top of page
Muzyczne bity inteligencji - kształcenie słuchu absolutnego
               Prezentacja wysokości dźwięków stroju  skrzypcowego
1. Oktawa mała/razkreślna:

   Wzór prezentacji:

  1. Ten dźwięk to: g małe

  2. Ten dźwięk to: c razkreślne , itd.

Uwaga!

1. Prosimy o naciskanie odtwarzaczy, nie liter

(czerwone litery są nieaktywne).

 2. W przypadku braku dźwięku, prosimy 

o odświeżenie strony.

g

as

gis

a

b

ais

h

c 1

des1

cis1

d 1

es1

dis1

e 1

f 1

ges1

fis1

2. Oktawa razkreślna/dwukreślna:

   Wzór prezentacji:

  1. Ten dźwięk to: g razkreślne

  2. Ten dźwięk to: c dwukreślne, itd.

c

cis

des

d

dis

es

e

  f

  fis

 ges

  g

 gis

 as

a

 ais

 b

  h

3. Oktawa dwukreślna/trzykreślna:

   Wzór prezentacji:

  1. Ten dźwięk to: g dwukreślne

  2. Ten dźwięk to: c trzykreślne, itd.

 c 1

cis1

des1

d 1

dis1

es 1

e 1

  f 1

 fis1

 ges1

 g 1

gis1

as 1

a 1

ais1 

b 1

h 1

4. Oktawa trzykreślna/czterokreślna:

   Wzór prezentacji:

  1. Ten dźwięk to: g trzykreślne

  2. Ten dźwięk to: c czterokreślne, itd.

 c 2

cis2

 des2

d 2

dis2

es 2

e 2

  f 2

 fis2

 ges2

 fis2

 g 2

 fis2

gis2

 fis2

as 2

 fis2

a 2

 fis2

ais2 

 fis2

b 2

 fis2

h 2

 fis2

5. Oktawa czterokreślna/pięciokreślna:

   Wzór prezentacji:

  1. Ten dźwięk to: g czterokreślne

  2. Ten dźwięk to: c pięciokreślne

 g 4

 fis2

 fis2

 fis2

 fis2

 fis2

 fis2

 fis2

c 5

bottom of page