top of page
Logo Ingenium

Ziemia

Ziemia

0. Ta planeta to Ziemia .

1. Ziemia nazywana jest błękitną planetą. /lub/

1. Ziemia jest najgęstszą planetą Układu Słonecznego.

2. Ziemia jest trzecią planetą od Słońca i piątą co do wielkości planetą układy Słonecznego.

3. Ziemia jest /najgęstszą planetą oraz/ największą ze skalistych planet układu Słonecznego.

4. Ludzie i zwierzęta mogą mieszkać na Ziemi, ponieważ Ziemia posiada odpowiednią temperaturę, wodę oraz atmosferę, w której można oddychać.

5. Nazwa Ziemia pochodzi od imienia Gaji, która według mitologii greckiej była matką gór, dolin, mórz i rzek.

6. Przeciętna temperatura na Ziemi wynosi średnio ok. 14-15 stopni Celsjusza.

/lub/ Najwyższa zarejestrowana temperatura na Ziemi wynosiła 70,7 ° C na pustyni Lut w Iranie. Najniższa temperatura na Ziemi wynosiła -89,2 ° C w rosyjskiej stacji Vostoc na Antarktyce.

7. Ziemia orbituje Słońce w ciągu ok. 365 dni. (365,256363004 d)

/lub/ Okres orbitalny Ziemi, czyli ziemski rok trwa ok. 365 dni czyli 12 miesięcy.

8. Doba na Ziemi trwa niecałe 24 godziny (23,9345 h).

9. Na Ziemi występuje dzień i noc, ponieważ planeta obraca się wokół własnej osi i zmienia ustawienie względem Słońca

/lub/ Na Ziemi występują pory roku, ponieważ Ziemia krąży wokół Słońca.przy stałym nachyleniu osi obrotu, co sprawia, że warunki oświetlenia Ziemi zmieniają się w rytmie rocznym.

10. Wokół Ziemi krąży jeden naturalny satelita zwany Księżycem.

Copyright 2013 Fundacja Ingenium Kategoria: Astronomia Seria: Układ słoneczny Karta: 3/8

Earth

0. This planet is the Earth.

1. The Earth is called the blue planet. /or/

1. The Earth is the densest planet in the solar system.

2. The Earth is the third planet from the Sun and the fifth planet in solar system.

3. The Earth is the densest planet and / or the largest of the planets in the solar system.

4. People and animals can live on Earth because the Earth has the right temperature, water and an atmosphere in which one can breathe.

5. The name Earth derives from the name of Gaia, who (according to Greek mythology) was the mother of mountains, valleys, seas and rivers.

6. The average temperature on the Earth is around 5 degrees Celsius.

7. One revolution around the Sun takes the Earth about 365 days, or one year

8. The year on the Earth lasts about 365 days (it's 12 months).

9. The day on the Earth lasts about 24 hours . (23,9345 h)

10. There is day and night on the Earth, because the planet revolves around its own axis. /or/

There are seasons on the Earth, because the planet revolves around the Sun.

10. The Earth has one natural satelite called the Moon.

Copyright 2013 Ingenium Foundation Category: Astronomy Series: The Solar system Card: 3/8

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page