top of page
Logo Ingenium

Merkury


Merkury

0. Ta planeta to Merkury.

1. Merkury jest pierwszą planetą od Słońca.

2. Merkury jest najmniejszą planetą układ słonecznego.

3. Ludzie nie mogą mieszkać na Merkurym, ponieważ jest tam za gorąco i nie ma ochronnej atmosfery.

4. Merkury nosi imię rzymskiego posłańca bogów i patrona handlarzy Merkurego.

5. Przeciętna temperatura na Merkurym wynosi 400 stopni Celsjusza.

6. Merkury obiega Słońce dookoła w ciągu 88 dni.

7. Rok na Merkurym trwa 88 dni czyli niecałe trzy ziemskie miesiące.

8. Doba na Merkurym trwa 58 dni czyli dwie trzecie merkuriańskiego roku.

9. Przedmiot ważący na Ziemi 1 kg na Merkurym ważyłby 375 gram.

10. Słońce nie podróżuje po niebie Merkurego lecz wschodzi, zatrzymuje się i cofa z powrotem.

Copyright 2013 Fundacja Ingenium Kategoria: Astronomia Seria: Układ słoneczny Karta: 1/8

Mercury

0. This planet is Mercury.

1. Mercury is the first planet from the Sun.

2. Mercury is the smallest planet in the Solar System.

3. People can'tt live on Mercury, because it's too hot there and there is no protective atmosphere.

4. Mercury is named after the Roman messenger of the gods and the patron of merchants.

5. The average temperature on Mercury is 400 degrees Celsius.

6.Mercury takes 88 Earth days to complete a single orbit around the Sun.

7. The year on Mercury lasts 88 days (it 's less than three terrestrial months).

8. The day on Mercury lasts 58 days, (it's two-thirds of the Mercurian year).

9. An object weighing 1 kg on Earth would weigh 375 grams on Mercury .

10. The Sun doesn't travel across the sky of Mercury, but it rises, stops and goes back down.

Copyright 2013 Ingenium Foundation Category: Astronomy Series: Solar system Card: 1/8

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page