top of page
Logo Ingenium

Wenus


0. Ta planeta to Wenus .

1. Wenus nazywana jest siostrzaną planetą Ziemi. /lub/

1. Wenus jest najgorętszą planetą układu słonecznego.

2. Wenus jest drugą planetą od Słońca.

2. Średnica Wenus jest mniejsza od Średnicy Ziemi o 644 km.

3. Ludzie nie mogą mieszkać na Wenus, ponieważ jest tam za gorąco, prawie nie ma wody i trudno jest oddychać.

4. Wenus nosi imię rzymskiej bogini piękna i miłości.

5. Przeciętna temperatura na Wenus wynosi średnio 450 stopni Celsjusza.

6. Wenus obiega Słońce dookoła w ciągu 225 ziemskich dni.

7. Rok na Wenus, czyli okres orbitalny trwa 225 dni, czyli około 8 ziemskich miesięcy.

8. Doba na Wenus trwa 243 ziemskie dni, czyli dłużej od wenusjańskiego roku.

9. Przedmiot ważący na Ziemi 1 kg, ważyłby w przybliżeniu tyle samo na Wenus.

10. Słońce na niebie Wenus wschodzi na zachodzie a zachodzi na wschodzie.

Copyright 2013 Fundacja Ingenium Kategoria: Astronomia Seria: Układ słoneczny Karta: 2/8

Venus

0. This planet is Venus.

1. Venus is called the sister planet of the Earth. /or/

1. Venus is the hottest planet in the solar system.

2. Venus is the second planet from the Sun.

2. The diameter of Venus is smaller than the Earth's diameter by 644 km.

3. People caa't live on Venus, because it is difficult to breathe. there, it is too hot and there is almost no water.

4. Venus is named after the Roman goddess of beauty and love.

5. The average temperature on Venus is on average 450 degrees Celsius.

6. Venus orbits around the Sun once every 225 Earth days.

7. The year onr Venus lasts 225 Earth days (it's about 8 Earth months).

8. The day on Venus lasts 243 Earth days, which is longer than the Venusian year.

9. An object weighing 1 kg on Earth, would weigh approximately the same on Venus.

10. The Sun in the sky of Venus rises in the west and sets in the east.

Copyright 2013 Ingenium Foundation Category: Astronomy Series: Solar system Card: 2/8

Tags:

Planets of the solar system

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page