top of page
Logo Ingenium

Metoda Domana 

wspiera prawidłowy

rozwój neurologiczny dziecka.

 

     Jako rodzice z pewnością chcielibyście znać sposoby na powiększenie potencjału swojego dziecka, a w szczególności sprawności fizycznej i inteligencji. Dobrą wiadomością jest to, że jest to tak łatwe i lekkie, jak udzielenie dziecku codziennie 5-10 minutowej lekcji. Dlaczego? Ponieważ małe dzieci, a szczególnie niemowlęta są genialne. ,,Jeżeli inteligencja jest zdolnością uczenia się, to małe dzieci są urodzonymi geniuszami." (Glenn Doman) Wg Glenna Domana pojemność mózgu noworodka jest dziesięciokrotnie większa niż pojemność Archiwum Narodowego Stanów Zjednoczonych Ameryki. Mózg maleńkiego dziecka chłonie informacje jak gąbka i ma potencjał nauczenia się każdego języka, przyswojenia wszelkiej wiedzy i nabycia każdej umiejętności. Glenn Doman odkrył, że nowonarodzone dzieci posiadają nieograniczony potencjał, ponieważ od chwili narodzin w sposób naturalny posługują się prawą półkulą mózgu, która odpowiada za pamięć fotograficzną oraz masowe gromadzenie i przechowywanie informacji. Z drugiej strony, analiza i synteza prawideł, jakie rządzą rzeczywistością, przychodzi im z największą łatwością - dzięki istnieniu zjawisk zwanych okienkami rozwojowymi. W naturalny sposób obserwują otoczenie za pomocą wszystkich zmysłów, porównują i eksperymentują jak prawdziwi naukowcy.  Małe dzieci powinny i chcą uczyć się i rozwijać fizycznie od samych narodzin. Nauka przetrwania jest najsilniejszą potrzebą i pragnieniem każdego maleńkiego dziecka, dlatego odczuwa ono ogromną potrzebę  ruchu, która nie powinna być ograniczana. 

Rodzice odgrywają najważniejszą rolę w procesie nauki metodą Domana. Uczenie maleńkich dzieci metodą Domana powinno odbywać się od urodzenia, bez pośpiechu, spokojnie i w atmosferze miłości, szacunku, radości i zabawy. Dziecko nie  powinno odczuwać żadnej presji odnośnie spełniania wymagań, osiągania wyników lub prezentowania efektów nauczania.        

Jeśli chodzi o rozwój mózgu dzieci, wg badań przeprowadzonych przez Glenna Domana, nie ma znaczenia pochodzenie dziecka, geny ani status społeczny rodziców. Niezależnie od stanu zdrowia samego mózgu, wszystkie dzieci potencjalnie mają możliwości zaawansowanego rozwoju neurologicznego. Wszystkie dzieci pod względem biologicznym, mają szanse na rozwój i wszystkie dzieci mają równe prawa do pełnego rozwoju swoich możliwości.

Każdy noworodek ma prawo do najwyższej inteligencji.  

Glenn Doman - amerykański fizjoterapeuta potwierdza, że inteligencja to prawo nadane człowiekowi jako najwyższy dar Natury - wspaniały dar gatunku Homo Sapiens - jedynie prawdziwy dar genetyczny.

Okienko rozwojowe czyli okres krytyczny dla rozwoju mózgu.

 

Kiedy ciężarna kobieta patrzy na zegarek przez minutę, w mózgu jej dziecka przybywa  ćwierć miliona komórek nerwowych. W 25 tygodniu życia płodowego dziecko słyszy po raz pierwszy głos mamy i taty, a już w 27 tygodniu dziecko potrafi rozpoznać głosy rodziców. To oznacza, że nauka rozpoczyna się jeszcze przed narodzinami.  Dla polskiego noworodka język polski jest językiem obcym, a mimo to w wieku trzech lat, dziecko już posiadać będzie całkowitą funkcjonalną znajomość tego języka, bez pomocy jakiegokolwiek nauczyciela. Polskie dziecko, które  uczy się języka polskiego od urodzenia, w sposób mistrzowski będzie nim władać w dorosłości. Ta prawidłowość dotyczy jednak nie tylko języka polskiego, ale wczesnego uczenia się innych dziedzin wiedzy, w tym języków obcych, matematyki, biologii, historii, muzyki, sztuki itd. Od urodzenia do  piątego roku życia, mózg dziecka najintensywniej rozwija się oraz rośnie i dlatego jest najbardziej chłonny i plastyczny. Wczesne dzieciństwo jest więc krytycznym okresem w nabywaniu poszczególnych typów inteligencji.

Im młodsze dziecko, tym łatwiej i szybciej się uczy

Mózg dziecka rozwija się poprzez naukę, a ściślej mówiąc poprzez budowę połączeń neuronowych  w odpowiedzi na bodźce ze świata zewnętrznego. Rozwój neurologiczny mózgu rozpoczyna się już w życiu płodowym i jest najbardziej dynamiczny do ukończenia 5 roku  życia. Nigdy później dziecko nie będzie tak łatwo, szybko i chętnie uczyć się, jak właśnie w tym krytycznym dla rozwoju okresie. Jak stwierdza Glenn Doman- autorytet w dziedzinie wczesnej edukacji, nie istniał w historii naukowiec, który byłby tak ciekaw świata, jak dziecko poniżej 5 roku życia. Zdaniem Glenna Domana niemowlęta i szkraby mogą  nauczyć się wszystkiego, co można przedstawić im rzetelnie za pomocą faktów.  

   

Małe dzieci chcą się uczyć

W metodzie Domana nauka przynosi satysfakcję zarówno matce jak i dziecku. Maleńkie dzieci uwielbiają uczyć się. Dla małych dzieci uczenie się to czysta radość. Małe dzieci nie mają żadnych negatywnych skojarzeń dotyczących nauki. Nie mają żadnych przykrych doświadczeń związanych ze szkolnymi testami, sprawdzianami, nadmiernymi wymaganiami lub słabymi ocenami.   ,,Wszystkie niemowlęta domagają się, aby być wysoce inteligentne" (Glenn Doman). Wg Glenna Domana - prekursora wczesnej edukacji, wszystkie małe dzieci z pasją chłoną informacje na temat otaczającego je świata. Jeżeli małe dzieci nie są zainteresowane jakąś dziedziną życia, to znaczy, że nie wiedzą o jej istnieniu. Małe dzieci  wolą uczyć się niż robić cokolwiek innego. Małe dzieci traktują uczenie się jako umiejętność przetrwania. Małe dzieci chcą się nauczyć o wszystkim i od razu. ,,Najbardziej niezaprzeczalnym prawem każdego nowonarodzonego dziecka ze wszystkich praw, jest prawo do bycia inteligentnym. Jest to wrodzone prawo, zawarte w genach Homo Sapiens. Jest prawem narodzonych.” Glenn Doman

 

Zabawa jest nauką, nauka zabawą

 

Niemowlęta i dzieci potrzebują najwięcej czasu na odkrywanie otaczającego je świata, dotykanie  różnych przedmiotów i dokładne ich badanie po to aby poznać prawa natury. Małe dzieci powinny większość swojego aktywnego czasu spędzać na zabawach z udziałem rączek. Metoda Domana jest idealnym rozwiązaniem ponieważ nauka tą metodą trwa zaledwie parę minut dziennie.

 

Glenn Doman i jego metoda

 

Glenn Doman przykłada wielką wagę do edukacji rodziców i ich zaangażowania we wczesne nauczanie dzieci oparte na naturalnym rozwoju mózgu. Doman podkreśla, że noworodki posiadają wrodzony potencjał inteligencji wyższy niż ten używany przez Leonarda da Vinci i Alberta Einsteina. Aby rozwinąć ten potencjał, małe dzieci chcą uczyć się już od urodzenia.

 Najważniejsze założenia Metody Domana to:

Najważniejsze założenia Metody Domana to:

- Każde dziecko w momencie narodzin posiada większą potencjalną inteligencję od inteligencji kiedykolwiek używanej przez Leonarda da Vinci. 

- Rodzice mogą wychować wysoce inteligentne i utalentowane dzieci posługując się ćwiczeniami ruchowymi,  stymulacją poznawczą  i technikami przyspieszonego uczenia się od urodzenia.

- Zdolności i potencjał dziecka można stymulować i rozwijać.

- Wczesna stymulacja wspiera rozwój neurologiczny dziecka.

- Najważniejszym czynnikiem dla rozwoju mózgu, jest wiek.

- Zdolność przyswajania informacji jest odwrotnie proporcjonalna do wieku.

- Dzieci uczą się przed szóstym rokiem życia więcej niż przez resztę swojego życia.

- Dzieci mogą nauczyć się wszystkiego.

- Rozwój mózgu jest dynamiczny - można go spowolnić lub, co najważniejsze, przyspieszyć.

- Dzieci z problemami neurologicznymi potrzebują pomocy.

- Dzieciom z problemami neurologicznymi trzeba pomóc.

- Najlepsze dla nich są nieinwazyjne programy edukacyjne, rewalidacyjne i rehabilitacyjne bez ingerencji leków.

- Wszystko, co należy zrobić, to dostarczać dziecku bodźców wzrokowych, słuchowych i dotykowych z większą częstotliwością, intensywnością i czasem trwania.

- Rodzice są najlepszymi nauczycielami.

- Jeżeli rodzice rozumieją powyższe uwarunkowania, mogą zwiększyć szanse swojego dziecka na osiągnięcie jego pełnych możliwości.

- Potencjał ludzkiego mózgu to najwyższe osiągnięcie natury, które zasługuje na miano cudu.

- Ludzkie możliwości są nieograniczone.    

         Metoda Domana, jako całościowa metoda wszechstronnego rozwijania potencjału dziecka od urodzenia, w Polsce jest stosunkowo mało znana i wymaga propagowania na gruncie polskim. Kontrowersje związane z zastosowaniem Metody Domana w warunkach polskich wynikają głównie z faktu, że nie jest ona wykorzystywana w całości, a jedynie niewielka jej część, czyli wczesne czytanie globalne i wczesna matematyka.   Pełna Metoda Domana rozwijająca od urodzenia inteligencję ruchową i ogólną (przy pomocy Bitów Inteligencji), jest od wielu lat stosowana i testowana przez rodziców z całego świata. Wczesne czytanie  globalne metodą Domana, zostało sprawdzone w wielu skomplikowanych językach o wysokiej złożoności gramatycznej, w szczególności przez rodziców z Azji Wschodniej i Ameryki Łacińskiej. Potwierdzona skuteczność, uniwersalność, elastyczność i nowoczesność metody Domana, opiera się na wyjątkowych zdolnościach dziecięcego mózgu, którym nie potrafią dorównać wszystkie komputery świata razem wzięte, i z których nie do końca zdają sobie sprawę dorośli.  Wczesna nauka czytania globalnego, języka obcego i matematyki metodą Domana, od urodzenia powinna być wspomagana stymulacją i integracją sensoryczną, rozwijaniem inteligencji ruchowej, nauką pływania (również metodą Domana) a także wszechstronnym rozwojem w wielu dziedzinach nauki i sztuki - techniką Bitów Inteligencji. Ponadto, dzieci w wieku dwóch lat można zacząć uczyć umiejętności motorycznych takich, jak niektóre niektóre dyscypliny sportu (np. gry z piłką, jazda na nartach, gimnastyka),  taniec lub  gra na instrumencie.

Karty matematyczne do druku do pobrania w formie PPT i PDF

Kropki, cyfry arabskie, działania na liczbach i harmonogram nauki liczenia Metodą Domana klasyczny oraz do personalizacji kliknij na obraz.

Nie jesteście Państwo pewni czy subitacja działa? A może macie obawy, że dziecko nauczyło się na pamięć kart z kropkami, na których wcześniej uczyliście liczb? Chcecie sprawdzić czy dziecko zapamiętało i pozna liczby elementów na innych zbiorach kropek? Chcielibyście utrwalić subitację lub zapoznać dziecko z wyższymi liczbami? Karty sprzedawane na rynku ograniczają zakres możliwości wykorzystania czerwonych kropek. Nie można przestawić elementów, wydrukować 10 razy liczby 100, aby pokazać dziecku jak wygląda 1000. Nie można dublować liczb w działaniach matematycznych. Nasza propozycja kart do matematyki Metodą Domana przekracza 

ograniczenia. Prezentacje ppt umożliwiają personalizację i wielokrotny wydruk. Wielu rodziców już zdążyło zastąpić nasze kropki animowanymi obrazkami - na naszych materiałach to łatwe i proste.

Metoda  Domana Matematyka karty do druku

Matematyka Metodą Domana - karty do druku -działania arytmetyczne - ponad 1800 działań - ponad 5 000  slajdów - wg listy działań programu arytmetyki ,,How to teach your baby math" Glenna Domana tu lub kliknięciem na obraz

Matematyka Metodą Domana - karty do nauki liczenia pdf i ppt do druku, kropki, cyfry, symbole, harmonogramy - działania arytmetyczne - ponad 1800 działań - ponad 5 000 slajdów - lista działań programu arytmetyki ,,Jak nauczyć małe dziecko matematyki" Glenna Domana, to najnowsze publikacje na  naszej stronie https://www.metodadomana.org/prezentacje i
https://www.metodadomana.org/harmonogram-matematyki
Nasze publikacje pdf zawierają propozycje działań na liczbach wg programu ,,Jak nauczyć małe dziecko matematyki" Glenna Glenna Domana.

Matematyka_MetMetoda Domana Matematyka karty do druku
wczesna edukacja Metoda DomanaDoman Method Visual Stimulation flashcards for newborns
 Bity inteligencji Karty Flashcards Organy wewnętrzne człowieka Wczesna edukacja Metoda Domana Wczesna edukacja karty obrazkowe
Bity inteligencji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji małych dzieci, zaprojektowane w specjalny sposób, który ma rozwijać naukowe myślenie. Te wyjątkowe pomoce stworzone przez Glenna Domana umożliwiają nie tylko obserwację i przyspieszoną naukę. ale także manipulacje kolekcją, aranżowanie galerii, analizę, porównywanie, sortowanie, organizowanie i klasyfikowanie obiektów od nowa.

Dzieci są częścią natury - kochają przyrodę, która jest dla nich domem. Właśnie dlatego świat roślin i zwierząt jest dla najmłodszych znakomitym punktem wyjścia do rozwijania naukowego myślenia. Zabawy bitami inteligencji ze świata przyrody rozwijają u maluchów podejście naukowe od najmłodszych lat.
 

Luźne karty tej encyklopedii mogą być przez dzieci dopasowywane, grupowane i porządkowane na wiele różnych sposobów. Pomogą maluchom zrozumieć, że organizmy i obiekty mogą należeć do więcej niż jednej grupy na podstawie różnych rozpoznawalnych cech. Pokazują, że wiedzę można generalizować dzięki bacznej obserwacji podobieństw i różnic. Uczą, że na podstawie spójnych wniosków, można przewidzieć cechy i zachowania przedstawicieli tej samej kategorii.

 

Bity inteligencji przekazują także interdyscyplinarną wiedzę z wielu innych dziedzin i w ten sposób rozwijają kreatywne myślenie i umiejętność innowacyjnego rozwiązywania problemów.

Analiza, operowanie i manipulowanie wiedzą oraz tworzenie nowych systemów, to obecnie najbardziej cenione umiejętności w naukach ścisłych.

Efekty nauczania techniką Bitów inteligencji tu

Co oferują programy inteligencji Metodą Domana? tu

Bity inteligencji  - flashcards - karty do pobrania Zestaw Ptaki domowe Wczesna edukacja Metoda Domana Wczesna edukacja karty obrazkowe
Bity Inteligencji i nauka czytania globalnego - flashcards - karty do pobrania Zestaw Ptaki Polski I Wczesna edukacjaWczesna edukacja karty obrazkowe Metoda Domana
 Wczesna edukacja Metoda Domana Jak wspierać rozwój ruchow niemowlęcia Metodą Domana
Bity Inteligencji i nauka czytania globalnego karty typu flashcards do pobrania Zestaw PtakiPolski II Wczesna edukacja Metoda Domana Wczesna edukacja karty obrazkowe
Bity inteligencji i nauka czytania Karty do pobrania Zestaw Ptaki drapieżne Polski Wczesna edukacWczesna edukacja karty obrazkoweja Metoda Domana
Metoda Domana Bity inteligencji to karty do pomnażania inteligencji małych dzieci. Wczesna edukacja Metoda Domana

Bity inteligencji

to karty typu flashcards do pomnażania inteligencji i rozwijania naukowego myślenia u małych dzieci. Na rewersach kart znajdują się opisy zawierające rozszerzenia informacji, tworzące strukturę wiedzy. Darmowe bity inteligencji są na bieżąco publikowane na naszym blogu. Bity inteligencji do druku tu 

Wczesna edukacja Metoda Domana Podłoga pochyła
Metoda Domana Brachiacja Wczesna edukacja Metoda Domana

Brachiacja 

przeciwdziała dysleksji, rozwija wzrok i zdolności manualne. Kluczem do brachiacji jest huśtanie ułatwiające przerzucanie rąk na kolejne szczeble. To niby łatwe, ale wymaga jednak dość sporej siły dłoni

i ramion oraz ogólnej wytrzymałości, którą należy rozwijać od najmłodszych lat. To właśnie silne dłonie i ramiona pomagają dziecku manipulować przyborami szkolnymi i innymi narzędziami, oraz  pozwalają dosłownie brać życie we własne ręce. Ćwiczenia odruchu chwytnego przygotowujące do brachiacji od urodzenia, opisaliśmy w naszym poradniku rozwoju ruchowego. 

Zapraszamy do podstrony

Rozwoju ruchowego

tu lub kliknięciem na obraz

Pełna Metoda Domana
Metoda Domana Kalendarz rozwojowy Profil rozwojowy

Funkcja wyznacza strukturę.  

Brak funkcji  oznacza brak struktury.

Rozwój mózgu jest efektem użytkowania.  Profil rozwojowy - kliknij tu lub na obraz

Twoje dziecko w krytycznych momentach swojego rozwoju doznaje palącej ciekawości. 

Sprawdź wrażliwe okresy ożywionych zainteresowań dziecka w naszym kalendarzu rozwojowym tu:

 Okna rozwojowe Marii Montessori

Opóźnienie rozwoju interakcji i mowy to jeden z najwcześniejszych sygnałów zaburzeń rozwojowych.

 

Sprawdź:

Kalendarz rozwoju mowy, komunikacji, interakcji i języka tu

Metoda Domana Program ruchowy Wczesna edukacja Metoda Domana

Ćwiczenia przedsionkowe dla niemowląt i szkrabów opisano na podstronie Poradnika Metodycznego  -

Rozwój Ruchowy - kliknij tu lub na obraz

Wczesna edukacja Metoda Domana Ćwiczeni ruchowe Metodą Domana wsierają rozwój mózgu i synchronizację pracy jego poszczególnych obszarów.

 Zapraszamy do nowej podstrony Poradnika Metodycznego - Rozwój ruchowy 

Ćwiczenia ruchowe Metodą Domana wspierają ważne

etapy rozwoju neurologicznego, od których zależy fizyczny wzrost mózgu i sprawna synchronizacja pracy jego poszczególnych obszarów.

Metoda Domana Nauka gry na instrumencie

Czy każde dziecko może nauczyć się słuchu absolutnego?

Słuch absolutny jako ściśle wyspecjalizowana pamięć muzyczna, jest zdolnością nabywaną we wczesnym dzieciństwie. ,,Potencjał zdobywania tej zdolności mają wszyscy ludzie ale dopiero połączenie go z nauką nazw dźwięków powoduje jej ujawnienie” (Daniel J. Levitin, 1994). Badacze uważają, że każde dziecko rodzi się ze słuchem absolutnym, tylko że zdolność ta niekształcona odpowiednio wcześnie (przed 6 rokiem życia), zanika. Dlatego decydujące znaczenie ma tu nauka wysokości dźwięków i ich nazw, przed rozpoczęciem formalnej nauki w szkole muzycznej. 

Bity inteligencji do kształcenia słuchu absolutnego

Metodą Domana już w sprzedaży tu

Bity inteligencji Kształcenie słuchu absolutnego Metodą Domana
Metoda Domana Muzyczne bity inteligencji Nauka słuchu absolutnego

Słuch absolutny jest zdolnością nabytą we wczesnym dzieciństwie. Jak wygląda trening słuchu absolutnego metodą Domana? Czym są muzyczne bity inteligencji?  Kliknij tu lub na obraz

Metoda Domana Czytanie Bity inteligencji Elementarz Czarno-białe karty do druku do pobrania Wczesna edukacja Metoda Domana

Darmowe bity inteligencji do stymulacji wzroku noworodków – do pobrania kontrastowe czarno-białe karty do druku w formacie kwadratu o wymiarach 28cm/28m  - 70 plansz na 70 dni stymulacji wzrokowej czyli pełen program na pierwsze 10 tygodni życia dziecka - kliknij tu lub na zdjęcie obok.,   Nowy, wyjątkowy elementarz dla noworodków i niemowląt w formie czarno-białych kart do druku,  przeznaczony do stymulacji  wzroku najmłodszych, z naszego nowego cyklu  ,,Czas na brzuszku", jest już dostępny do pobrania.

Jak rozwijać noworodka w czasie na brzuszku? tu

Metoda Domana Jak rozwijać wzrok noworodka?

Darmowe bity inteligencji do stymulacji wzroku noworodków – wkrótce  do pobrania szablony do wykonania szachownicy do stymulacji wzroku noworodka.

Karty do stymulacji rozwoju wzroku bity inteligencji dla noworodków tu

Sylwetki wyjęte z kontrastowego tła przygotowują wzrok do czytania, ponieważ litery to także kształty wyizolowane z tła.

 

    Noworodek  jest gotowy do nauki wielu czynności. Na tym zdjęciu maluszek oddaje się rozrywce, która poprawia jego zdolności wzrokowe. W tym celu używa się obrazów o wysokim kontraście uzyskanym przede wszystkim za pomocą czarno-białego tła i kontrastowych sylwetek.

 

Narząd wzroku i drogi wzrokowe dojrzewają od urodzenia. Dzięki zabawom z kształtami o wysokim kontraście, można pomóc dziecku w prawidłowym rozwoju zdolności wizualnych, dzięki którym oczy nauczą się wpółpracować tak, aby maluch bez trudu postrzegał obiekty w trójwymiarze. Za pomocą zabaw Metodą Domana takich, jak ta pokazana na zdjęciu, a zwłaszcza w ciągu pierwszych trzech miesięcy życia dzieci, rodzice mogą wykonywać szereg ćwiczeń wzroku.

Stymulacja wzroku u najmłodszych dzieci jest bardzo ważna, ponieważ pomaga w nauce czytania i pisania (również Metodą Domana), manipulowania małymi przedmiotami, rozwija oczy - wspaniałe okna szeroko otwarte na wszystkie ciekawe informacje, które maluch otrzymuje z zewnątrz, zwłaszcza w pierwszym roku rozwoju fizycznego i poznawczego.

Efekty wspomagania rozwoju wzroku noworodka Metodą Domana tu

 

Metoda Domana Matematyka Znalezione obrazy dla zapytania metoda domana harmonogram matematyki Karty do nauki liczenia metodą Domana PDF Wczesna edukacja Metoda Domana

                      Metoda Domana - Glenn Doman

Metoda Glenna Domana The Doman Method

               

,,Możesz nauczyć dwulatka jazdy na nartach i wielu rodzicom to się udało. Możesz nauczyć dwulatka jazdy na nartach wodnych i wielu rodzicom również się to udało. Można nauczyć dwulatka gry w golfa. Można nauczyć dwulatka pięciu języków. Można nauczyć dwuletniego Irlandczyka czytać po japońsku. Można nauczyć dwuletnie dziecko gry na skrzypcach. Dwuletnie dziecko można nauczyć wszystkiego co da się przedstawić rzetelnie za pomocą faktów. Im młodsze jest dziecko tym łatwiej jest go uczyć. Po prostu daj mu szansę w radosny i kochający sposób i nic więcej nie musisz robić. "   Glenn Doman

Kim był Glenn Doman - twórca subtelnej rewolucji?

  

       Glenn Doman to jeden z pionierów w dziedzinie rozwoju mózgu dziecka. Jego praca i badania naukowe miały za swój główny cel ratowanie dzieci z uszkodzeniami mózgu. Naukowiec  podróżował po całym świecie, obserwując dzieci różnych narodowości w ich środowisku, aby odkryć jak rozwija się mózg i jaką rolę odgrywa w tym rozwoju środowisko. Glenn Doman oraz pracownicy jego Instytutów, pracując z dziećmi z uszkodzeniami mózgu, dokonali zadziwiających odkryć w dziedzinie przyspieszonego uczenia się. Ich wkład w rehabilitację dzieci z uszkodzeniami mózgu oraz w rozwój zdrowych maleńkich dzieci nazywamy  metodą Domana-Delecato.

      Stosując nowatorskie metody przyspieszonego uczenia się oraz  autorską technikę rehabilitacji uszkodzonego mózgu zwaną patterningiem wzorców rozwojowych, Glenn Doman i pracownicy Instytutów w Filadelfii stali się świadkami cudu natury ludzkiego mózgu. Wiele sparaliżowanych dzieci z uszkodzeniami mózgu zaczęło chodzić, biegać a nawet uprawiać gimnastykę. Dzieci niewidzące, niesłyszące i nie mówiące z powodu uszkodzenia mózgu uczyły się widzieć, słyszeć i mówić. Praca Instytutów z dziećmi z uszkodzeniami mózgu doprowadziła do ważnych odkryć w dziedzinie rozwoju zdrowych dzieci. W miarę postępu badań, Doman zdał sobie sprawę, że wszystkie dzieci posiadają  wrodzony geniusz, który można rozwijać przy pomocy tych samych technik przyspieszonego uczenia się, które stosował w odbudowie uszkodzonego mózgu. Glenn Doman odkrył, że wszystkie dzieci posiadają wrodzone zdolności, które można rozwijać i utrwalać stosując innowacyjne i efektywne pomoce, jakich używa się w pracy z dziećmi z uszkodzeniami mózgu, a w szczególności przy pomocy unikalnej techniki zwanej Bitami Inteligencji. Doman stwierdził, że wszystkie nowonarodzone dzieci posiadają taki sam wrodzony potencjał, który można w pełni rozwinąć wspierając rozwój neurologiczny poprzez naturalne wzorce ruchowe i odpowiednio stworzone warunki do ćwiczeń od samych narodzin. Glenn Doman stworzył całościowy program przyjazny dla mózgu dziecka, dzięki któremu rodzice, dziadkowie, nianie i nauczyciele mogą rozwijać pełnię możliwości dzieci. Aby pomóc osiągnąć ten cel Instytuty Osiągania Ludzkich Możliwości w Filadelfii stworzyły programy szkoleniowe na temat metod i technik przyspieszonego uczenia się oraz liczne książki metodyczne dotyczące wspierania rozwoju dzieci w domu.  

 

     Glenn Doman przykładał wielką wagę do edukacji rodziców i ich zaangażowania we wczesne nauczanie dzieci oparte na naturalnym rozwoju mózgu. Doman podkreślał, że noworodki posiadają wrodzony potencjał inteligencji wyższy niż ten używany przez Leonarda da Vinci i Alberta Einsteina. Aby rozwinąć ten potencjał, małe dzieci chcą rozwijać się i uczyć od momentu narodzin. Z myślą o wszystkich dzieciach, zdrowych i chorych, Instytuty Glenna Domana oferują programy dla rodziców, nauczycieli i zawodowych niań oraz publikują książki, które uczą jak bawić się z niemowlętami i starszymi dziećmi.

Czym jest Metoda Domana?

Odkrycia i wkład Glenna Domana w rehabilitację i wspieranie rozwoju dzieci zostały z miłością i wdzięcznością nazwane „Metodą Domana”. Terminu tego używają obecnie tysiące rodziców, którzy odkryli, że metoda ta pomaga dzieciom. Rodzina Glenna Domana założyła Instytut Doman International, którego  misją jest wspieranie rodzin na całym świecie, aby potrafiły pomóc swoim dzieciom w osiągnięciu ich pełnego potencjału.

       

   Instytut Doman Internation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Założyciel Doman International - Douglas Doman

„Naszym celem jest pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi w osiągnięciu zdrowia. Stawiamy sobie wysokie wymagania, abyśmy mogli osiągnąć najlepsze wyniki. W końcu dla naszych dzieci liczą się tylko wyniki. ” - Douglas Doman    

Syn Glenna, Douglas, jest obecnie prezesem Instytutów Doman International i kontynuuje pracę ojca. Dzieci i wnuki Glenna, wraz z oddanym personelem, pracują nad tym, by marzenie Glenna - pomoc wszystkim dzieciom na świecie - stało się rzeczywistością. Łącząc przeszłe odkrycia metody Domana i innowacyjne nowe metody leczenia, Doman International nadal ewoluuje i dostosowuje się do nowych odkryć naukowych. Pracownicy Doman International nauczyli dziesiątki tysięcy rodziców na całym świecie, jak wesprzeć dzieci, aby były zdolne, inteligentne, sprawne, szczęśliwe i zdrowe.

 

 

 

Metoda Domana kurs
Blog Metody Doman
Doman International kontakt

Oferta:

Kontakt:

Doman International Instytut Metody Domana

Doman International 

 jest organizacją non-profit zajmującą się nauczaniem i wspieraniem rodziców w zakresie rozwoju ich dziecka. Elitarny zespół wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników, którzy są światowymi ekspertami w rehabilitacji dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, daje rodzicom narzędzia, wiedzę i coaching, niezbędny  w osiągnięciu pełnego potencjału dziecka.

 

Misją Doman International jest pomoc dzieciom ze specjalnymi potrzebami w osiągnięciu pełnego zdrowia. Szkolenia rodziców w stosowaniu Metody Domana odbywają się poprzez kursy i seminaria, a także spersonalizowane wskazówki przekazywane rodzinom podczas wizyt ewaluacyjnych u pracowników Instytutów. Instytucja stara się pomóc każdemu dziecku ze specjalnymi potrzebami na całym świecie.

Jeśli chcieliby Państwo uzyskać spersonalizowane wskazówki dotyczace rozwoju Waszego dziecka skontaktujcie się z Instytutem Doman International klikając link lub na obraz: 

Kontakt:

https://www.domaninternational.org/en/contact

 

Metoda Domana  Matematyka Metodą Domana karty i harmonogramy do druku, Znalezione obrazy dla zapytania metoda domana harmonogram matematyki - karty do nauki liczenia metodą Domana PDF
Doman International
Wczesna edukacja karty obrazkowe Metoda Domana Czytanie Bity inteligencji do druku do pobrania Wczesna edukacja Metoda Domana

Angielski Metodą Domana  

Bity inteligencji do druku– do pobrania darmowe książeczki do nauki czytania i słownictwa w języku polskim i angielskim w zakresie m.in. odczytywania czasu, nazywania kolorów i figur geometrycznych metodą Domana w przeznaczone do publikacji  i personalizacji rozmiaru wydruku i koloru czcionki oraz materiału

tu

Metoda Domana matematy karty do nauki matematyki do druku pdf Wczesna edukacja Metoda Domana
 Wczesna edukacja karty obrazkoweMetoda Glenna Domana Czytanie Książeczki i bity inteligencji - karty do druku do pobrania Wczesna edukacja Metoda Domana

Angielski Metodą Domana  

Bity inteligencji do druku– do pobrania darmowe książeczki i karty do nauki czytania i słownictwa w zakresie m.in. odczytywania czasu, nazywania kolorów figur geometrycznych metodą Domana w wersji polsko-angielskiej  dla dzieci do użytku dla rodziców, nauczycieli, pedagogów oraz terapeutów.

Metoda Domana Bity inteligencji dla noworodków do pobrania

Nowe bity inteligencji

do stymulacji wzroku noworodków i niemowląt – 1 i 2 etap stymulacji rozwoju noworodków na podstawie programu Glenna Domana ,,How smart is your baby" oraz instrukcje wprowadzania programu i harmonogramy w poradniku metodycznym - gotowe karty do druku ze zdjęcia obok do pobrania w formacie pdf- kliknij tu lub na zdjęcie. 

Metoda Domana Karty do druku budżetowe
Metoda Glena Domana Bity inteligencji dla noworodków Wczesna edukacja Metoda Domana

 Bity inteligencji do stymulacji wzroku noworodków i niemowląt – pełne 3 etapy kontrastowych  kart do druku w wersji pełnej i budżetowe szablony. Karty zawierają pełen program nauki, harmonogramy ,,How smart is you baby?" oraz opis etapów w poradniku metodycznym. Gotowe karty ze zdjęcia obok do pobrania kliknij tu lub na zdjęcie

Metoda Domana karty budżetowe bity inteligencji czarno-białe karty do druku
Metoda Domana Bity inteligecji do pobrania Wczesna edukacja Metoda Domana

Angielski Metodą Domana  

Bity inteligencji do pobrania -

to największy wybór wyizolowanych zdjęć z dziedziny biologii, geografii, chemii, astronomii, karty typu flashcards do druku seryjnego w formacie pdf, prezentacje komputerowe powerpoint w wersji polskiej i angielskiej oraz książeczki do personalizacji w formacie ppt w zakładce prezentacji do pobrania.

 

Muzyczne bity inteligencji

Muzyczne bity inteligencji - to wybór dżwiękowych bitów inteligencji zestawiony w seriach wygodnych do odtwarzania zarówno techniką bitów inteligencji Metodą Domana jak i Metodą Suzuki. Polecamy serię: Arcydzieła Wolfganga Amadeusza Mozarta. Wkrótce nowa seria: Muzyczne arcydzieła baroku.

Najpiękniejsze utwory muzyki klasycznej w roli kołysanek i utworów relaksacyjnych

oraz interaktywna klawiatura do treningu słuchu absolutnego Metodą Domana zakładce Muzyczne Bity Inteligencji.

 

Metoda Domana Bity inteligencji i nauka czytania karty do druku materiały do pobrania Wczesna edukacja
Metoda Domana budżetowe bity inteligencji
Metoda Domana Karty do druku do pobrania Wczesna edukacja Metoda Domana

Darmowe bity inteligencji do stymulacji wzroku noworodków i niemowląt – do pobrania kontrastowe czarno-białe karty do druku w formacie kwadratu o wymiarach 28cm/28m  - 70 plansz na 70 dni stymulacji wzrokowej czyli pełen program na pierwsze 10 tygodni życia dziecka - kliknij tu lub na zdjęcie

Metoda Domana Książka pt. Oto ja Twój mózg Biy inteligencji i nauka czytania Metodą Domana

Książki do nauki czytania globalnego Metodą Domana przeznaczone do wydruku, poszerzą wiedzę o świecie i zapewnią maluchom  rozrywkę intelektualną, której namłodsze dzieci chcą i potrzebują. Darmowe materiały do druku w formacie pdf i ppt, możesz pobrać tu lub wejść na naszą stronę prezentacji edukacyjnych klikając na obraz. 

Metoda Domana Książka Karty do druku Bity inteligencji i nauka czytania globalnego Czytanie globalne literatury pięknej  Książki dla niemowląt i szkrabów  Metodą Domana, Metodą Krakowską  lub Montessori Wczesna edukacja Metoda Domana
Metoda Domana Książka do czytania globalnego Metodą Domana, Krakowską, Montessori Wczesna edukacja Metoda Domana
Rafał_Witek_Gdzie_się_kryją_witaminki_Ks
Harmonogram Metody Domana

Harmonogramy Metody Domana przeznaczone do wydruku, stanowią pomoc metodyczną i pokazują treść programów. Darmowe materiały do druku w formacie pdf i ppt, możesz pobrać tu lub wejść na naszą stronę prezentacji edukacyjnych klikając na obraz.

Metoda Domana Matematyka Harmonogram matematyki Metodą Domana Znalezione obrazy dla zapytania metoda domana harmonogram matematyki Karty do nauki liczenia metodą Domana PDF

Harmonogramy matematyki Metodą Domana to darmowe materiały do druku w formacie pdf i ppt, które możesz pobrać tu lub wejść na naszą stronę prezentacji edukacyjnych klikając na obraz.

Wczesna edukacja Metoda Domana Dysleksja karty obrazkowe metoda fonetyczna Bity inteligencji - Polskie fonemy i litery. Nauka czytania i pisania. Profilaktyka dysleksji i wad wymowy Wczesna edukacja Metoda Domana

Metoda Domana proponuje rozwiązania dla dyslektyków. 

Małe dziecko jest zdolnym kryptologiem, który potrafi złamać wiele kodów i reguł jeszcze przed ukończeniem 6 roku życia. Nie potrzebuje absolutnie wszystkich danych, aby jego młody mózg wynalazł klucz, który rządzi polskim zapisem. Posługując się naszą autorską metodą można szybko, sprawnie i krótko pokazać pełen skrypt (niezbędnych do złamania ,,szyfru”), polskich fonemów. 

Ale to tylko efekt uboczny nauki czytania i pisania metodą fonetyczną. 

Nauka czytania i pisania innowacyjną metodą fonemową, wspiera myślenie logiczne i kojarzenie faktów.  Nasza autorska technika wędrującego fonemu, zapobiega dysleksji, a do tego jest prosta

i efektywna. Dlaczego ją stworzyliśmy?

Utarło się przekonanie, że po polsku tak samo się czyta, jak pisze. To przeświadczenie panuje wśród wielu osób, które same doskonale czytają. Na tej samej zasadzie Polacy władający biegle językiem angielskim, odnoszą wrażenie, że Anglicy mówią ....po polsku. Tego pięknego uczucia nie podzielają dzieci uczące się czytać i pisać w języku polskim - szczególnie jeśli chodzi nowe, trudne wyrazy, których wcześniej nie widziały na globalnych kartach Metody Domana. W rzeczywistości nasz język ojczysty jest skomplikowanym systemem fonetycznym, w którym inaczej się czyta, a inaczej pisze. ​Jakby nie było, od literek się nie ucieknie.

Litera to fonem, a fonemy to bity inteligencji.

 

312 polskich fonemów stanowi podstawę skutecznego odczytu wszystkich polskich wyrazów.
Dzięki autorskiej technice wędrującego fonemu potrafimy zapoznać dziecko z tą pulą już w 6 dni. Ta liczba jest tak niewielka, ponieważ w rzeczywistości nie wszystkie kombinacje liter funkcjonują w prawdziwym języku. Poza tym technika wędrującego fonemu jest szybsza i sprawniejsza od migania kartami Metody Domana.

 

Dzięki naszej autorskiej metodzie fonetycznej, wielu dzieciom udało się rozgryźć nowe wyrazy w języku polskim, i to zanim rodzice zdążyli pokazać im cały leksykon polskich słów na globalnych kartach Metodą Domana. Znajomość liter i umiejętność pisania to tylko produkty uboczne naszej metody. Najważniejszym jej celem jest profilaktyka i terapia dysleksji, dysgrafii, dysortografii i wad wymowy.

Pdf - ponad 300 stron kart dydaktycznych i kart w pracy już w październiku u nas w zakładce Dyleksja-materiały edukacyjne

Czytanie globalne Metodą Domana  Naklejki i etykiety do druku Wczesna edukacja Metoda Domana

Mały Czytelnik

Czytanie globalne

Metodą Domana 

Naklejki i etykiety

do druku

Nasze nowe naklejki to wyrazy

do drukowania  na blankietach

etykiet usuwalnych A4 

tu lub kliknięciem na obraz

Angielski Metodą Domana 

również w tej wersji 

Profilaktyka dysleksji Metodą fonetyczną

Fonemy to bity inteligencji Metodą Domana kliknij tu lub za obrazem

Dwa rodzaje czytania globalnego

Metoda fonetyczna rozróżnia dwa etapy czytania globalnego:


-wczesne czytanie Metodą Domana, gdzie dziecko jest całkowicie zależne od materiału prezentowanego przez rodzica i nauczyciela. Tą metodą możemy nauczyć fonemów, które będą prezentowane techniką bitów inteligencji. Część tych fonemów to pojedyncze litery. Dzięki znajomości różnych kombinacji liter czyli fonemów, dziecko nauczy się czytać globalnie w sposób dojrzały, ze zrozumieniem zapisu wyrazu.

-dojrzałe czytanie globalne jest samowystarczalne. Czytający sam potrafi odczytać obce wyrazy i robi to w sposób analityczny (zwykle tylko raz). Po zrozumieniu i pamięciowym opanowaniu zapisu (wyglądu wyrazów), dojrzały czytelnik będzie oczywiście czytał globalnie.

Kiedy dziecko nauczy się samo odczytywać nowe słowa, z pewnością wkrótce powróci do czytania globalnego. W przeciwieństwie do czytania globalnego Metodą Domana, gdzie polega się jedynie na materiale podanym przez rodzica, dojrzałe umiejętności czytania globalnego są w pełni samodzielne.

Już od 26 października polecamy bity inteligencji - polskie fonemy i efektywną technikę wędrującego fonemu wraz z harmonogramem.

Metoda Domana Czytanie globalne Wczesna edukacja Metoda Domana Dysleksja karty obrazkowe metoda fonetyczna

Wczesna edukacja i profilaktyka dysleksji -  wczesnorozwojowe karty pracy do nauki pisania do zestawu profilaktycznego ,,Transport" metodą fonetyczną - karty obrazkowe, dydaktyczne i plansze do czytania globalnego do druku pdf - zestaw w sprzedaży już od 26 października. Zestaw (kart obrazkowych, kart dydaktycznych z bitami inteligencji, polskimi fonemami, plansz do czytania metodą fonetyczną, kart pracy), przeznaczony jest dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie szczegółowy opis i harmonogram metody, zabawy, technika wędrującego fonemu i harmonogram - tabela do personalizacji. Zapraszamy!

Metoda Domana Wczesna edukacja  - karty do profilaktyki i terapii dysleksji i dysgrafii metodą fonetyczną.
Wczesna edukacja Metoda Domana Dysleksja karty obrazkowe metoda fonetyczna
bottom of page