Logo Ingenium

Wenus

October 7, 2017

 

0. Ta planeta to Wenus .

 

1. Wenus  nazywana jest siostrzaną planetą Ziemi. /lub/

1. Wenus jest najgorętszą planetą układu słonecznego.

 

2. Wenus  jest drugą planetą od Słońca.

 

2. Średnica Wenus jest mniejsza  od Średnicy Ziemi o 644 km.

 

3. Ludzie nie mogą mieszkać na Wenus, ponieważ jest tam za gorąco, prawie nie ma wody i trudno jest oddychać.

 

4.  Wenus  nosi imię rzymskiej bogini piękna i miłości.

 

 

5. Przeciętna temperatura na Wenus wynosi średnio 450 stopni Celsjusza.

 

6. Wenus obiega Słońce dookoła w ciągu 225 ziemskich dni.

 

7. Rok na Wenus, czyli okres orbitalny  trwa 225 dni, czyli około 8 ziemskich miesięcy.

 

8.  Doba na Wenus  trwa 243 ziemskie dni, czyli dłużej od wenusjańskiego roku.

 

9.  Przedmiot ważący na Ziemi 1 kg, ważyłby w przybliżeniu tyle samo na Wenus.

 

10.  Słońce  na niebie Wenus wschodzi na zachodzie a zachodzi na wschodzie.  

 

 

Copyright 2013 Fundacja Ingenium    Kategoria: Astronomia Seria:    Układ słoneczny Karta: 2/8

 

 

Venus

 

0. This planet is Venus.

 

1. Venus is called the sister planet of the Earth. /or/

1. Venus is the hottest planet in the solar system.

 

2. Venus is the second planet from the Sun.

 

2. The diameter of Venus is smaller than the Earth's diameter by 644 km.

 

3. People caa't live on Venus, because it is difficult to breathe. there, it is too hot and there is almost no water.

 

4. Venus is named after the Roman goddess of beauty and love.

 

5. The average temperature on Venus is on average 450 degrees Celsius.

 

6. Venus orbits around the Sun once every 225 Earth days.

 

7. The year onr Venus lasts 225 Earth days (it's about 8 Earth months).

 

8. The  day on Venus lasts 243 Earth days, which is longer than the Venusian year.

 

9. An object weighing 1 kg on Earth, would weigh approximately the same on Venus.

 

10. The Sun in the sky of Venus rises in the west and sets in the east.

 

 

 

Copyright 2013 Ingenium Foundation Category: Astronomy Series: Solar system Card: 2/8

 

Tags:

Planets of the solar system
 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload

Wyróżnione posty

Jak nie przeszkadzać dziecku w nauce jazdy na rowerze?

April 1, 2019

1/10
Please reload

Ostatnie posty