top of page
Logo Ingenium

Jak pomóc  dzieciom z SPE kontynuować naukę podczas pandemii koronawirusa?

Autor: Jerzy Piekarski, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Koszalinie

Ciekawe linki dla rodziców i opiekunów sprawujących opiekę nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnych.

Przebywanie w domu jest bardzo uciążliwe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z drugiej strony nikt nie może oczekiwać, że rodzice zastąpią nauczycieli i placówki opieki nad dziećmi, lub będą w stanie kontynuować działania, które do tej pory realizowała szkoła lub przedszkole. Rodzice i opiekunowie mogą jednak i powinni dołożyć wszelkich starań, aby pomóc dzieciom w nauce podczas ich pobytu w domu.

Jeśli Twoje niepełnosprawne dziecko zwykle chodzi do szkoły, ale obecnie przebywa w domu, szkoła nadal pracuje, aby zapewnić mu naukę i przekazywać informacje zwrotne w formacie odpowiadającym jego potrzebom. Oprócz tego szereg instytucji i organizacji stworzył dodatkowe zasoby, które mogą pomóc dzieciom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w nauce.

Oto lista bezpłatnych zasobów edukacyjnych online dla dzieci z SPE:

Materiały ćwiczeniowe dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

Karty pracy odpowiadają współczesnym standardom międzynarodowym. Wykorzystują one symbole PCS, czyli znaki graficzne obrazujące poszczególne pojęcia (system ten jest wsparciem dla osób z trudnościami w komunikowaniu się, w rozumieniu treści i uczestnictwie w procesie dydaktycznym):

https://www.gov.pl/web/edukacja/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-lub-znacznym

Zeszyt kart pracy cz. 1 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-1.pdf

Zeszyt kart pracy cz. 2 – do podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych

https://archiwum.men.gov.pl/wp-content/uploads/2018/02/materialy-cwiczeniowe-dla-uczniow-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna-w-stopniu-umiarkowanym-i-znacznym-czesc-2.pdf

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

http://www.scholaris.pl/zasob/72765?bid=0&iid=&query=terapia&api

Zajęcia rewalidacyjne

https://pedagogika-specjalna.edu.pl/kategoria/rewalidacja/page/2/

Edukacja wczesnoszkolna - E‑podręczniki to bezpłatne i dostępne dla wszystkich materiały edukacyjne.

https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna

Podręczniki interaktywne - nauczanie on-line

https://podrecznikizklasa.pl/podreczniki-interaktywne/

Polska to lubię - to platforma z materiałami on-line, oraz mnóstwem metodycznie przygotowanych kart pracy. Wszystkie treści dotyczą Polski i patriotyzmu:

http://www.polskatolubie.pl/

Tangramy online - szablony tangramów - ćwiczenia w układaniu tangramu. Można je tworzyć analogowo z wykorzystaniem klocków, ale także interaktywnie. Aktywne ćwiczenia działają zarówno na interaktywnej tablicy jak i na tablecie, do wyboru kilkadziesiąt różnych kształtów do ułożenia kolorowych obrazków:

https://www.transum.org/software/Tangrams/Template.asp

Matzoo to platforma z zadaniami matematycznym. Znajdujące się na niej ćwiczenia są bezpłatne i interaktywne:

https://www.matzoo.pl/?fbclid=IwAR1G7PbGGywCJL0VlsTv6uDZTV8zBqk7qzOx4s_RUrEzUeURwQh2f4MvV1A

Czas dzieci, to strona z grami edukacyjnymi dla dzieci i materiałami do pobrania do druku:

https://czasdzieci.pl/dodruku/

Materiały dydaktyczne do druku dla nauczycieli przedszkola i nauczania wczesnoszkolnego. Darmowe szablonu do druku.

https://eduzabawy.com/

Generator kart pracy dla najmłodszych do druku:

https://eduzabawy.com/karty_pracy/?fbclid=IwAR00np7Vu9dyX3vpz5nvmKf7912fvSE9yC3EdNhAVUKTQPa1PGtN1WMH49w

Planeta energii, to strona z interaktywnymi zabawami związanymi z energią i ochroną klimatu - autorski program edukacyjny Grupy Energa, który powstał z myślą o najmłodszych. Dzieci dowiedzą się, czym jest prąd i skąd się bierze oraz jakie są źródła energii. Poznają też zasady bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz prawidłowego zachowania się w pobliżu obiektów energetycznych.

https://planetaenergii.pl/home?fbclid=IwAR3shpwilkXRxdTBiZRa0Y8uAjUCAz1cb5jdl95xO1d5CzIPsBFpxSywK-o

Nauka pisania na klawiaturze, słowne zabawy, bajki i ćwiczenia z ortografii:

http://pisupisu.pl/

Nauka słówek, mowy i rozumienia mowy - strona którą można wykorzystać na zajęciach rewalidacyjnych:

https://babadum.com/play/?lang=2&game=1

Eprzedszkolaki.pl to miejsce tworzone przez rodziców i pedagogów, dla rodziców i pedagogów. Serwis dostarcza rodzicom i nauczycielom wysokiej jakości treści do pracy i zabawy z dziećmi. Publikuje zarówno materiały do druku, jak i multimedialne gry i ćwiczenia do pracy online z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, komputera, tabletu czy telefonu. Materiały powstają pod nadzorem pedagogów i są zgodne z podstawą programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

https://www.eprzedszkolaki.pl/

metodadomana.org - wczesna edukacja i rewalidacja pełną Metodą Domana. Bity inteligencji, książeczki, karty dydaktyczne i harmonogramy Metodą Domana do pobrania do druku na niniejszej stronie tu:

https://www.metodadomana.org/prezentacje

Zachęcam wszystkich rodziców i opiekunów do skorzystania z interaktywnych narzędzi, aby zagospodarować dzieciom chociaż część wolnego czasu na utrwalanie wiedzy i rozwijanie zainteresowań.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty