top of page

Harmonogram matematyki zgodny z Metodą Domana

Matematyka Metodą Domana karty do druku Matematyka intuicyjna

Harmonogram matematyki zgodny z Metodą Domana

 

Nauczanie ilości – liczby prawdziwe – zbiory złożone z czerwonych kropek prezentowane na kartach. Działania na liczbach, cyfry arabskie.

 

 

Wymagane materiały: zestaw 100 kart 28cm/28cm  z czerwonymi kropkami o średnicy 19mm (możesz pobrać zestaw PPT, który stworzyliśmy w formacie A4, kupić zestaw matematyczny lub stworzyć własny komplet kart film youtube  https://www.youtube.com/watch?v=AVgxzlJNVDM .

 

Harmonogram zgodny z Metodą Domana:

 

Dzień 1:

 

Liczby 1-10

 

Rano (Sesja 1) - weź pierwsze dziesięć kart z kropkami : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

 

Krok 1. Potasuj plansze i podziel na dwa zestawy pięciu kart.

Krok 2. Pokazuj karty z szybkością (nie dłużej niż) jedna karta na sekundę i wypowiadaj liczbę podczas prezentacji karty.

 

Popołudnie (Sesja 2) - powtórz krok 1. i  2.

 

Wieczór (Sesja 3)- powtórz krok 1. i  2.

 

(Technicznie rzecz biorąc, nie musisz prezentować kart rano, po popołudniu i wieczorem. Pomiędzy sesjami musi być co najmniej 15 minut przerwy).

 

Dzień 2: Powtórz dzień 1

 

Dzień 3: Powtórz dzień 1

 

Dzień 4: Powtórz dzień 1

 

Dzień 5: Powtórz dzień 1

 

 

 

 

 

Dzień 6:

 

Liczby 3-12

 

Usuń karty reprezentujące 1 i 2.

Dodaj karty reprezentujące 11 i 12.

 

Powtórz krok pierwszy i drugi z Dnia

- raz rano, raz po południu i raz wieczorem.

 

Dzień 7:

 

Liczby 5-14

 

Usuń 3 i 4.

Dodaj 13 i 14.

 

Powtórz krok pierwszy i drugi z Dnia 1

- raz rano, raz po południu i raz wieczorem.

 

Dzień 8:

 

Liczby 7-16

 

Usuń 5 i 6.

Dodaj 15 i 16.

 

Powtórz krok pierwszy i drugi z Dnia 1

- rano, po południu i wieczorem.

 

Dzień 9:

 

Liczby 9-18

 

Usuń 7 i 8.

Dodaj 17 i 18.

 

Powtórz krok pierwszy i drugi z Dnia 1

- rano, po południu i wieczorem.

 

 

 

 

 

Dzień 10:

 

Liczby 11-20

 

Usuń 9 i 10.

Dodaj 19 i 20.

 

Powtórz krok pierwszy i drugi z Dnia 1

- rano, po południu i wieczorem..

 

Wprowadzamy dodawanie.

 

Dzień 11:

 

Liczby 13-22

 

Usuń karty 11 i 12.

Dodaj karty 21 i 22.

 

Rano (Sesja 1) - Powtórz krok 1. i 2. z Dnia 1.

Następnie pokaż trzy losowe  równania z dodawaniem przy użyciu kart 1 do 20. *

Na przykład:

1 + 5 = 6

3 + 9 = 12

6 + 4 = 10

 

Popołudnie (Sesja 2)  - Powtórz krok 1. i 2. z Dnia 1.

Następnie pokaż trzy losowe równania z dodawaniem przy użyciu kart 1 do 20. *

Na przykład:

3 + 5 = 8

6 + 1 = 7

9 + 2 = 11.

Wieczór  (Sesja 3)  - Powtórz krok 1. i 2. z Dnia 1.  Następnie pokaż trzy losowe równania z dodawaniem przy użyciu kart 1 do 20. *

Na przykład:

6 + 5 = 11

7 + 3 = 10

4 + 4 = 8

 

* Na tym etapie najwygodniej wykonuje się działania na wycofanych kartach, które przed prezentacją najlepiej jest ułożyć na kupce w wymaganej kolejności. Dobrze byłoby, gdyby karty składowe nie były mieszane w trakcie prezentacji, dlatego nasze składniki działań nie powtarzają się w innych działaniach (ta uwaga ma na celu sprawność techniczną  pokazu kart i dotyczy tylko tego etapu (dzień 11 i 12)

 

 

Jak pokazujemy równania matematyczne na  etapie wstępnym (w dniach 11 i 12) ?:

 

powiedz : jeden (pokaż 1) plus pięć (pokaż 5) równa się sześć (pokaż 6).

 

Dzień 12:

 

Liczby 15-24

 

Usuń 13 i 14.

Dodaj 23 i 24.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 13:

 

Liczby 17-26

 

Usuń 15 i 16.

Dodaj 25 i 26.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania na sesję.

 

Jak pokazujemy równania matematyczne na tym etapie (od dnia 13)?

 

W tym momencie, gdy prezentujesz równania matematyczne, musisz tylko pokazać odpowiedź - wynik. Powiedz:  6+8=14,  pokazując kartę 14.

Na tym etapie najwygodniej i najszybciej wykonuje się działania na kartach, które mają cztery rodzaje równań rozpisane na rewersie w czterech rogach kart . Przed sesją układamy na kupce (rewersami do góry) trzy potrzebne karty – wyniki, z działaniami dodawania rozpisanymi w prawym górnym rogu rewersu. (Pozostałe rogi zarezerwowane są dla odejmowania, mnożenia i dzielenia.) Pokazujemy awers karty dziecku i czytamy działanie, które widzimy na rewersie. Każde konkretne działanie prezentujemy  tylko jeden raz.

 

Na przykład:

 

20

 

6+14=20 – czytamy to jedno konkretne działanie, pokazując kartę 20.

5+7+8=20*

20+0=20*

2+3+4+5+6=20*

 

*Pozostałe działania prezentujemy w zabawach po zakończeniu niniejszego harmonogramu w celu utrwalania materiału.

 

 

Dzień 14:

 

Liczby 19-28

 

Usuń 17 i 18.

Dodaj 27 i 28.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania  na sesję.

 

Dzień 15:

 

Liczby 21-30

 

Usuń 19 i 20.

Dodaj 29 i 30.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania  na sesję.

 

Dzień 16:

 

Liczby 23-32

 

Usuń 21 i 22.

Dodaj 31 i 32.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania  na sesję.

 

Dzień 17:

 

Liczby 25-34

 

Usuń 23 i 24.

Dodaj 33 i 34.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania  na sesję.

 

Dzień 18:

 

Liczby 27-36

 

Usuń 25 i 26.

Dodaj 35 i 36.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania  na sesję.

 

Dzień 19:

 

Liczby 29-38

 

Usuń 27 i 28.

Dodaj 37 i 38.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania  na sesję.

 

Dzień 20:

 

Liczby 31-40

 

Usuń 29 i 30.

Dodaj 39 i 40.

 

Powtórz kroki z Dnia 11 z 9 nowymi równaniami z dodawaniem - pokaż 3 równania  na sesję.

 

 

 

 

Wprowadzenie odejmowania

 

Dzień 21:

 

Liczby 33-42

 

Usuń 31 i 32.

Dodaj 41 i 42.

 

Rano (Sesja1) - Powtórz krok 1. i 2. z Dnia 1 .

 

Następnie pokaż trzy losowe równania odejmowania za pomocą kart od 1 do 40.

Na przykład: 24-13 = 11, 38-13 = 25, 40-30 = 10.

 

Popołudnie (Sesja 2)  - Powtórz krok pierwszy i drugi z Dnia 1. Następnie pokaż trzy losowe równania odejmowania za pomocą kart 1 do 40.

Na przykład: 16-7 = 9, 22-2 = 20, 34-12 = 22.

 

Wieczór (Sesja 3)  - Powtórz krok 1. i 2. z Dnia 1. Następnie pokaż trzy losowe równania odejmowania za pomocą kart 1 do 40.

Na przykład: 19-4 = 15, 8-2 = 6, 27-1 = 2

 

Dzień 22:

 

Liczby 35-44

 

Usuń 33 i 34.

Dodaj 43 i 44.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 23:

 

Liczby 37-46

 

Usuń 35 i 36.

Dodaj 45 i 46.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

 

Dzień 24:

 

Liczby 39-48

 

Usuń 37 i 38.

Dodaj 47 i 48.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 25:

 

Liczby 41-50

 

Usuń 39 i 40.

Dodaj 49 i 50.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 26:

 

Liczby 43-52

 

Usuń 41 i 42.

Dodaj 51 i 52.

 

 

Powtórz kroki z Dnia  21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 27:

 

Liczby 45-54

 

Usuń 43 i 44.

Dodaj 53 i 54.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

 

 

Dzień 28:

 

Liczby 47-56

 

Usuń 45 i 46.

Dodaj 55 i 56.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 29:

 

Liczby 49-58

 

Usuń 47 i 48.

Dodaj 57 i 58.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 30:

 

Liczby 51-60

 

Usuń 49 i 50.

Dodaj 59 i 60.

 

Powtórz kroki z Dnia 21 z 9 nowymi równaniami odejmowania - pokaż 3 równania na sesję.

 

Wprowadzenie mnożenia

 

Dzień 31:

 

Liczby 53-62

 

Usuń 51 i 52.

Dodaj 61 i 62.

 

Rano (Sesja 1|)  - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1. Następnie pokaż trzy losowe równania mnożenia za pomocą kart 1 do 60.

Na przykład: 4 × 5 = 20, 7 × 8 = 56, 3 × 11 = 33.

 

Popołudnie (Sesja 2|)  - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1. Następnie pokaż trzy losowe mnożenia za pomocą kart od 1 do 60.

Na przykład: 20 × 3 = 60, 15 × 2 = 30, 9 × 6 = 54.

 

Wieczór  (Sesja 3|) - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1.

Następnie pokaż trzy losowe równania mnożenia za pomocą kart 1 do 60.

Na przykład: 13 × 3 = 39, 16 × 2 = 32, 3 × 2 = 6.

 

Dzień 32:

 

Liczby 55-64

 

Usuń 53 i 54.

Dodaj 63 i 64.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 33:

 

Liczby 57-66

 

Usuń 55 i 56.

Dodaj 65 i 66.

 

 Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 34:

 

Liczby 59-68

 

Usuń 57 i 58.

Dodaj 67 i 68.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 35:

 

Liczby 61-70

 

Usuń 59 i 60.

Dodaj 69 i 70.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 36:

 

Liczby 63-72

 

Usuń 61 i 62.

Dodaj 71 i 72.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 37:

 

Liczby 65-74

 

Usuń 63 i 64.

Dodaj 73 i 74.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 38:

 

Liczby 67-76

 

Usuń 65 i 66.

Dodaj 75 i 76.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

 

 

 

Dzień 39:

 

Liczby 69-78

 

Usuń 67 i 68.

Dodaj 77 i 78.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 40:

 

Liczby 71-80

 

Usuń 69 i 70.

Dodaj 79 i 80.

 

Powtórz kroki z Dnia 31 z 9 nowymi równaniami mnożenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Wprowadzenie dzielenia

 

Dzień 41:

 

Liczby 73-82

 

Usuń 71 i 72.

Dodaj 81 i 82.

 

Rano  (Sesja  1) - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1. Następnie pokaż trzy losowe równania dzielenia za pomocą kart od 1 do 80.

Na przykład: 70/10 = 7, 63/7 = 9, 64/8 = 8.

 

Po południu  (Sesja 2) - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1.

Następnie pokaż trzy losowe równania dzielenia za pomocą kart od 1 do 80.

Na przykład: 60/4 = 15, 42/6 = 7, 48/4 = 12.

 

Wieczór  (Sesja 3) - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1.

Następnie pokaż trzy losowe równania dzielenia za pomocą kart od 1 do 80.

Na przykład: 72/9 = 8, 36/2 = 18, 54/9 = 6.

 

 

 

Dzień 42:

 

Liczby 75-84

 

Usuń 73 i 74.

Dodaj 83 i 84.

 

Powtórz kroki z Dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

 

Dzień 43:

 

Liczby 77-86

 

Usuń 75 i 76.

Dodaj 85 i 86.

 

 Powtórz kroki z Dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 44:

 

Liczby 79-88

 

Usuń 77 i 78.

Dodaj 87 i 88.

 

Powtórz kroki z Dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 45:

 

Liczby 81-90

 

Usuń 79 i 80.

Dodaj 89 i 90.

 

Powtórz kroki z Dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

 

 

Dzień 46:

 

Liczby 83-92

 

Usuń 81 i 82.

Dodaj 91 i 92.

 

Powtórz kroki z Dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

 

Dzień 47:

 

Liczby 85-94

 

Usuń 83 i 84.

Dodaj 93 i 94.

 

Powtórz kroki z dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 48:

 

Liczby 87-96

 

Usuń 85 i 86.

Dodaj 95 i 96.

 

Powtórz kroki z dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Dzień 49:

 

Liczby 89-98

 

Usuń 87 i 88.

Dodaj 97 i 98.

 

Powtórz kroki  z dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

 

 

Dzień 50:

 

Liczby 91-100

 

Usuń 89 i 90.

Dodaj 99 i 100.

 

Powtórz kroki z dnia 41 z 9 nowymi równaniami dzielenia - pokaż 3 równania na sesję.

 

Wprowadzenie cyfr arabskich - cyfry prezentuj

3 x dziennie po 25 kart.

 

Dzień 51:

 

Liczby 93-100-0

 

Usuń 91 i 92.

Dodaj 0 (pusta karta).

 

Dzień 1 :  cyfry 1-25

 

Rano  (Sesja  1) - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1. Następnie pokaż cyfry raz 1-25.

 

Po południu  (Sesja 2) - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1.

Następnie pokaż raz cyfry 1-25.

 

Wieczór  (Sesja 3) - Powtórz krok 1. i  2. z Dnia 1.

Następnie pokaż raz cyfry 1-25.

 

Dzień 52:

 

Liczby 95-100-0

 

Usuń 93 i 94.

 

Dzień 2:   cyfry 26-50

 

Powtórz kroki z Dnia 51 z nowymi cyframi (25 kart) pokazanymi jeden raz na sesję.

 

 

 

Dzień 53:

 

Liczby 97-100-0

 

Usuń 95 i 96.

 

Dzień 3:   cyfry 51-75

 

Powtórz kroki z Dnia 51 z nowymi cyframi (25 kart) prezentowanymi jeden raz na sesję.

 

Dzień 54:

 

Liczby 99-100-0

 

Usuń 97 i 98.

 

Dzień 4:   cyfry 76-100

 

Powtórz kroki z Dnia 51 z nowymi cyframi (25 kart) prezentowanymi jeden raz na sesję

 

Na tym etapie dziecko nauczyło się ilości od 0 do 100 i widziało 396 równań składających się z dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

 

Dzień 55:

 

Teraz możesz wybrać  bardziej skomplikowane działania, na przykład: 4 + 5 + 6 + 7 = 22, 15 + 6-2 = 19, 5 × 8/4 = 10. Możesz również utrwalać liczbę zero i pokazać cyfrę i różne działania dotyczące zera. Możesz prezentować różne operacje matematyczne : +, -, x, /, =, <,>,? I?. Warto pokazać sekwencje, na przykład: 1 + 1, 1 + 2, 1 + 3 itd. Możesz także nauczyć kolejności działań.

 

Na tym etapie warto także zacząć uczyć rozwiązywania zadań, pokazując dwie karty i prosząc dziecko, aby wybrało prawidłowy wynik. Początkowo zadania pokazujemy na kropkach, ale stopniowo przechodzimy do reprezentacji liczb w zadaniach za pomocą cyfr.

Harmonogramymatematyki Metodą Domana
Harmonoram matematyki Metodą Domana
Harmonogram matematyki Metodą Domana do personalizacji
Karty do druku

Bardzo ważne! Harmonogram z nowego wydania ,,How to teach your baby math" jest przeznaczony dla dzieci doświadczonych, dobrze wdrożonych w czytanie i  bity inteligencji Metodą Domana. Jest to, jakby nie było, przyspieszony kurs, a jego intensywność i czas trwania odpowiada potrzebom dzieci, które jeszcze nie weszły w okres hiperaktywności ruchowej (12-24) - tzn. należałyby go wprowadzić najpóźniej w 8 miesiącu życia, lecz nie wcześniej niż w wieku 3 miesięcy.

 

Starszy harmonogram z pierwszego wydania ,,How to teach your baby math" można obejrzeć w naszym poradniku metodycznym w artykule tu ,,Jak uczyć małe dziecko matematyki Metodą Domana?" Starsza metodologia odpowiada potrzebom dzieci, które dopiero zaczynają przygodę z Metodą Domana.

Harmonogram matematyki  Metodą Domana ma charakter orientacyjny i powinien być dostosowany do potrzeb dziecka. Nasze tabele do personalizacji, powinno wypełniać się w sposób elastyczny,  materiał dobierać w sposób indywidualny zarówno pod względem ilości wprowadzanych nowych liczb, ( a co za tym idzie ilości kart przygotowanych do sesji np. może to być 8 lub 5 kart zamiast 10) jak i częstotliwości sesji. U najmłodszych dzieci, szczególnie w okresie nadaktywności ruchowej (12-24 m) - mniej materiału, szybciej i częściej prezentowanego, oznacza lepszą i skuteczniejszą zabawę.

Główną  jednostką uporządkowania materiału jest zestaw 5 kart. Jeżeli pracujemy na 5 kartach, po tygodniu (7 dniach), każdego dnia dodajemy 1 kartę i usuwamy także jedną. Jeżeli pracujemy na dwóch zestawach 2x5 - 10 kart, wtedy każdego dnia dodajemy 2 karty i odkładamy również 2. W przypadku 3 zestawów (kurs bardzo intensywny i wymagający od dziecka dużej koncentracji i cierpliwości), codziennej rotacji podlegać będą 3 karty.

 

Możemy także używać  zestawu tylko 3 kart, aby co dwa dni wymieniać na nową tylko 1-ą planszę.  System trójkowy jest zbawienny dla dzieci w okresie nadaktywności ruchowej.

Najważniejszym zadaniem harmonogramów jest pomoc metodyczna dla rodziców, klarowny plan działań oraz uporządkowanie materiału. Harmonogramów nie należy traktować jako normy do przepracowania lub wymagań edukacyjnych wobec dziecka. Złotą zasadą zabawy Metodą Domana jest wskazówka: ,,Skończ, zanim dziecko będzie chciało skończyć". 

Symbole matematyczne Matematyka Metodą Domana
Metoda Domana Harmonogram matematyki zgodny z Metodą Domana

Masz kłopot by realizować metodę Domana zgodnie z założeniami? A może trafiłeś na błędny harmonogram i trudno Ci go poprawić? Nasz harmonogram pozwoli Ci na realizację wszystkich etapów wczesnej matematyki ze wskazówkamii Glenna Domana. 

Matematyka Metodą Domana Etap II
Matematyka Metodą Domana karty do druku Metoda Domana w matematyce Matematyka intuicyjna

Wprowadzanie działań na liczbach przy pomocy plansz matematycznych z kropkami Metodą Domana, jest proste, zwłaszcza jeśli mamy mamy do dyspozycji wydruki kilku egzemplarzy tej samej karty. Polecamy do pobrania nasze karty z kropkami do nauki matematyki Metodą Domana, cyfry arabskie, symbole matematyczne i harmonogramy do druku ppt i pdf. 

Matematyka Metodą Domana Harmonogram Matematyka Metodą Domana karty do druku Metoda Domana | Matematyka intuicyjna
Matematyka Metodą Domana karty do druku Matematyka Metodą Domana Ułamki na kropkach Metoda Domana | Matematyka intuicyjna

Ułamki na przekąskę. Pizza, naleśniki, warzywa i owoce są doskonałym materiałem do prezentacji ułamków. Godne uwagi są mandarynki - nigdy nie wiadomo jaki mianownik się w nich znajduje.

 

Ułamki na mandarynkach można utrwalać bez kart.

Pozwólmy szkrabowi zjeść 1/9 i przeliczyć = 8/9. następnie sami zjedzmy, powiedzmy, 2/9 itd. (Zakładamy, że adepci ułamków mają na tym etapie powyżej roczku. Pamiętajmy, aby przed obraniem umyć owoce w ciepłej wodzie.)

Matematyka Metodą Domana karty do druku Metoda Domana Matematyka Metoda Domana | Matematyka intuicyjna
Metoda Domana karty do nauki matematyki do druku Metoda Domana | Matematyka intuicyjna
Matematyka Metodą Domana karty do druku Wczesna matematyka Metodą Domana Potęgi Metoda Domana | Matematyka intuicyjna
Matematyka Metodą Domana karty do druku Harmonogram_matematyki Metodą Domana Metoda Domana | Matematyka intuicyjna
Metoda Domana Matematyka karty do druku Matematyka Metodą Domana utrwalanie subitacji   Metoda Domana | Matematyka intuicyjna
Metoda Domana Matematyka Utrwalanie subitacji Metoda Domana | Matematyka intuicyjna
Harmonogramy matematyki Metodą Domana
bottom of page