top of page
Logo Ingenium

Doświadczenia zdobyte we wczesnym dzieciństwie wpływają na rozwój dzieci poprzez zmiany w strukturze


Pierwsze 1000 dni życia człowieka to szansa na inwestycje w zdrowie i wysokie funkcjonowanie w dorosłości. Jakość środowiska wychowawczego, a w szczególności doświadczenia przedszkolne oraz interakcje z dorosłymi i rówieśnikami w dzieciństwie, kształtują umiejętności poznawcze i społeczno-emocjonalne.

Dziecięce zdolności poznawcze stanowią podstawę funkcji poznawczych dorosłego. Oznacza to, że pomyślny rozwój mózgu zapewnia dzieciom podstawowe umiejętności poznawcze. Tak zwane „zdolności płynne” (takie jak pamięć, rozumowanie, kojarzenie, szybkość myślenia i zdolność rozwiązywania problemów), które leżą u podstaw procesów poznawczych na wyższym poziomie, są później wykorzystywane do zdobywania nowej wiedzy i rozwiązywania nowych problemów.

Zdolności płynne mają tendencję do korelowania ze sobą (tzn. osoby, które dobrze sobie radzą w jednej domenie, mają tendencję do dobrego funkcjonowania w innych domenach) i przeplatają się, tworząc ogólne zdolności poznawcze lub inteligencję danej osoby. Chociaż istnieją znaczne indywidualne różnice w funkcjonowaniu poznawczym na przestrzeni całego życia, umiejętności oparte na wiedzy pozostają średnio stabilne w późniejszym życiu.

Jim Heckman, laureat Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii i jego współpracownicy wykazali, że wysoko rozwinięte umiejętności podstawowe, zbudowane we wczesnym dzieciństwie, są kluczem do sukcesu społeczno-gospodarczego zarówno jednostki, jak i całego społeczeństwa. Te podstawowe umiejętności prowadzą do samonapędzającej się motywacji do uczenia się, dzięki czemu „umiejętności rodzą następne umiejętności”. Prowadzi to do lepiej płatnych miejsc pracy, zdrowszego stylu życia, pełniejszego uczestnictwa w życiu społecznym i bardziej produktywnego społeczeństwa. Badania naukowe ujawniają również, że korzyści te wynikają z roli, jaką pełnią wczesne podstawowe zdolności poznawcze i społeczno-emocjonalne, które umożliwiają zdrowy rozwój mózgu człowieka przez całe życie.

Skomplikowana struktura mózgu - niezliczona różnorodność i złożoność ścieżek i sieci neuronowych - jest kształtowana we wczesnym dzieciństwie i ma trwały wpływ na rozwój zdolności poznawczych i społeczno-emocjonalnych dorosłego człowieka.

Twoje dziecko w krytycznych momentach swojego rozwoju doznaje palącej ciekawości.

Sprawdź wrażliwe okresy ożywionych zainteresowań w naszym kalendarzu rozwojowym tu:

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page