie ludzkich typów inteligencji, najbardziej podstawową jest inteligencja ruchowa. Wg Domana ludzka inteligencja jest nierozerwalnie związana z  ludzkim ruchem i inteligencją manualną. Zdaniem naukowca inteligencja ruchowa jest pierwszym  ze wszystkich typów ludzkiej inteligencji.  Związek inteligencji ludzkiej z ruchem jest  bardzo silny. ale w żadnym przypadku nie jest tak kluczowy i ważny jak w przypadku noworodków, niemowląt  oraz małych dzieci.

     Brak ruchu z kolei jest bardzo nienaturalnym i niekorzystnym stanem dla zdrowego ciała każdego człowieka. Zdaniem neurologów bezruch zabija. Po 72 godzinach przymusowego braku ruchu, niezliczone układy organizmu ulegają niekorzystnym przemianom. Następują tu niekorzystne zmiany hormonalne i odwodnienie, serce oraz naczynia krwionośne tracą  napięcie i siłę, a wapń wypłukuje się z kości. Ochotnicy biorący udział w badaniach nad bezruchem skarżyli się na bóle głowy, niestrawność, zaparcia, nudę, senność a nawet  dezorientację.

     W przypadku rozwoju dzieci ruch ma znaczenie jeszcze większe.  Małe dziecko potrzebuje tak dużo aktywności fizycznej, że żaden dorosły nie podołałby dziennej dawce jaką zażywać chce i bez trudu oddaje się małe dziecko. Ruch stymuluje fizyczny wzrost i rozwój mózgu małego dziecka, a w rezultacie powoduje przyspieszenie postępu organizacji neurologicznej. W postępie logarytmicznym powyższe procesy usprawniają zarówno intelektualne jak i społeczne funkcjonowanie dziecka, oraz jego sprawność fizyczną. Z neurologicznego punktu widzenia podnosząc sprawność ruchową dziecka, usprawniamy pozostałe jego funkcje wzrokowe, słuchowe manualne, dotykowe i językowe.

Zdjęcie: drabinka do brachiacji firmy Mobithem certyfikowana przez Instytuty Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii.

6. Jak Metoda Domana rozwija inteligencję ruchową?

7. Co to jest brachiacja?

Kto nie pamięta niezliczonych godzin spędzonych na drabinkach lub trzepaku? Starsze pokolenia nie pamiętają jednego dnia bez wisielca na małpiej drabince na podwórku. Okazuje się, że zwisanie spod drabinki jest niezbędne dla prawidłowego rozwoju neurologicznego dziecka.

 

Brachiacja to umiejętność pokonywania długości drabiny przy pomocy rąk. Czynność tę ułatwia wahadłowe kołysanie ciałem. Technika ta usprawnia oddychanie, widzenie i funkcje manualne, a ruch naprzemienny rąk koordynuje współpracę obu półkul mózgowych i zapobiega dysleksji. Podczas przechodzenia rękami pod drabinką obydwie półkule mózgu synchronizują się w idealnym naprzemiennym rytmie, który jest bardzo ważną umiejętnością neurologiczną, kluczową dla rozwoju dziecka.

           Ćwiczenia brachiacji są bardzo łatwe dla małego dziecka ale niezwykle trudne dla dorosłego. To bardzo wartościowy, zdrowy trening, który pomaga dziecku rozwinąć większą i pojemniejszą klatkę piersiową a w rezultacie dojrzalsze, pełniejsze i głębsze oddychanie. Współpraca dolnych i górnych partii ciała polegająca na synchronizacji huśtania z naprzemienną pracą rąk, dodatkowo koreluje współpracę górnych i dolnych oraz bocznych partii mózgu. To dlatego brachacja jest tak potężnym narzędziem w profilaktyce dysleksji.

       Idealnym miejscem do montażu małpiej drabinki w domu jest przestrzeń nad łóżkiem zapewniająca miękkie lądowanie. Regulowana wysokość drabinki dostosowana powinna być do chwytu dziecka stojącego na paluszkach. w przypadku montażu drabinki na wyższej wysokości do ćwiczeń wymagana jest asekuracja rodzica. Jak nauczyć małe dziecko brachiacji opisano w książce ,,Jak nauczyć małe dziecko wspaniałej sprawności fizycznej Glenna Domana. Ćwiczenia przygotowujące do brachiacji wykonywane od urodzenia opisano na podstronie Poradnika Metodycznego Rozwój ruchowy

7. Co to jest brachiacja? ​

8. Neuroreedukacja czyli wspomaganie rozwoju neurologicznego Metodą Domana-Delecato

       Mózg posiada zadziwiającą zdolność przystosowania. Praca rehabilitacyjna  jaką prowadzili pracownicy Instytutów Glenna Domana z dziećmi z hemisferoktomią udowodniła, że dziecko z uszkodzeniem mózgu, mające miliardy martwych komórek mózgowych, może funkcjonować tak jak przeciętny jego rówieśnik, lub nawet lepiej.

 

Czy uszkodzony mózg można odbudować?

 

Rehabilitacja  dzieci z uszkodzeniami mózgu wykazała, że zwalczanie objawów uszkodzenia mózgu jest całkowicie bezużyteczne o ile nie leczy się samego uszkodzonego organu. Masowanie sparaliżowanych nóżek nie przynosi rozwoju, jeżeli przyczyną paraliżu jest uszkodzony mózg. Podobnie rzecz się ma z szukaniem  przyczyny braku widzenia lub słyszenia w chorobie narządów zmysłu u dziecka z uszkodzonym mózgiem. Naukowcy z Instytutów Glenna Domana udowodnili, że nowe skuteczne metody leczenia dolegliwości związanych z uszkodzeniem mózgu polegają na leczeniu i rehabilitacji samego mózgu.

Czy funkcje mózgu są ze sobą sprzężone?

Zdaniem Glenna Domana tak. ,,Jeśli polepszysz jedną funkcję mózgu polepszysz też w pewnym stopniu pozostałe.” (Doman, 1990) ,,Tak ściśle są powiązane są ze sobą funkcje ludzkiego mózgu, że gdyby wyobrazić je sobie jako powiązane kule okazałoby się, że niemożliwe jest uniesienie jednej bez równoczesnego uniesienia innych. I odwrotnie – nie jest możliwe hamowanie jednej funkcji, bez opóźnienia innych.” "

Zdjęcie: podłoga pochyła firmy Mobithem ułatwiająca pełzanie i raczkowanie certyfikowana przez Instytuty Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii.

UWAGA! Powyższe informacje nie są poradami lekarskimi. Informacje przedstawione przez stronę metody Domana mają znaczenie informacyjne i nie mogą zastępować porady lekarskiej i leczenia jakichkolwiek schorzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia i leczenia dzieci należy zasięgnąć opinii lekarza.

8. Neuroreedukacja czyli wspomaganie rozwoju neurologicznego Metodą Domana-Delecato
9. Patterning

9. Patterning

,,Kim są ci ludzie, którzy dokonują tych cudów? Rodzice - ludzie zazwyczaj ignorowani, często lekceważeni i traktowani z góry, którym prawie nigdy się nie wierzy - przeprowadzają w domu wszystkie zabiegi, które zmieniają rozpacz w nadzieję, paraliż w chodzenie, ślepotę w czytanie, iloraz inteligencji 70 w iloraz inteligencji 140, niemotę w mówienie. Rodzice."   Glenn Doman

 

Ruch rozwija mózg.

 

Wyłącznie ludzkie typy inteligencji a zarazem funkcje ludzkiego mózgu nie są dziedziczone lecz nabyte. Są one produktem tego co się dzieje  z niemowlęciem a właściwie produktem wysokiej dozy aktywności ruchowej  dostępnej dziecku w wieku niemowlęcym. Z sześciu wyłącznie ludzkich typów inteligencji najbardziej kluczowe znaczenie dla rozwoju ma inteligencja ruchowa. Inteligencja jest pochodną ruchu Każdy z typów inteligencji człowieka jest produktem danej fazy rozwoju kompetencji ruchowej począwszy od niezbornych ruchów noworodka w pozycji leżącej do posługiwania się wolnymi rękami podczas ruchu w pozycji wyprostowanej. Typowo ludzkie funkcje są od siebie zależne gdyż każda faza rozwoju zależy od sprawności innych nabytych funkcji.

 

W jaki sposób ruch rozwija mózg?

 

Cztery podstawowe etapy programowania mózgu to: 1. poruszanie rękami, nogami i tułowiem bez przemieszczania 2. pełzanie 3. raczkowanie 4. chodzenie Uszkodzenie mózgu powstrzymuje rozwój Zdaniem Glenna Domana dzieci, które nie przeszły w prawidłowej kolejności przez powyższe cztery etapy to dzieci z problemami neurologicznymi lub niekedy z uszkodzeniem mózgu. Rozmiary uszkodzenia mózgu mierzy się na podstawie tego czego dziecko zrobić nie potrafi . Jeżeli dziecko zatrzymuje się, na którymś z trzech pierwszych etapów rozwoju ruchowego i pomimo wcześniejszych postępów nie rozwija się dalej przyczyną jest niewątpliwie poważna przeszkoda jaką jest uszkodzenie mózgu.

 

Czy ruch leczy uszkodzony mózg?

 

 Zdaniem Glenna Domana najprostszą metodą na stworzenie dzieciom z uszkodzeniem mózgu szansy na normalność to położenie dziecka na podłodze - kontakt z podłogą z twarzą do dołu w pozycji ułatwiającej pełzanie to okazja do powrotu do normalności. Z obserwacji Glenna Domana jako neurofizjoterapeuty wynika, że to co zabija dorosłych ludzi z uszkodzeniem mózgu po udarze to bezruch, aktywność fizyczna natomiast powoduje, że stają się coraz zdrowsi. Ruch poprawia oddychanie i zwiększa podaż krwi do mózgu. Podłoga to podstawowy przyrząd rehabilitacyjny Glenn Doman wraz z zespołem Instytutów w Filadelfii zaobserwował, że dzieci z uszkodzeniem mózgu, którym pozwalano przebywać na podłodze, odtwarzały etapy rozwoju ruchowego obserwowane u zdrowych dzieci. ,, Nie potrafiące chodzić dziecko z uszkodzeniem mózgu powinno spędzać cały dzień na podłodze z twarzą skierowaną ku dołowi. Jedynymi dozwolonymi przerwami były momenty, kiedy to zabierano je z podłogi, by je karmić, leczyć i kochać," Glenn Doman

 

Jak ustalić przerwę w obwodzie?

 

Każda z funkcji mózgu umiejscowiona jest na określonym poziomie strukturalnym mózgu. Zatrzymanie rozwoju na którymś z wczesnych etapów rozwoju ruchowego oznacza uszkodzenie  określonego poziomu mózgu. Właśnie z tego powodu nawet jeśli wyższe poziomy nie są uszkodzone, dalszy rozwój zatrzymuje się na poziomie uszkodzenia i nie postępuje dalej. Leczenie uszkodzenia polega na aktywnym inicjowaniu dalszego rozwoju i ma na celu zamknięcie przerwy w obwodzie czyli odbudowę danego obszaru.

 

Jak rodzice z pomocą Instytutów Osiągania Ludzkich Możliwości mogą zamknąć przerwę w obwodzie?

 

Dziecko z uszkodzeniem mózgu, które zatrzymało się na pewnym etapie poruszania się powinno zostać przeprowadzone przez wszystkie kolejne stadia rozwoju, które występują u zdrowych dzieci. Powinno się mu najpierw fizycznie pomóc  poruszać rękami i nogami, następnie pomóc pełzać, potem raczkować a w końcu chodzić. Dzieciom z uszkodzeniem mózgu należy  uczyć  wykonywania tych wszystkich czynności. Powinno się to odbywać  w uporządkowanej kolejności tak aby dziecko potrafiło w rezultacie przejść przez coraz wyższe etapy o własnych siłach, tak jak uczeń,  przechodzi z klasy do klasy.

 

Jaką rolę pełnią  odruchy rozwojowe?

Odruchy rozwijają i leczą. U zdrowego dziecka aktywną rolę wspomagającą rozwój mózgu pełnią odruchy, których następstwem są ruchy, które dziecko czuje. Mózg uczy się tych ruchów odbierając bodźce czuciowe z odruchów . W konsekwencji odruchy rozwijają zdolności czuciowe mózgu  i dzięki nim dojrzewają w mózgu drogi czuciowe. W miarę dojrzewania czuciowego, mózg zaczyna kojarzyć odbierane bodźce czuciowe z efektem ruchowym i próbuje samodzielnie i świadomie inicjować znane sobie ruchy.

 

Czym jest technika patterningu?

Patterning to technika wzorców rozwojowych. Technika patterningu (odruchów) polega na sztucznym wywoływaniu odruchu u dziecka z uszkodzonym mózgiem, aby nauczyć mózg odczuwania odruchu (wzorca rozwojowego). Technika ma na celu nauczenie mózgu celowych ruchów rękami i nogami charakterystycznych dla danego obszaru mózgu a odruchowo wykonywanych przez  zdrowe dzieci. Technika ma za zadanie odbudowanie uszkodzonego obszaru mózgu i zamknięcie przerwy w obwodzie. Przy pomocy  patterningu można uczyć dziecko z uszkodzonym mostem pełzania czyli wzorca ruchu chomolateralnego (kadłubowego). Podobnie można uczyć raczkowania dzieci z uszkodzonym śródmózgowiem. Raczkowanie odbudowuje także uszkodzony móżdżek. W przypadku problemów z nauką chodzenia należy wydłużyć etap raczkowania! Samodzielne pełzanie dziecka można wspomagać pochyłą podłogą firmy Mobithem lub wykonaną samodzielnie. Pochyły materac wspomoże samodzielne odwracanie się dziecka na bok a pozioma drabina firmy Mobithem w formie pochylonej lub batut pomagają ćwiczyć odruch chwytny.

 

W jakim celu Instytuty w Filadelfii opracowują programy ruchowe?

 

W celu inicjowania lub wspomagania rozwoju neurologicznego metoda fialedelfijska proponuje liczne ćwiczenia. Łączy się je w kompleksowe programy:

- program podłogi

- program motoryczny

- program równowagi

1)    program podłogi

Ma na celu opanowanie funkcji lokomocyjnych. Podczas jego wykonywania dziecko spędza na podłodze niekiedy całą dobę, dlatego podłoga powinna być gładka, twarda, czysta oraz ciepła. Aby zachęcić dziecko do przebywania na podłodze, umieszcza się na niej różnorodne zabawki i przedmioty wzbudzające zainteresowanie. Dla zapewnienia prawidłowej pozycji wyjściowej stosuje się rozmaite przedmioty.    

 

 2 ) program motoryczny

a) program bierny

W nim stosuje się „patteringi” ruchowe. Każdemu z poziomów rozwoju mózgu odpowiada forma lokomocji :

-przetaczanie

-pełzanie homologiczne

-pełzanie homolateralne (kadłubowe)

-pełzanie heterolateralne -raczkowanie

-chodzenie

Według Domana, aby dziecko potrafiło samodzielnie i prawidłowo wykonywać ruchy, najpierw wzorzec należy przetorować w mózgu. Czynność ta wykonywana jest wielokrotnie w ciągu dnia ( 5-20 razy ) po 5-15 minut za każdym powtórzeniem.

b) program aktywny

-pełzanie

-raczkowanie

-brachiacja

-bieganie -

rutyny gimnastyczne

3 ) program równowagi

Celem programu równoważnego jest kształtowanie i doskonalenie reakcji równoważnych. W programie dziecko wykonuje następujące ćwiczenia :

- przewroty w przód i w tył

- skoki

- stanie na głowie

- zsuwanie po pochylni

- wspinanie po drabinkach

Jak rehabilitanci mogą pomóc rodzicom i dzieciom?

Technikę wzorców rozwojowych (odruchów) powinien znać każdy dobry neurolog i  rehabilitant. Metoda filadelfijska zyskuje coraz więcej zwolenników wśród lekarzy i terapeutów. Należy jednak pamiętać, że niektóre elementy metody są niewystarczająco udokumentowane i dlatego niekiedy budzą kontrowersje. Bezwzględnie pomocy należy szukać u świetnie wykwalifikowanych specjalistów o nieposzlakowanej uczciwości i kierujących się etyką zawodową.

 

Czy patterning zawsze pomoże?

Badania przeprowadzone w 1978 roku przez Sparrow i Zigler wykazały, że patterning  nie przynosi rezultatów u dzieci z najcięższymi uszkodzeniami mózgu. Sam Glenn Doman w swojej książce ,,Jak postępować z dzieckiem z uszkodzeniem mózgu" przyznaje, że u niektórych dzieci technika ta przynosi zadziwiające rezultaty, u innych niewielkie pozytywne zmiany a niektórym nie pomaga wcale. Na rezultaty techniki patterningu sensomotorycznego wpływ ma szereg czynników min. wiek dziecka, rozmiar i miejsce uszkodzenia a także intensywność i czas trwania rehabilitacji. 

Zdjęcie: podłoga pochyła firmy Mobithem certyfikowana przez Instytuty Osiągania Ludzkich Możliwości

 

UWAGA! Powyższe informacje nie są poradami lekarskimi. Informacje przedstawione przez stronę metody Domana mają znaczenie informacyjne i nie mogą zastępować porady lekarskiej i leczenia jakichkolwiek schorzeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zdrowia i leczenia dzieci należy zasięgnąć opinii lekarza specjalisty.  

wiedza+encyklo.jpg

10. Stymulacja poznawcza

Czy można rozwinąć mózg dziecka dzięki stymulacji poznawczej?

Stymulacja poznawcza nie tylko intelektualnie ale i fizycznie rozwija mózg

,,Pamiętaj, że stymulując dziecko wzrokowo, słuchowo i dotykowo w zasadzie fizycznie rozwijasz jego mózg". Glenn Doman Wg Glenna Domana inteligencja człowieka jest ograniczona jedynie przez ilość sensownych informacji jakie potrafi on zdobyć z otoczenia za pomocą trzech czuciowych funkcji mózgu. Inteligencja człowieka jest sumą składową wyłącznie ludzkich funkcji widzenia, słyszenia i dotyku, które tylko u człowieka prowadzą do zdolności czytania i rozumienia mowy za pomocą wzroku, słuchu lub dotyku.

Czym jest stymulacja poznawcza?

 

Stymulacja poznawcza to dostarczanie sensownych bodźców do mózgu w postaci znaczących informacji wzrokowych, słuchowych, węchowych, smakowych i dotykowych z większą częstotliwością, intensywnością i czasem trwania. Nauka czytania języka pisanego, języka matematycznego oraz nauka techniką bitów inteligencji to bodaj najlepsze sposoby dostarczania do mózgu dziecka ogromnych zasobów sensownych informacji, które w rezultacie fizycznie rozwiną mózg i polepszą funkcjonowanie dziecka. Bity inteligencji to zwykle karty ale można także przygotować bity dźwiękowe oraz próbki smakowe, zapachowe i dotykowe. Stymulacja poznawcza to jedna ze skuteczniejszych metod, niechirurgicznego leczenia problemów wynikających z uszkodzenia mózgu.

Która funkcja mózgu decyduje o poziomie funkcjonowania człowieka i którą najlepiej rozwijać poprzez stymulację?

Najlepiej rozwinięta funkcja mózgu decyduje o poziomie funkcjonowania człowieka Jeżeli przynajmniej jedna z tych funkcji jest wysoce rozwinięta, człowiek będzie funkcjonował na poziomie wyznaczonym  przez swoją najlepiej rozwiniętą zdolność. Jeżeli choć jedna z funkcji mózgu (czyli żadna) nie jest wysoce rozwinięta człowiek posiadać będzie niski iloraz inteligencji. Zwiększenie zdolności odbierania znaczących informacji za pomocą widzenia, słyszenia i dotyku podniesie poziom funkcjonowania człowieka.

Teoretycznie nie ma wielkiego znaczenia, od której funkcji mózgu zaczniemy stymulować rozwój dziecka. ,,Jeśli polepszysz jedną funkcję mózgu polepszysz też w pewnym stopniu pozostałe.” (Doman, 1990) W praktyce dzieci z opóźnieniami, rozwojowymi problemami neurologicznymi i uszkodzeniami mózgu dobrze reagują gdy zaczynamy pracę od najlepiej rozwiniętej funkcji, która może być niekiedy jedną z nielicznych możliwości kontaktu poznawczego dziecka ze światem.

11. Bilingwizm - wczesne nauczanie drugiego języka

Dwujęzyczność, różnojęzyczność, multilingwizm, polilingwizm to czynne lub bierne posługiwanie się dwoma lub większą liczbą języków.  Liczba osób wielojęzycznych na świecie przewyższa liczbę osób posługujących się tylko jednym językiem

Wszystkich korzyści wynikających z wczesnego uczenia dzieci  drugiego języka w bardzo młodym wieku, wprost nie sposób wyliczyć. Poniżej zostały wymienione konkluzje badań prowadzonych nad wybranymi aspektami funkcjonowania osób dwujęzycznych, u których mierzono czynniki opisane w punktach.

Umiejętność skupienia uwagi

Badania naukowe sugerują, że dzieci znające dwa języka i uczą się lepiej w hałaśliwych klasach niż uczniowie, którzy mówią tylko jednym.

Doświadczenia dwujęzyczne  podnoszą selektywność uwagi poprzez poprawę reakcji  słuchowej pnia mózgu. Dwujęzyczni uczniowie wykazują się naturalną zdolnością do określenia, które dźwięki są ważne, a następnie skupienia się na odpowiednich dźwiękach, pomijając te nieistotne.

Prawdopodobieństwo, że osoba dwujęzyczna  zdobędzie wyższe wykształcenie i  będzie zarabiać więcej

Analizy statystyczne wskazują na znaczący wpływ dwujęzyczności na wyniki społeczno-ekonomiczne: w szczególności na obniżenie szans na porzucenie nauki w szkole średniej oraz zwiększenie statusu zawodowego i zarobków.

Poziom kontroli umysłowej

Dzieci dwujęzyczne są bardziej zaawansowane w rozwiązywaniu problemów doświadczalnych wymagających wysokiego poziomu kontroli umysłowej

Łatwość w arytmetyce, rozwiązywaniu problemów i twórczym myśleniu

Badania naukowe wykazały, że dwujęzyczność przynosi widoczne korzyści, nie tylko w operowaniu językiem, ale w arytmetyce, rozwiązywaniu problemów i twórczym myśleniu.

 

Zdolność do hipotetycznego myślenia w nauce

Badania naukowe wykazały, że istnieje wysoka korelacja między nauką języka a zdolnością uczniów do stawiania hipotez naukowych.

 

Język i słownictwo

Dwujęzyczni  czytelnicy wykazują wyższe umiejętności w zakresie czytania i pisania w języku ojczystym niż jednojęzyczni czytelnicy na tym samym poziomie zaawansowania.

Naukowcy ocenili także zasób słownictwa u  dzieci, nie tyle ze względu na ich znajomość słów, co ich rozumienie. I znowu, istnieje wyraźna różnica w poziomie szczegółowości i bogactwa opisu, oczywiście na korzyść uczniów dwujęzycznych.

 

Złożone zadania przestrzenne

Osoby dwujęzyczne  wykazują większą biegłość ogólną i są w stanie lepiej radzić sobie z bardziej złożonymi zadaniami. Naukowcy odkryli związek między dwujęzycznym przetwarzaniem języka a niektórymi aspektami zdolności przestrzennych i obrazowania mentalnego.

Ciągły trening mózgu

W mózgu dwujęzycznym oba systemy językowe są aktywne nawet wtedy, gdy używa się tylko jednego języka, tworząc sytuacje, w których jeden system przeszkadza drugiemu. Dwujęzyczność zmusza mózg do rozwiązania wewnętrznego konfliktu, dając umysłowi trening, który wzmacnia jego funkcje poznawcze.

Dzieci dwujęzyczne nie tylko osiągają lepsze wyniki w nauce, ale także robią to z mniejszą aktywnością w częściach mózgu uczestniczących w monitorowaniu, co wskazuje, że mózg jest bardziej wydajny w neurologicznym procesie uczenia się.

Lubimy porównywać pracę mózgu do podnoszenia ciężarów na siłowni.  Podczas słuchania mowy, dzieci dwujęzyczne muszą podnosić więcej ciężaru niż osoby jednojęzyczne . Pracując w ten sposób przez całe życie, budują siłę umysłową do zarządzania dwoma językami - dzięki temu ich mózgi są bardziej wydajne.  Innymi słowy coś, co jest trudne do zrobienia, jest dobre dla mózgu: rozwiązywanie problemów matematycznych, granie w szachy, gra na instrumencie. Ale angażowanie się w którąkolwiek z tych czynności wykorzystuje język, ponieważ wymaga myślenia. W rezultacie,  dziecko dwujęzyczne myśli dwa razy.

Wg dr Thomasa Baka wielojęzyczność jest prawdopodobnie najbardziej naturalną formą ćwiczeń umysłowych. Badania obrazowe mózgu u osób dwujęzycznych sugerują, że centra mózgu przeznaczone do przetwarzania języka są powiększone, co świadczy o wyższej organizacji neurologicznej dwujęzycznych mózgów.

Zdolności komunikacyjne

Dzieci dwujęzyczne uczą się uwzględniać punkt widzenia innych osób już we wczesnym wieku. Ekspozycja na języki obce prowadzi do skutecznej komunikacji, zwiększając przy tym podstawowe umiejętności rozumienia interpersonalnego. Wielojęzyczne dzieci są lepsze w komunikacji niż dzieci jednojęzyczne.

Tolerancja

Dzieci dwujęzyczne, zwłaszcza te, które uczą się innego języka w wieku przedszkolnym, są bardziej skłonne do zrozumienia, że ​​to, czego się uczymy, bardziej niż to, z czym się rodzimy, stanowi psychologiczne cechy danej osoby. Codzienne doświadczenia nauce języka  wpływają na przekonanie  dzieci o różnorodności narodowej i kulturowej, zmniejszając uprzedzenia  dzieci.

Metoda Domana Bity inteligencji Karty do druku

Darmowe bity inteligencji do nauki czytanie i słownictwa w języku polskim i angielskim - książeczki i karty do druku do pobrania w formacie kwadratu o wymiarach 28cm/28m  tu  Polecamy również największy wybór wyizolowanych zdjęć z dziedziny biologii, chemii, geografii, astronomii oraz języka angielskiego. Zdjęcia można wykorzystać do tworzenia bitów inteligencji, kart edukacyjnych i książeczek dla dzieci.

bottom of page