top of page
Logo Ingenium

Wyobraźnia ułatwia uczenie się. Pomóżmy dzieciom rozwinąć umiejętność wizualizacji.

Już starożytni greccy filozofowie doceniali i werbalizowali znaczenie wyobraźni i wizualizacji. Arystoteles powiedział: ,,Nie można nawet myśleć bez obrazu mentalnego". Sam fakt zapamiętywania musi uwzględniać zdolność wyobrażania sobie tego, co chcemy utrwalić w pamięci. " Następnie zilustrował swoją koncepcję, opisując pamięć jako ,,stan wywołany obrazami mentalnymi ...". Na podstawie jego wniosków można z pewnością założyć, że Arystoteles w pełni wykorzystywał wizualizację i obrazy mentalne w dziedzinie logiki i rozumowania.

Tomasz z Akwinu powtórzył także myśl Arystotelesa, stwierdzając: "Ludzki umysł nie może zrozumieć myśli bez ich obrazowania". Innymi słowy, rozumiemy nasze otoczenie i wydarzenia, tworząc schematy myślowe zwane wyobrażeniami.

Wyobraźnia rozwija się w sekwencji z innymi funkcjami poznawczymi w miarę rozwoju dziecka. Dzieci, które jeszcze nie rozwinęły umiejętności tworzenia wyobrażeń, mają trudności z zadaniami wymagającymi wizualizacji informacji. Dzieci z tego rodzaju trudnościami często mają kłopoty z podążaniem za wskazówkami. Zapominają poszczególne kroki w wykonywaniu obliczeń, ponieważ nie widzą prawidłowej sekwencji kroków swoim wewnętrznym okiem. Pisanie wypracowań może być dla nich bardzo pracochłonne, ponieważ z trudem tworzą wizualną sekwencję, aby opowiedzieć historię lub opisać swoje myśli.

Jednym ze sposobów pomocy dzieciom w rozwijaniu umiejętności tworzenia wyobrażeń jest pomoc w konkretnym rozwijaniu tej umiejętności za pomocą narzędzi zaprojektowanych w celu poprawy wizualizacji. To wyobraźnia i wizualizacja pozwala dzieciom tworzyć organizatory graficzne, opracowywać pomysły i poszerzać tematykę zadań pisemnych. Dlatego wizualizacja może być również wykorzystana jako narzędzie do nauki.

Za pomocą wyobraźni i wizualizacji dzieci mogą tworzyć mapy pojęć i pomysłów z konkretnymi obrazami, które ułatwią zapamiętanie szczegółów, wydarzeń, ważnych osób i koncepcji.

Dzieci powinny tworzyć graficzne mapy myśli i łączyć słowa w bańkach tekstowych, a następnie dodawać do słów, zdań i koncepcji - obrazy i symbole wizualne.

Wyobraźnia pozwala dzieciom dodawać obrazki do reprezentowanych pojęć, z kolei ćwicząc umiejętność wizualnego myślenia. Dzieci mogą dołączyć do słów, pojęć i koncepcji powiązane zdjęcia lub symbole, aby wizualnie poprawić pamięć. Wyobraźnia i wizualizacja pozwala dzieciom powiązać koncepcję z bodźcem wzrokowym.

Wraz z procesem tworzenia obrazów koncepcje wyższego rzędu stają się łatwiejsze do zapamiętania i przypomnienia. Słowa nabierają zupełnie nowego znaczenia, które jest dynamiczne, poruszające i interesujące.

Z biegiem czasu i wraz z praktyką wizualizacji dzieci nabierają lepszego zrozumienia pojęć. Wzmocnią pamięć i staną się bardziej zaangażowane w proces uczenia się.

Wyróżnione posty
Ostatnie posty
Archiwum
Wyszukaj wg tagów
Podążaj za nami
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
bottom of page